Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbesök strandskydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbesök strandskydd"— Presentationens avskrift:

1 Kommunbesök strandskydd
HALMSTAD Brittmarie Jansson Tina Risberg

2 1. Allmänna frågor tillsyn av strandskydd
Behovsutredning, tillsynsplan, strandskydd? Bedriven tillsyn, några pågående ärenden? Beslut om föreläggande, avskrivna ärenden? Förebyggande tillsyn, info på hemsidan? Avgift för dispensprövning och tillsynsavgift Önskemål om vägledning I ca 10 län i landet finns undantag så att mindre sjöar och vattendrag inte omfattas av strandskydd. Äldre undantag som uppdaterats då MB trädde i kraft Dessa undantag bedöms som ej juridiskt hållbara. Kan bli problem vid jämförelser i gränstrakter, länsgränser.

3 2. Genomgång av överprövade ärenden
Vad är dispenspliktigt, 7 kap 15 § MB Särskilda skäl, 7 kap 18 c-d §§ Beslut i Halmstad som länsstyrelsen har överprövat och upphävt 3. Övriga frågor som kommunen vill ta upp I ca 10 län i landet finns undantag så att mindre sjöar och vattendrag inte omfattas av strandskydd. Äldre undantag som uppdaterats då MB trädde i kraft Dessa undantag bedöms som ej juridiskt hållbara. Kan bli problem vid jämförelser i gränstrakter, länsgränser.

4 Redan ianspråktagen mark Undantag för areella näringar Månstorp 1:2
Öja 1:34 Hemfridszon - tomtplats MÖD , M ”Tomtplatsbestämningen är således inte ett avgörande av frågan om hur långt allemansrätten sträcker sig utan ett angivande av hur stor plats fastighets-ägaren har rätt att ta i anspråk som tomt”.

5 Proportionalitetsprincipen
Månstorp 1:2

6 Små vattendrag Nannarp 3:2

7 Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
Vinterbol 1:1

8 Övriga aktuella frågor
?


Ladda ner ppt "Kommunbesök strandskydd"

Liknande presentationer


Google-annonser