Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbesök strandskydd HALMSTAD 2014-04-29 Brittmarie Jansson 010-22 432 70 Tina Risberg 010-22 433 35

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbesök strandskydd HALMSTAD 2014-04-29 Brittmarie Jansson 010-22 432 70 Tina Risberg 010-22 433 35"— Presentationens avskrift:

1 Kommunbesök strandskydd HALMSTAD 2014-04-29 Brittmarie Jansson 010-22 432 70 brittmarie.jansson@lansstyrelsen.se Tina Risberg 010-22 433 35 tina.risberg@lansstyrelsen.se

2 1. Allmänna frågor tillsyn av strandskydd Behovsutredning, tillsynsplan, strandskydd? Bedriven tillsyn, några pågående ärenden? Beslut om föreläggande, avskrivna ärenden? Förebyggande tillsyn, info på hemsidan? Avgift för dispensprövning och tillsynsavgift Önskemål om vägledning

3 2. Genomgång av överprövade ärenden Vad är dispenspliktigt, 7 kap 15 § MB Särskilda skäl, 7 kap 18 c-d §§ Beslut i Halmstad som länsstyrelsen har överprövat och upphävt 3. Övriga frågor som kommunen vill ta upp

4 Redan ianspråktagen mark Undantag för areella näringar  Månstorp 1:2  Öja 1:34 Hemfridszon - tomtplats MÖD 2012-06-26, M 1260-12 ”Tomtplatsbestämningen är således inte ett avgörande av frågan om hur långt allemansrätten sträcker sig utan ett angivande av hur stor plats fastighets- ägaren har rätt att ta i anspråk som tomt”.

5 Proportionalitetsprincipen  Månstorp 1:2

6 Små vattendrag  Nannarp 3:2

7 Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området  Vinterbol 1:1

8 Övriga aktuella frågor ?


Ladda ner ppt "Kommunbesök strandskydd HALMSTAD 2014-04-29 Brittmarie Jansson 010-22 432 70 Tina Risberg 010-22 433 35"

Liknande presentationer


Google-annonser