Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledande matematikkurser Erfarenheter av mottagandet av nyb ö rjarstudenterna vid Ume å universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledande matematikkurser Erfarenheter av mottagandet av nyb ö rjarstudenterna vid Ume å universitet."— Presentationens avskrift:

1 Inledande matematikkurser Erfarenheter av mottagandet av nyb ö rjarstudenterna vid Ume å universitet

2 Bakgrund

3 Åtgärder Teoritentamen + problemtentamen Smågruppsarbete Reducerad stoffmängd Anpassade studiegångar Introduktionskurser

4 Inledande matematikkurser Repetitionsvecka före terminsstarten Inledande kurs, 5 poäng, varav 2-3 poäng ägnas åt matematik (civilingenjörer och högskoleingenjörer, från och med ht06, på alla program)

5 Repetitionsvecka före terminsstart Repetition av gymnasiematematik Handleds av äldre studenter med viss assistans av lärare på första matematik- kursen Utgår från resultat på diagnostiskt prov som inleder veckan

6 Inledande kurs (Programspecifik del) 2-3 poäng, innehåll anpassat till respektive program, exempelvis Introduktion till Matlab Träning i muntlig och skriftlig kommunikation Studiebesök på institutioner och företag Försöksmetodik Populärvetenskapliga föredrag

7 Inledande kurs (Matematikdel) Innehåll Räknefärdighet (aritmetik) Algebra Ekvationslösning Något om funktioner - grafer, samman- sättning, definitions- och värdemängd Trigonometriska funktioner

8 Schema (exempel) Matematik tre dagar per vecka 8-10 Genomgång (föreläsning för alla) 10-12 Gruppvis räkning (bokad sal) 12-13 Lunch 13-15 Gruppvis lektion (ersätts en gång per vecka av en dugga) Kursen pågår 4 veckor och avslutas med ett skriftligt prov (totalt 3 duggor)

9 Mål med kursen Träna upp snabbhet och säkerhet i främst aritmetik och algebra Lära ut en del saker och knep som underlättar i kommande kurser Träna in goda studievanor genom att ge ett mönster för studierna Minska eventuell rädsla för tentamens-situationen Visa att flit lönar sig

10 Duggasystemet (självrättade) Skrivning en timma (4-5 uppgifter) i en stor lektionssal, vaktade av läraren Efter skrivningens slut löser läraren uppgifterna på tavlan och studenterna rättar sina egna skrivningar (rödpennor delas ut) Skrivningarna samlas in och rättning och poängsättning kontrolleras

11 Betygsregler (exempel) Tre duggor ger maximalt 3  5=15 poäng Slutskrivning ger maximalt 15 poäng Poängen summeras och ger maximalt 30 poäng Gräns för godkänt (betyg 3) =12 poäng Gräns för betyg 4 =18 poäng Gräns för betyg 5 =24 poäng

12 Framtid Duggasystemet i modifierad form används på 1:a terminens kurser Repetitionsveckan byggs ut med mera lärarledda timmar samt större koncentration på baskunskaper i räknefärdighet och algebra


Ladda ner ppt "Inledande matematikkurser Erfarenheter av mottagandet av nyb ö rjarstudenterna vid Ume å universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser