Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stab LNS 2015-03-31 SKL FORUM och DNA-REGISTRET. Stab LNS 2015-03-31 Inför år 2000 behövde SKL ett nytt ärendehanteringssystem då det gamla ÄHS inte klarade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stab LNS 2015-03-31 SKL FORUM och DNA-REGISTRET. Stab LNS 2015-03-31 Inför år 2000 behövde SKL ett nytt ärendehanteringssystem då det gamla ÄHS inte klarade."— Presentationens avskrift:

1 Stab LNS 2015-03-31 SKL FORUM och DNA-REGISTRET

2 Stab LNS 2015-03-31 Inför år 2000 behövde SKL ett nytt ärendehanteringssystem då det gamla ÄHS inte klarade övergången till nytt århundrade Bakgrund

3 Stab LNS 2015-03-31 FORUM Narkotika DNA Fibrer Handstil Urkund Sedlar Vapen Färg Glas Spår Fingeravtryck Skoavtryck Digitala bevis MiljöbrottAnlagda bränder

4 Stab LNS 2015-03-31 Enad metodik Ärendeansva r QA med spårbar informatio n Behörighe t och roller Registrering av data en gång Material registrerin g

5 Stab LNS 2015-03-31 ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM DIARIE LABORATIVT STÖDSYSTEM MATERIALHANTERING OCH MATERIALKONTROLL RESULTATHANTERING DNA-REGISTER FORUM

6 Stab LNS 2015-03-31

7 Stab LNS 2015-03-31 Ny DNA-lagstiftning den 1 januari 2006 (prop. 2005/06:29)

8 Stab LNS 2015-03-31 möjligheter för polisen att rutinmässigt ta salivprov för DNA-analys på alla skäligen misstänkta för brott med fängelse i straffskalan att alla som man har tagit prov på och som döms till ett annat straff än böter får registreras i DNA-registret Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen genom:

9 Stab LNS 2015-03-31 DNA DNA-spår från brottsplatsen Jämförelseprov från misstänkt DNA-spårregister DNA-utredningsregistret DNA-registret

10 Stab LNS 2015-03-31 DNA DNA-spår från brottsplatsen Jämförelseprov från misstänkt DNA-spårregister DNA-utredningsregistret DNA-registret Ny lag 1 januari 2006 (prop. 2005/06:29) Från 4500 till ??? jämförelseprov

11 Stab LNS 2015-03-31 DNA DNA-spår från brottsplatsen Jämförelseprov från misstänkt DNA-spårregister DNA-utredningsregistret DNA-registret Ny lag 1 januari 2006 (prop. 2005/06:29) 50 000 jämförelseprov ? 20 000-30 000/år

12 Stab LNS 2015-03-31 Antal jämförelseprov - DNA

13 Stab LNS 2015-03-31 Processteg som måste utvecklas för att klara effekten av den nya DNA- lagstiftningen 1 Jämförelseprov 2 Anpassningar av registret till ny lagstiftning 3 Hantering av spårärenden för DNA analys 4 Hantering av ärende efter DNA-analys 5 Resultatsammanställning 6 Redovisning och information till uppdragsgivaren

14 Stab LNS 2015-03-31 -nytt provtagningskit baserat på FTA-kort -ny webbaserad begäran om analys avseende jämförelseprover med ett standardiserat flöde -automatiserad ärendehantering av jämförelseproverna med hjälp av ett mer avancerat IT-systemstöd -användning av robotar i analysförfarandet Åtgärder vid SKL för att ta hand om effekten av den nya lagstiftningen avseende jämförelseprov

15 Stab LNS 2015-03-31

16 Stab LNS 2015-03-31 Provtagningssats för salivprov DNA

17 Stab LNS 2015-03-31 Elektroniska signaturer Uppdatera utformningen och hantering av träffrapporterna Automatisera utvärdering av resultat från spår Förändra redovisningen vid ”enkla” ärenden, respektive helt automatgenererade redovisningar Planerade åtgärder för att utveckla och effektivisera DNA-verksamheten

18 Stab LNS 2015-03-31 FORUM OCH DNA Slut!


Ladda ner ppt "Stab LNS 2015-03-31 SKL FORUM och DNA-REGISTRET. Stab LNS 2015-03-31 Inför år 2000 behövde SKL ett nytt ärendehanteringssystem då det gamla ÄHS inte klarade."

Liknande presentationer


Google-annonser