Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Borås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Borås."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Borås

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Göteborg - Borås samt Borås - Göteborg. Antal mätta turer på sträckan: 6 st. Antal utdelade enkäter: 312 st. Antal insamlade enkäter: 274 st. Svarsfrekvens: 87,8%. Bortfall: 12,2%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 71, vilket motsvarar betyget bra. Detta är en nedgång sedan 2008 års mätning. Att boka biljetter till resan anses vara mycket enkelt och att hämta ut biljetter anses vara enkelt. Att stiga ombord på tåget upplevs som utomordentligt enkelt, fast det är en nedgång från 2008. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Sittplatserna ombord anses vara bekväma, fast vi kan se en nedgång sedan 2008 års mätning. Temperaturen ombord anses vara mycket behaglig, fast det är en nedgång från 2008. Informationen på stationen anses vara tydlig. Tågen anses vara mycket välstädade, fast vi kan se en nedgång sedan föregående mätning. Personalen ombord anses vara mycket serviceinriktade och informationen från personalen ombord anses vara mycket tydlig, fast vi kan se en nedgång från 2008, vilket kan bero på att frågorna är något omformulerade. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, fast det är en nedgång från 2008. Tidhållningen på tågen ligger på en bra nivå, fast det är en nedgång från 2008. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna bättre tidhållning (20%), lägre priser (19%) och fler avgångar (17%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 27 ”Ändra priser och betalsystem! Det är för dyrt att åka, det är billigare att ta bilen!” ”Att biljetterna kostar lika mycket att köpa ombord som automat.” ”Tillräckligt med vagnar så att alla alltid garanteras sittplats. God tidhållning.” ”Inte så intensiva element.” ”Bättre information ombord, t.ex. digitala displayer med "nästa station och information om försening.” ”I prioritetsordning: 1. Snabba upp resa (färre stopp). 2 Servering ombord (kaffe, gärna frukost). 3. Eluttag.” ”Kunna betala "månadskort" på Internet.” ”Service är A och O i många fall. Som kund vet man att personalen kan vara stressad, men det försämrar helhetsintrycket. Service är en egenskap många inte har! Kolla ljudanläggningar, fläktar och temperatur i tåg innan avfärd!” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Borås 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Borås."

Liknande presentationer


Google-annonser