Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på medie- och nätkultur Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakuleten Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på medie- och nätkultur Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakuleten Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Perspektiv på medie- och nätkultur Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakuleten Åbo Akademi

2 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Innehåll Definitioner av begrepp IT medium/media kultur Kursupplägg Innehåll Bedömning

3 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur IT/tietotekniikka datorer och Internet för informationshantering (Svenska datatermgruppen) tiedon automaattisen käsittelyn ja siirron välineet ja menetelmät sekä niiden käytön osaaminen (Tekniikan termitalkoot)

4 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Medium/media ’det som finns i mitten’ Fokuseringar: Teknik –tidning, radio, tv, Funktion –kommunicerande teknik –kulturellt och ekonomiskt – politiskt redskap med kontrollfunktion

5 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Användarperspektivet IT i undervisningen Massmedier Användare

6 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur En andra muntlighet Walter Ong ETT NYTT SÄTT ATT TÄNKA ?

7 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Linearitet (först – sedan) skriftkultur Samtidighet (nu) muntlig kultur

8 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Berättelsestrukturer Maze och Rhizome En lösbar labyrint med en enda lösning ”The rhizome proceeds by variation, expansion, conquest, capture, offshoots... the rhizome pertains to a map that... is always detachable, connectable, reversible, modifiable, and has multiple entryways and exits" Deleuze and Guattari Varje punkt är sammanbunden med de övriga punkterna Den har ingen början och inget slut men har alltid en miljö från vilken tillväxt sker

9 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Medierna i samhället Kultur skapar kultur, innehåll formar innehåll Teknik formar individers sätt att förhålla sig till verkligheten

10 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Kultur Estetisk definition Antropologisk definition

11 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Kursupplägg Nätdiskussion Fördjupning i material Planering av artikel Skriva artikel

12 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Material 5 teman 1 obligatoriskt 4 valfria

13 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Teman Obligatorisk Människan som kulturvarelse Välj minst ett av följande Medier som berättare Att läsa medietext Lärande och påverkan Värdefrågan och globalisation

14 10.11.2003Perspektiv på medie- och nätkultur Bedömning Otsikon ja sisällön suhde1-3 Tekstin laajuus1-3 Tekstin ’syvyys’1-3 Lähteiden käyttö1-3 Kirjoittajien reflektointi1-3 Yleinen vaikutelma1-3 8p = 1-; 18p = 3


Ladda ner ppt "Perspektiv på medie- och nätkultur Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakuleten Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser