Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark Jessica Movérare Golder Associates AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark Jessica Movérare Golder Associates AB."— Presentationens avskrift:

1 GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark Jessica Movérare Golder Associates AB

2 Något kort om Golder Associates  Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik  Drygt 140 anställda vid fyra kontor  Göteborg  Lund  Stockholm  Uppsala  Del av den globala koncernen Golder Associates, med mer än 6500 anställda

3  Jord, berg och vatten  Miljöstrategisk rådgivning  Förorenade områden  Informationshantering Våra kompetensområden

4 Bakgrund  Nybyggnation på tidigare industriell fastighet  Planerad användning: bostäder  Komplicerad föroreningssituation  Cancerogena PAH:er  Cyanid  Arsenik  Och andra godsaker...  Vår roll: Rådgivning vid val av saneringsmetod samt löpande miljökontroll

5 Utmaningen  Många olika parter inblandade  Projektaktörer  Intressenter  Stora mängder data att hantera  Effektivt dataflöde  Kvalitetskontroll  Samordning/överblick  Hur kan detta hanteras?  Hur kan detta presenteras?

6 Lösningen  Ett databasverktyg nödvändigt  Kvalitetssäkring  Kostnadseffektivitet  GIS en naturlig del  Data med geografisk koppling – x,y,z  Geografiska analyser behövdes Identifiera ”hot-spots” Volymberäkningar

7 Hantering av analysdata

8 DB www

9 Webbaserat datahanteringsverktyg  Internt verktyg: projektwebb  Analys- resultat  Färgkodning miljöklass

10 Lokalt koordinatsystem  För bättre provtagning och schaktning upprättades ett lokalt koordinatsystem  Prov klassades per ruta och presenterades överskådligt

11 Resultatredovisning med GIS  Miljöklassning i rutnät per nivå Direktkoppling databas, webb & GIS

12 3D-visualisering och volymberäkning  Innan schakt              Totalt schaktvolym: m 3

13 Slutsatser och lärdomar  GIS ger möjlighet att samman- ställa stora mängder data till lättförståeliga beslutsunderlag  En strukturerad datahanterings- process behövs från början  Vi får en god bild av situationen och ständig återkoppling  Saneringsåtgärder kan optimeras för att uppnå tänkt resultat  Kostnadseffektivt – the only way to go!

14 Frågor? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark Jessica Movérare Golder Associates AB."

Liknande presentationer


Google-annonser