Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriell Produktion KTH Kursinformation KTH Industriell produktion Brinellvägen 68 100 44 Stockholm MG2032 Automatiseringsteknik fk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriell Produktion KTH Kursinformation KTH Industriell produktion Brinellvägen 68 100 44 Stockholm MG2032 Automatiseringsteknik fk."— Presentationens avskrift:

1 Industriell Produktion KTH Kursinformation KTH Industriell produktion Brinellvägen 68 100 44 Stockholm MG2032 Automatiseringsteknik fk

2 Kursinformation Välkommen till fortsättningskurs i Automatiseringsteknik. Samhället och dess processer har under de senaste åren genomgått en kraftig förändring. Datateknikens utveckling och dess möjligheter till informationshantering har inneburit ett paradigmskifte. Jordbrukssamhället förändrades mot ett industrisamhälle där människor flyttade in till städerna. Industrisamhället genomgår nu en förändring där informationstekniken medför att verksamheten inte behöver vara centraliserad. Flyttåget har kanske vänt?

3 Utvecklingen För tillverkningsindustrin har också informationsteknikens snabba utveckling inneburit nya möjligheter. Digitaliseringen av ritningar, överföring av komponenters data till maskiner, övervakning av anläggningen etc har alla inneburit att processerna har effektiviserats. Spårbarhet av eventuella problem är andra möjligheter. Det är inte bara de tekniska systemen som genomgått en kraftig förändring. Även de administrativa systemen har utvecklats. Kalkyl- och ordbehandlingsprogram har haft samma betydelse som CAD för ingenjörer. De senaste åren har också funnits en tydlig trend att söka koppla samman de tekniska systemen med de administrativa för att skapa en miljö där man kan få en total överblick av tillverkningsprocessen. I kursen kommer vi att studera hur denna förändring har skett och vilka konsekvenser det har fått för montering och hantering inom tillverkningsindustrin.

4 Kursinnehåll Kursen är en fortsättningskurs på MG1102 Automatiseringsteknik. Denna grundkurs innehåller avsnitt som kan betraktas som delvis fristående från de övriga men samtidigt utgör delar av en större helhet. Ambitionen med fortsättningskursen är att dels fördjupa och bredda dessa avsnitt men även att ta upp sådant som inte täcks av grundkursen men som är relevant kunskap inom ämnesområdet. Fortsättningskursen tar bl.a. upp standard för utrustning och metoder inom automatiseringstekniken. Grundkursen kommer i denna betraktelsemodell att omfatta den nedre delen, Control Systems. En naturlig nivågruppering av fortsättningskursen blir därmed nivån över, Manufacturing Operations Systems och med en utblick mot den översta, Enterprise systems.

5 Under kursen genomför vi flera laborationer i vårt välutrustade laboratorium. Informationshanteringen i systemet är en central del av innehållet. Kursinnehåll

6 Monteringsteknik är en annan väsentlig del - där vi studerar hur en produkt bör utformas för att kunna monteras på ett bra sätt. Kursinnehåll

7 Välkommen att ta klivet in genom dörren till framtiden! Har du frågor eller vill besöka institutionen tar du kontakt med: Richard Hagelberg Telefon:08 – 790 6371 Brinellvägen 68


Ladda ner ppt "Industriell Produktion KTH Kursinformation KTH Industriell produktion Brinellvägen 68 100 44 Stockholm MG2032 Automatiseringsteknik fk."

Liknande presentationer


Google-annonser