Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DM läger 2013 Uppsala Slalom Klubb Björnrike 2013-01-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DM läger 2013 Uppsala Slalom Klubb Björnrike 2013-01-26."— Presentationens avskrift:

1 DM läger 2013 Uppsala Slalom Klubb Björnrike 2013-01-26

2 Bakgrund: Under 2012 har styrelsen för USLK tagit fram en dokumentation, Guide till USLK och den alpina sporten, i syfte att ge vägledning till föreningens medlemmar gällande USLKs verksamhet och den alpina sporten. Vidare har styrelsen under 2012 fattat beslutet att ta ett ytterligare steg i frågan om mobbing, trakasserier och kränkande behandling genom att ta fram ett program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling. Vid distrikts- och familjelägret i Vemdalen presenterades USLKs kommande arbete med USLKs program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling med mål att presentera programmet vid DM lägret i Björnrike.

3 USLKs program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling omfattar: Värdegrund för verksamheten (riktlinjer) Pågående! Policy mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling Klart! Handlingsplan med eskaleringsvägar Klart! Att vara USLK åkare Klart! Att vara USLK förälder Klart! Att vara USLK tränare Klart! Tränarutbildning Kommande! Föräldrautbildning Kommande! Barn som far illa Klart! Grundstenarna i programmet är hämtat från SISU idrottsutbildarna och BRIS och har anpassats till USLKS verksamhet.

4 Framtagning av handlingsplan Informationskommittén har på styrelsens uppdrag tagit fram en handlingsplan med rutiner och eskaleringsvägar. Förväntningar på USLK åkare, föräldrar och tränare Dokumentation kring vilka förväntningar USLK har på våra åkare, föräldrar och tränare har tagits fram. Grupper av åkare, föräldrar och tränare har engagerats i arbetet. Framtagning av tränar- och föräldrautbildning Kommande aktivitet i samarbete med ex. SISU Idrottsutbildarna.

5 Arbetet med framtagning av värdegrund I arbetet med framtagningen av värdegrunden har USLKs medlemmar bjudits in till en workshop. Följande tre frågeställningar diskuterades i grupper under workshopen: 1) Vad vill vi att USLKs medlemmar ska uppleva? 2) Vad vill vi att våra barn och ungdomar ska känna när de deltar i våra aktiviteter? 3) Vad vill vi uppnå med vår barn- och ungdomsverksamhet? Diskussionen avslutades med gruppredovisning och diskussionsforum i hel grupp. Därefter diskuterades vilka ledstjärnor medlemmarna vill skall känneteckna USLK.

6 Resultat av workshop Glädje Gemenskap Kamratskap Skidvana, livslångt intresse för skidåkning Utveckling av individen, bli sedd och få feedback Utveckling av gruppen, sociala aktiviteter, heja på varandra, trygghet i gruppen.

7 Nästa steg: Sammanfattning av workshopen Informationskommittén bereder underlag för styrelsen för beslutsfattande kring värdegrund och program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling. Mars, styrelsemöte där beslut kring värdegrund och program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling fattas. Implementering av värdegrund samt program mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling. Framtagning och implementering av tränar och föräldrarutbildning.

8 Tack för ert engagemang!


Ladda ner ppt "DM läger 2013 Uppsala Slalom Klubb Björnrike 2013-01-26."

Liknande presentationer


Google-annonser