Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12,1 dagar Mats UddinVälkomna9.00-9.05 Barbro NaroskyinInledning9.05-10.00 Fikapaus10.00-10.30 Claes- Fredrik HelgessonStyrning med marknad 10.30-11.30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12,1 dagar Mats UddinVälkomna9.00-9.05 Barbro NaroskyinInledning9.05-10.00 Fikapaus10.00-10.30 Claes- Fredrik HelgessonStyrning med marknad 10.30-11.30."— Presentationens avskrift:

1

2 12,1 dagar

3

4 Mats UddinVälkomna9.00-9.05 Barbro NaroskyinInledning9.05-10.00 Fikapaus10.00-10.30 Claes- Fredrik HelgessonStyrning med marknad 10.30-11.30 och kunskap Axel TargamaaFörståelsebaserat11.30-12.30 ledarskap Lunch12.30-13.30 Workshop 113.30-14.15 Fikapaus14.15-14.35 Workshop 214.35-15.15 Barbro NaroskyinAvslutning15.15-15.30

5

6

7 Målbild 2012 Bra vård och bättre hälsa

8 Om tillgänglighet Nå sjukvården per telefon < 5 minuter Få kontakt med primärvården 0-5 dagar På akutmottagning inte behöva vänta i väntrum mer än 1 timme och vara klar inom 3 timmar Få tillgång till specialistvård 30-60 dagar Alltid få en tid för mottagning eller behandling vid beslutstillfället 2012 vill jag som patient…

9 Om kvalitet och säkerhet Kunna lita på att kliniska resultat är bland de bästa i landet och inte råka ut för undvikbara skador Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Slippa en vårdrelaterad infektion 2012 vill jag som patient…

10 Om delaktighet Kunna känna mig delaktig i min vård Kunna använda fler tjänster via datorn 2012 vill jag som patient…

11 Patientfokus

12 Patientens perspektiv

13 Bikupa Prata med personen bredvid dig… exempel där skillnaden är uppenbar

14 Knöl i bröstet och coloncancer Brister i ledtider, information och resultat Uppdrag från LD Kan kräva omfördelning av resurser

15 Bröstcancerprocessen Långa ledtider Stor spridning Mellan 66 till 126 dagar

16 Vem ska göra vad? Framtagning av riktlinje Förankring Regionala medicinska programgrupper Ekonomisk kalkyl – beslut Gränsdragningsgrupp, ex ortopedi Genomförande och uppföljning

17 Lean – som ringar på vattnet…

18 IT som möjlighet Patientportal Webbtidbok Mina vårdkontakter 1177.se Vårdsök

19 Patientjournal Utvecklingspotential Trots allt det bästa på marknaden Både för primärvård och sjukhus Vi är många landsting Både administration och patientdokumentation Problem med prestanda och funktionalitet Inte färdigutvecklat Varierande användarvänlighet

20 Slutsats Vi förhåller oss till nuvarande system Den reella vägen är framåt Ledarskapet avgörande

21 Resursfördelning 2011 101 förslag från inkomna listor bearbetades av 7 grupper med verksamhetschefer från olika områden Områdena rangordnades Resulterade i en lista med de 17 mest angelägna områdena

22 Budgetförslag 2011 60 mkr ökad ram HSN 46 mkr engångsmedel Akut omhändertagande, engångsmedel för utvecklingsprojekt

23 Resursfördelning 2011

24 Akut omhändertagande prioriterat av alla! 1.Akutmottagningens regelverk,kompetensnivå 2.Tillgänglighet på akutmottagningarna 3.Akutansvar för kroniskt sjuka patienter 4.Äldre multisjuka patienter på akuten 5.Produktions- och kvalitetsmått i akutflödet

25 Ledarskapet är avgörande Helhetsansvar / sidledsansvar Tydligt kommunicerat uppdrag Ge feedback / återkoppling Säkerställa att gällande regler och riktlinjer fullföljs

26 Som chef bör jag fråga mig varje dag… Hur har jag bidragit till att patienterna blir nöjda med HELA vårdkedjan?


Ladda ner ppt "12,1 dagar Mats UddinVälkomna9.00-9.05 Barbro NaroskyinInledning9.05-10.00 Fikapaus10.00-10.30 Claes- Fredrik HelgessonStyrning med marknad 10.30-11.30."

Liknande presentationer


Google-annonser