Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete."— Presentationens avskrift:

1 1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete

2 2 EU-projekt behövs Erfarenhetsutbyte Utökat nätverk Hitta lösningar på gemensamma utmaningar Medfinansiering

3 3 Enheten för interregionalt samarbete Bollplank, stöd och rådgivning Hjälp att finna samarbetspartners Kontakt med sekretariaten

4 4 Mål i sammanhållningspolitiken 2007-2013 1:Konvergens stöd att minska skillnader mellan EU-länder; 81,5% 2:Regional konkurrenskraft och sysselsättning stöd till dem som inte berörs av mål 1; 16% 3:Territoriellt samarbete förstärkning av samarbetet mellan regioner; 2,5% Sektorsprogram (7:e ramprogrammet stödjer teknik och forskning, Hälsoprogrammet m.fl.)

5 5 Gränsregionalt samarbete Öresund-Kattegat-Skagerrak och Södra Östersjön Interreg IVA

6 6 Transnationellt samarbete Interreg IVB Nordsjöregionen Östersjöregionen

7 7 Interregionalt samarbete Interreg IVC

8 8 Förbättra medborgarnas hälsoskydd Främja hälsa och minska ojämlikhet i hälsa Framställa och sprida information och kunskap om hälsa Hälsoprogrammet

9 9 7:e ramprogrammet (FP7) Cooperation/samarbete 61% gränsöverskridande forskningsverksamhet Ideas/European Research Council 14% enskild forskare / forskargrupp People/karriärutveckling för forskare 9% Marie Curie aktiviteter, mobilitet Capacities/forskning och innovation 8% infrastruktur, forskning för industrin Euratom/nukleär energi samt strålskydd 5% JRC/EU:s gemensamma forskningscentra 3%

10 10 Ansökan Gränsöverskridande mervärde Samarbete mellan minst två länder Gemensam utveckling och finansiering Väl sammansatt partnerskap

11 11 Enheten för interregionalt samarbete hjälper till från idé till projektslut www.skane.se/euprogram


Ladda ner ppt "1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser