Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete."— Presentationens avskrift:

1 1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete

2 2 EU-projekt behövs Erfarenhetsutbyte Utökat nätverk Hitta lösningar på gemensamma utmaningar Medfinansiering

3 3 Enheten för interregionalt samarbete Bollplank, stöd och rådgivning Hjälp att finna samarbetspartners Kontakt med sekretariaten

4 4 Mål i sammanhållningspolitiken :Konvergens stöd att minska skillnader mellan EU-länder; 81,5% 2:Regional konkurrenskraft och sysselsättning stöd till dem som inte berörs av mål 1; 16% 3:Territoriellt samarbete förstärkning av samarbetet mellan regioner; 2,5% Sektorsprogram (7:e ramprogrammet stödjer teknik och forskning, Hälsoprogrammet m.fl.)

5 5 Gränsregionalt samarbete Öresund-Kattegat-Skagerrak och Södra Östersjön Interreg IVA

6 6 Transnationellt samarbete Interreg IVB Nordsjöregionen Östersjöregionen

7 7 Interregionalt samarbete Interreg IVC

8 8 Förbättra medborgarnas hälsoskydd Främja hälsa och minska ojämlikhet i hälsa Framställa och sprida information och kunskap om hälsa Hälsoprogrammet

9 9 7:e ramprogrammet (FP7) Cooperation/samarbete 61% gränsöverskridande forskningsverksamhet Ideas/European Research Council 14% enskild forskare / forskargrupp People/karriärutveckling för forskare 9% Marie Curie aktiviteter, mobilitet Capacities/forskning och innovation 8% infrastruktur, forskning för industrin Euratom/nukleär energi samt strålskydd 5% JRC/EU:s gemensamma forskningscentra 3%

10 10 Ansökan Gränsöverskridande mervärde Samarbete mellan minst två länder Gemensam utveckling och finansiering Väl sammansatt partnerskap

11 11 Enheten för interregionalt samarbete hjälper till från idé till projektslut


Ladda ner ppt "1 EU-programmens möjligheter för Skåne Sofie Qvarfordt, Carina Johnsson Maria Korner, Maria Lindbom Enheten för interregionalt samarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser