Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg och internationell mobilitet - avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg och internationell mobilitet - avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund."— Presentationens avskrift:

1 Betyg och internationell mobilitet - avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund

2 Betyg och internationell mobilitet Frågeställningen handlar i grunden om att betygsstegen i svensk högskoleutbildning är få i en internationell jämförelse och att inkommande utbytesstudenter inte får de betyg studenterna och hemmalärosätena förväntar sig i relation till tillgodoräknanden av studierna i Sverige. Bakgrunden är att EU-kommissionen 2009 ändrade sitt beslut om ECTS-betygen så att man gick över till att tillämpa ett ”översättningssystem” – EGT (European Grading Table). EGT innebär att respektive lärosäte redovisar de betygssystem (och kriterier) man tillämpar – svenska lärosäten har fr o m 2010 systemstöd för att redovisa betygsutfall på kurser med livslängd längre än två år – grunden är rekommendationer från SUHF kring hanteringen från 2009. Fler och fler lärosäten rapporterar att partneruniversitet inte rekommenderar studenter att studera i Sverige m h t tillgodoräknandeproblematiken – dessutom verkar det som sökande med svenska meriter inte förklaras behöriga för studier på avanverad nivå vid utländska lärosäten – flera ärenden kring detta har inkommit till HSV.

3 Betyg och internationell mobilitet Hur hantera problemet? -Eventuellt rekommendera en annan betygsskala för utbytesstudenter – frågan måste diskuteras grundligt inom sektorn! -En del av detta kommer att ske bl a genom seminarier i Bolognaexpertgruppen under våren 2013. - Deltagande i diskussioner inom EHEA-kretsen kring erkännandefrågor, betygsfrågor och tillgodoräknanden – bl a genom BFUG-grupp kring erkännandefrågor, EQF osv i syfte att öka transparensen mellan olika utbildningssystem och deras sätt att hantera betyg. - Deltagande i EGRACONS-projektet – ökad transparens mellan system och former för betygssättning. Det finns andra problemområden i detta vilka kretsar runt det faktum att vi i svensk högskoleutbildning räknar decimaler vid inträdet i högskolan och att man i andra utbildningssystem räknar decimaler vid utträdet ur högskolan! I svensk högskoleutbildning överprövar vi inte andra lärosätens betyg och förväntar oss heller inte att utländska lärosäten överprövar våra betyg.


Ladda ner ppt "Betyg och internationell mobilitet - avrapportering till Forum för internationalisering 2012-11-29 Sveriges universitets- och högskoleförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser