Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avropsprocessen, del 2 Jan Lundh, Enheten för IT-upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avropsprocessen, del 2 Jan Lundh, Enheten för IT-upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Avropsprocessen, del 2 Jan Lundh, Enheten för IT-upphandling

2 Avropsprocessen Hur går avrop till? (Maria) Samband med andra avtal på Verva (Jan) Hur väljer man mellan produkt- och tjänstealternativ under olika ramavtal (Jan och Maria)

3 Visionen En sammanhållen förvaltning Medborgare, företag Tid och plats som passar mig Men också Digital

4 IT-ramavtal Hårdvara Persondatorer Skrivare och kopiatorer Nätverk Servrar och lagring Kommunikationsutrustning tal Tjänster Infratjänsten - SHS, EID och Tilläggstjänster Telefoni –24-timmarstjänster –Fasta operatörstjänster och transmission IP –Kommunikation som tjänst –Mobil kommunikation Programvaror Programvaror (Prop & Öppna) Elektronisk identifiering Informationsförsörjning Spridnings- och hämtningssystem SHS Volymavtal för programvaror* IT-konsulttjänster Generella IT-konsulttjänster (Stockholm) Produkt- och tjänsterelaterade IT konsult- tjänster ingår i alla ramavtal Stödpaket för myndighetsupphandlingar

5 Till stöd för de horisontella strävandena MedborgarkontaktInre livet Bakgrunds- funktioner Organisation Juridik Semantik Mobil Kom Kom som tjänst Kom som produkt 24-timmarstjänster (telefoni) Informations- försörjning Infratjänst/Tilläggs- tjänster E-identifiering EID Infratjänst/EID Infratjänst/SHS SHS produkter Teknik - Försörjning

6 Hur väljer man mellan produkt- och tjänstealternativ under olika ramavtal? Alternativ 1 – Ta ställning först! Fördelar: Mindre arbete för myndighet och leverantör Tydlighet mot egna organisationen och leverantören Val av ramavtal blir tydligt Nackdelar: Kan missa någon möjlighet (lösning) Alternativ 2 – Ta ställning efter det att svar inkommit! Fördelar: Många alternativ prövas och ställs mot varandra Nackdelar: Avrop mot flera olika ramavtal Komplex värdering och analys Olika avtalsperioder – svårt att göra totalkalkyl

7 TACK! Ytterligare frågor? Kontakta oss! Maria Gil tel 08-55055796 maria.gil@verva.semaria.gil@verva.se Jan Lundh tel 08-55055771 jan.lundh@verva.sejan.lundh@verva.se


Ladda ner ppt "Avropsprocessen, del 2 Jan Lundh, Enheten för IT-upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser