Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerade översyner av föreskrifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerade översyner av föreskrifter"— Presentationens avskrift:

1 Planerade översyner av föreskrifter

2 Marknadstillsyn JvSFS 2005:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur

3 Trafikmedicin BV-FS 2000:4 (TSFS 2013:50) TSFS 2011:61 (TSFS 2013:52)
Järnvägsinspektionens föreskrifter om BVFS 2000:4 hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten TSFS 2011:61 (TSFS 2013:52) Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

4 Regler TSFS 2011:58 (TSFS 2013:51) TSFS 2011:60
Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg TSFS 2011:60 Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

5 Järnvägsföretag BV-FS 2000:3 JvSFS 2007:1
Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten JvSFS 2007:1 Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag

6 Infrastruktur BV-FS 2000:3 JvSFS 2008:8 TSFS 2013:43
Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3) om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten JvSFS 2008:8 Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår TSFS 2013:43 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare

7 Teknik järnväg BV-FS 1995:4 (BV-FS 1997:4) Införande av TSD:er
Järnvägsinspektionens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg Införande av TSD:er Energi HS + CR Infrastruktur HS + CR Rullande materiel HS Rullande materiel – Lok och passagerarvagnar CR Rullande materiel - Buller Funktionshindrade Säkerhet i järnvägstunnlar Trafikstyrning och signalering


Ladda ner ppt "Planerade översyner av föreskrifter"

Liknande presentationer


Google-annonser