Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBlK:s Uppfödarenkät 2007-2008 SBlK:s stadgar §1. Mål Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBlK:s Uppfödarenkät 2007-2008 SBlK:s stadgar §1. Mål Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda."— Presentationens avskrift:

1

2 SBlK:s Uppfödarenkät 2007-2008

3 SBlK:s stadgar §1. Mål Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena beaglar Bevara och utveckla beaglens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av beagle.

4 SBlK:s stadgar, forts. Informera och sprida kunskap om beaglens beteende, dess fostran, utbildning och vård Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

5 SBlK:s stadgar §2. Informera om beaglen och dess användnings- områden och ge medlemmarna service och stöd. Utbildning så att rasens specifika egenskaper får sin tillämpning Arbeta med att bibehålla och utveckla rasens specifika egenskaper bl a genom råd och anvisningar för avelsarbetet. Anordna prov och utställningar eller tävlingar enl SKK:s bestämmelser.

6 SBlK:s Uppfödarenkät Till alla uppfödare med kennelnamn som haft en kull de senaste 6 åren (107 st) Svarsprocent ~75% Alla svarade glädjande nog med sina namn

7 SBlK:s Uppfödarenkät Antal vuxna beaglar i kenneln? Mer än hälften har bara 1-2 tikar Två tredjedelar har bara tikar (1-4 st) En tredjedel har både hanhund(ar) och tik(ar) Rasen föds mest upp i liten skala.

8 SBlK:s Uppfödarenkät Andra raser i kenneln? Nästan hälften av uppfödarna (47,9%) har även andra raser. I 77,1% av fallen var det andra jakthundsraser.

9 SBlK:s Uppfödarenkät Hur många kullar? Hälften har fött upp 1-5 kullar. Drygt 35% har fött upp 6- 15 kullar 9,5% har fött upp mellan 16 och 40 kullar 5,4% har fött upp mellan 40 och 85 kullar

10 Fördelning av antal uppfödda kullar 1 - 5 6-10 11-20 21-4041-85 40 30 20 10 50 %

11 SBlK:s Uppfödarenkät Användningsområde? Drevjakt 97,3% Familjehund 86,3% Utställning 74,0% Eftersöksjakt 27,4% Viltspårprov 17,8% Agility 6,8% Lydnad 2,7% ”Hobby” 1,4%

12 SBlK:s Uppfödarenkät Intresseinriktningar bland uppfödarna Enbart jakt 26,0% Jakt och utställning 71,2% Enbart utställning 2,7% (Se även fråga 12: Vilka egenskaper ser Du ffa till i aveln? 25,4% enbart jakt)

13 Vad vill Du använda Din beagle till för jakt? Hare 43,8% Allround 42,5% Hare + Räv 12,3% Hare + Rå 1,4% (+ hjort och kanin)

14 Intresseinriktning bland uppfödarna och antal kullar DjurslagHareAllroundHare + Räv Hare + Rå Antal uppfödare 323191 Antal Kullar 2285504711 Medeltal kullar/uppf. 7,117,75,211

15 Vilka jaktegenskaper tycker Du är särskilt bra på beaglen idag? Samarbetet Jaktdugligheten Skallets hörbarhet Upptagsförmågan Lydnaden Drevsättet Skallmarkeringen Drevsäkerheten Norske MS Hugin vid NM 2007

16 Är det några jaktegenskaper Du tycker behöver förbättras? Söket Tapptarbetet Skallmarkeringen (ffa en tendens till löshet)

17 Är det några exteriöra egenskaper som Du tycker behöver förbättras? Det mesta kritiseras! Snipiga huvuden och tunna nosar Krokiga framben Dåliga vinklar f+b För glada svansar Höjden(?)

18 Vad har du för uppfattning om beaglens hälsotillstånd? Utmärkt 40,8% Bra 57,7% Mindre bra 1,4% Dålig ---

19 Vilka egenskaper tar Du ffa hänsyn till när Du planerar en parning? Jaktliga 87,3% Exteriöra 60,3% Mentalitet 52,4% 25,4% räknar enbart upp olika jaktliga egenskaper

20 När Du vill ha råd inför en parning, vem vänder Du Dig till? SBlK:s AK 17 st LA:s avelsråd 37 st Andra uppfödare 31 st SKK:s Avelsdata 28 st Det svenska laget vid NM 2007

21 Vad anser Du om de gällande Championatsreglerna? Bra som de är 43,75% Behöver ändras 56,25%

22 De vanligaste ändringsförslagen Ffa att återinföra ett separat UCh som tidigare (samt i Norge och i Finland) Djurslagschampionat Rå, Räv, Hare Slopa ordinarieprovet Inför Viltspårprovs- championat

23 Svenska championat för beagle SEJCh = 3 st 1:a pris på jpr, varav minst 2 st på Hare. SEUCh = SEJCh + 3 st Cert på utst. Tidigare: SEJCh = 3 st 1:a på jpr, varav minst 1st på Hare. SEUCh = 3 st Cert på utst & 1:a Hare eller 1:a Rå + 2:a Hare eller 1:a Räv + 2:a Hare.

24 Norska Championat för beagle NJCh = 3st 1:a på jpr, minst 1st på Hare NJCh Räv = 3st 1:a jpr, minst 2st på Räv NUCh = 3 Cert + 1:a Hare, eller 1:a Rå + 2:a Hare eller 1:a Räv + 2:a Hare NVCh = 3st 1:a pris Vspprov Gäller för alla raser.

25 Finska championat för beagle FINJCh = 3 st 1:a Hare, varav ett på barmark, som skall vara tagna över 2 jaktsäsonger. FINUCh = 3 Cert + 1 Hare, om på snö så krävs även minst ett 3:e pris på hare på barmark. (I Finland får enligt lag endast hundar <28 cm driva rå) Cert fås på utställning utan krav på jaktprov.

26 Championatsreglerna för drever SEJCh = 3 st 1:a jpr, minst 1 på Hare SEUCh = 3 st Cert & 1:a Hare eller 1 Rå + 2:a Hare eller 1Räv + 2:a Hare SEVCh = 3st 1:a pris i Ökl på Vspprov

27 Viltspårprovschampionat Idag bl a bassetraserna, drever, tax 3 st 1:a pris i Ökl, minst ett på Ordinarie prov 2 olika domare En av meriterna skall ha erövrats efter det att championattiteln införts för rasen. (Inga övriga krav på drevprovsmerit)

28 Vad anser Du om HD-frågan? Inga krav på rtg? Känt status? HD-frihet? Avel på C-hundar? Stor osäkerhet speglas i svaren! Patrik och Utvängs Rex Zeke på SM

29 Övriga synpunkter Många övriga tänkvärda och konstruktiva synpunkter framfördes av uppfödarna. Dessa kan läsas i sin helhet i den fullständiga redovisningen som finns på vår hemsida: www.sblk.se


Ladda ner ppt "SBlK:s Uppfödarenkät 2007-2008 SBlK:s stadgar §1. Mål Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda."

Liknande presentationer


Google-annonser