Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myom –förekommer hos ca 25%. Kopparspiral Idiopatisk Koagulationsrubbning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myom –förekommer hos ca 25%. Kopparspiral Idiopatisk Koagulationsrubbning."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Myom –förekommer hos ca 25%. Kopparspiral Idiopatisk Koagulationsrubbning

4 Medikamentell: tranexamsyra 2-3x3-4- minskar blödningsmängd men ej antal dagar hormonspiral- minskar blödning med ca 90% P-piller-minskar blödning med ca 50% Kirurgi: Endometriedestruktion, myomenukleation, hysterektomi

5  Hormonell svikt/påverkan (ffa vid menarche och premenopausalt+ thyroideasjukdomar)  Infektion  Cancer  Graviditet  Polyp

6 - Vid normal menstruation -Tablett fri vecka vid p-pilleranvändning (eller om man glömmer tablett) -Blödning vid ägglossning, 1-2 dagar - Corpus Luteuminsufficiens premenopausalt, leder ofta till premenstruell spotting

7  Det naturligt förekommande progesteronet uteblir och endometriet fortsätter att växa och växa. Till slut går delar av endometriet i nekros och börjar blöda, andra delar fortsätter att växa till. Kontinuerlig blödning uppstår.

8  Förekommer ffa vid anovulatoriska situationer. Detta ses ffa vid menarche och premenopausalt. Anovulation kan också ske vid avmagring, stress, övervikt, post- infektiöst.  Förekommer också vid alltför långt användande av p-piller utan paus.

9  Framkalla bortfallsblödning, dvs tillför initialt progesteron 10-14 d, därefter seponering.  Vid p-pilleranvändning brukar det räcka att göra 1 v uppehåll i behandling. Vid längre uppehåll- använd kompletterande skydd.

10 Mkt vanligt i början av hormonella preventionsmetoder- p-piller, hormonspiral, depo-provera etc- kan fortsätta länge

11 Premenopausalt-spotting. Corpus Luteuminsuff Graviditet ffa patologisk. Infektion. Polyp Cancer –cervix, endometrie, ovarial Hormonrubbning- ex thyroidea Myom Koagulationsrubbning

12  Ung flicka- ca 15 år. Har nu blött sedan 4 veckor.

13  Få differentialdiagnoser  Graviditet och infektion måste uteslutas  Genombrottsblödning: Progesteron 1x1 i 10-14 dagar i 3 cykler. Vid kraftig blödning kan p-piller ges i dosen 1x3xVII.  Kontrollera Hb och järnlager.

14  Kvinna, 45 år. Rikliga oregelbundna blödningar. (menometrorragi)  Diff diagnoser: myom, polyper, endometriecancer, cervixcancer, infektion, graviditet.

15  Gynundersökning obligatorisk inkl cytologi  Ultraljud.  Uteslut – infektion, graviditet Behandling: hormonspiral, p-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet), cykliskt gestagen.

16  Kausal  Hormonspiral  P-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet)  Cykliskt gestagen.

17  45-årig kvinna, lätt överviktig. Menstruationsintervall 3-4 v. Hoppar ibland över, ibland spotting.

18  PCO-S  Thyroidearubbning/andra hormonrubbningar beroende på stress, postinfektiöst etc.  Cancer  Infektion  Graviditet

19  Anamnes(!) TSH, gravtest  LH, FSH?-Nja  testosteron, SHBG?-Nja  Prolaktin?-Nja  S-AMH (anti-mylleriskt hormon)?NEJ  Gynundersökning inkl cyt  Ultraljud

20 1. Kontaktblödning- dvs liten blödning vid samlag, krystning, tunga lyft etc. Uteslut cervixcancer 2. Ökad flytning och eller smärta- uteslut infektion- odling 3. Ålder-postmenopausala skall genomgå Ultraljud och ev endometribiopsi. 4. Glöm ej. En fertil kvinna är gravid tills motsatsen är bevisad!

21

22  Vid p-piller – fortsätt direkt på nästa karta vid kartor om 21 tabletter. Ta bort de 7 sista tabletterna vid karta om 28. Detta kan göras länge men ju längre man fortsätter desto större riskt för genombrottsblödning. Lämpligt vid smärtsamma menstruationer.

23  Påbörja Provera 10 mgx1/primolut-Nor 5 mgx2 /dag i 2-3 dagar innan beräknad menstruation. Blödning kommer oftast 2-5 dagar efter avslutad behandling. Längre behandling än 10 dagar avrådes då risk för genombrottsblödning är mkt stor.

24

25  14 år utan sekundära könskarakteristika  16 år med normal pubertetsutveckling  Utreds av gynekolog

26  >6mån utan menstruation (gäller även efter p-piller)  >12 mån efter sista p-sprutan

27 Diffdiagnoser PCOS Hypothalam amenorré Hyperprolaktinemi Prematur ovarialsvikt <40 år Prover LSH, FH, prolaktin, testosteron, SHBG, TSH Ultraljud

28


Ladda ner ppt "Myom –förekommer hos ca 25%. Kopparspiral Idiopatisk Koagulationsrubbning."

Liknande presentationer


Google-annonser