Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Normal blödning 3-7dagar var dag (20-80 ml) Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi. Metrorragi-blödning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Normal blödning 3-7dagar var dag (20-80 ml) Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi. Metrorragi-blödning."— Presentationens avskrift:

1 Blödningsrubbningar Anna Ivarsson Distriktsläkare Anderslöv VC AKO gynekologi Malmö/Lund 2013-11-14

2 Normal blödning 3-7dagar var dag (20-80 ml) Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi. Metrorragi-blödning mellan menstruationerna (säger ingenting om mängden)

3 Menorragi-orsaker Myom –förekommer hos ca 25%. Kopparspiral Idiopatisk
Koagulationsrubbning

4 Menorragi-behandling
Medikamentell: tranexamsyra 2-3x3-4- minskar blödningsmängd men ej antal dagar hormonspiral- minskar blödning med ca 90% P-piller-minskar blödning med ca 50% Kirurgi: Endometriedestruktion, myomenukleation, hysterektomi

5 Metrorragi-orsaker Hormonell svikt/påverkan (ffa vid menarche och premenopausalt+ thyroideasjukdomar) Infektion Cancer Graviditet Polyp

6 Bortfallsblödning Vid abrubt ändring hormonnivån
- Vid normal menstruation -Tablett fri vecka vid p-pilleranvändning (eller om man glömmer tablett) -Blödning vid ägglossning, 1-2 dagar - Corpus Luteuminsufficiens premenopausalt, leder ofta till premenstruell spotting

7 Genombrottsblödning Det naturligt förekommande progesteronet uteblir och endometriet fortsätter att växa och växa. Till slut går delar av endometriet i nekros och börjar blöda, andra delar fortsätter att växa till. Kontinuerlig blödning uppstår.

8 Genombrottsblödning Förekommer ffa vid anovulatoriska situationer.
Detta ses ffa vid menarche och premenopausalt. Anovulation kan också ske vid avmagring, stress, övervikt, post- infektiöst. Förekommer också vid alltför långt användande av p-piller utan paus.

9 Genombrottsblödning Behandling
Framkalla bortfallsblödning, dvs tillför initialt progesteron d, därefter seponering. Vid p-pilleranvändning brukar det räcka att göra 1 v uppehåll i behandling. Vid längre uppehåll- använd kompletterande skydd.

10 Annan olaga blödning Blödning på ”fel tid”
Mkt vanligt i början av hormonella preventionsmetoder- p-piller, hormonspiral, depo-provera etc- kan fortsätta länge

11 Differentialdiagnoser
Premenopausalt-spotting. Corpus Luteuminsuff Graviditet ffa patologisk. Infektion. Polyp Cancer –cervix, endometrie, ovarial Hormonrubbning- ex thyroidea Myom Koagulationsrubbning

12 Typpatient 1 Ung flicka- ca 15 år. Har nu blött sedan 4 veckor.

13 Typpatient 1- utredning och behandling
Få differentialdiagnoser Graviditet och infektion måste uteslutas Genombrottsblödning: Progesteron 1x1 i dagar i 3 cykler. Vid kraftig blödning kan p-piller ges i dosen 1x3xVII. Kontrollera Hb och järnlager.

14 Typpatient 2 Kvinna, 45 år. Rikliga oregelbundna blödningar. (menometrorragi) Diff diagnoser: myom, polyper, endometriecancer, cervixcancer, infektion, graviditet.

15 Typpatient 2 Utredning och behandling
Gynundersökning obligatorisk inkl cytologi Ultraljud. Uteslut – infektion, graviditet Behandling: hormonspiral, p-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet), cykliskt gestagen.

16 Behandling Kausal Hormonspiral
P-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet) Cykliskt gestagen.

17 Typpatient 3 45-årig kvinna, lätt överviktig. Menstruationsintervall 3-4 v. Hoppar ibland över, ibland spotting.

18 Typpatient 3 Differentialdiagnoser
PCO-S Thyroidearubbning/andra hormonrubbningar beroende på stress, postinfektiöst etc. Cancer Infektion Graviditet

19 Typpatient 3-utredning
Anamnes(!) TSH, gravtest LH, FSH?-Nja testosteron, SHBG?-Nja Prolaktin?-Nja S-AMH (anti-mylleriskt hormon)?NEJ Gynundersökning inkl cyt Ultraljud

20 Varningssignaler! 1. Kontaktblödning- dvs liten blödning vid samlag, krystning, tunga lyft etc. Uteslut cervixcancer 2. Ökad flytning och eller smärta- uteslut infektion- odling 3. Ålder-postmenopausala skall genomgå Ultraljud och ev endometribiopsi. 4. Glöm ej . En fertil kvinna är gravid tills motsatsen är bevisad!

21 Menstruationsförskjutning

22 Vid p-piller Vid p-piller – fortsätt direkt på nästa karta vid kartor om 21 tabletter. Ta bort de 7 sista tabletterna vid karta om 28. Detta kan göras länge men ju längre man fortsätter desto större riskt för genombrottsblödning. Lämpligt vid smärtsamma menstruationer.

23 Om avsaknad av hormonell prevention
Påbörja Provera 10 mgx1/primolut-Nor 5 mgx2 /dag i 2-3 dagar innan beräknad menstruation. Blödning kommer oftast 2-5 dagar efter avslutad behandling. Längre behandling än 10 dagar avrådes då risk för genombrottsblödning är mkt stor.

24 Amenorré

25 Primär amenorré 14 år utan sekundära könskarakteristika
16 år med normal pubertetsutveckling Utreds av gynekolog

26 Sekundär amenorré >6mån utan menstruation (gäller även efter p-piller) >12 mån efter sista p-sprutan

27 Utredning sekundär amenorré/oligomenorré
Diffdiagnoser PCOS Hypothalam amenorré Hyperprolaktinemi Prematur ovarialsvikt <40 år Prover LSH, FH, prolaktin, testosteron, SHBG, TSH Ultraljud

28 Tack för mig!!!


Ladda ner ppt "Normal blödning 3-7dagar var dag (20-80 ml) Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi. Metrorragi-blödning."

Liknande presentationer


Google-annonser