Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfonden - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till

2 Regional handlingsplan i Västsverige 1.Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden 2.Matchning mellan utbildning och arbetsliv 3.En mer inkluderande arbetsmarknad 4.Psykisk ohälsa 5.Skolavhopp 6.Integration

3 Programområde 1 Kompetensförsörjning Stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden Förstärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande

4 Programområde 2 Ökade övergångar till arbete Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män

5 Principer för lika möjligheter Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Likabehandling och icke-diskriminering Hållbar utveckling

6 Regionala principer för urval av projekt 1.Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen 2.Främjar transnationalitet 3. Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser 4. Genomförandekapaciteten hos projektägaren

7 Tidplan (preliminär) Nov Kommissionen godkänner Socialfondsprogrammet Dec Övervakningskommittén fastställer regional handlingsplan Dec/JanUtlysning publiceras Maj/Juni Prioritering/beslut om nya projekt Sept/OktStart nya projekt

8 Tack för er uppmärksamhet! www.esf.se


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till."

Liknande presentationer


Google-annonser