Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning juli 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning juli 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning juli 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

2 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i juli. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Linköping - Västervik samt Västervik - Linköping. Antal mätta turer på sträckan:8 st. Antal utdelade enkäter: 181 st. Antal insamlade enkäter: 160 st. Svarsfrekvens: 88,4%. Bortfall: 11,6%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 82, vilket motsvarar betyget utomordentligt bra. Detta är en mycket stor uppgång sedan förra årets mätning. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetten till resan samt hämta ut biljetterna anses vara utomordentligt enkelt. Att stiga ombord på tåget upplevs som utomordentligt enkelt och har fått mycket bättre värden än 2009. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage och vi kan se en uppgång sedan förra året. Temperaturen anses vara utomordentligt behaglig ombord på tågen, vilket är en mycket stor uppgång sedan förra årets mätning. Tågen anses vara utomordentligt välstädade och har fått mycket bättre värden sedan 2009. Sittplatserna ombord anses vara mycket bekväma och det är en stor uppgång sedan förra årets mätning. Personalen ombord på tågen anses vara utomordentligt serviceinriktade och informationen från personalen ombord anses vara utomordentligt tydlig, vilket är förbättringar sedan 2009 års värden. Informationen på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig utomordentligt trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, vilket är en uppgång från förra året. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än förra året. För att öka nöjdheten ytterligare hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (15%) och bekvämare sittplatser (11%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 27 ”Nej, i helhet är allt jättebra, kanske mer utbud av dryck i sådana fall. Ni skulle kunna ropa i högtalarna vilken station som kommer nästa, inte så lätt om man aldrig åker annars.” ”Fler tider: Sena kvällar och tidiga mornar, med tanke på mitt jobbschema.” ”Förbättra er infrastruktur så att ni blir bättre på att hålla tiderna.” ”Fällbara stolar i 2:a klass.” ”Mer/ större utrymme för benen. Kunna sträcka ut sig.” ”Tydligare platsnummer och vagnnummer.” ”Bättre information om resor på tågstationen och lättare att köpa biljetter (fler ställen att köpa på samt bättre information om var man kan köpa dem).” ”Jag brukar åka buss mellan Stockholm - Västervik, men hittade den här tågresan med Veolia och måste säga att jag är positivt överraskad. Framför allt för priset, men även över smidigheten med era tåg.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning juli 2010Veolia Tåg Linköping - Västervik 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning juli 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik."

Liknande presentationer


Google-annonser