Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati Lektion, psykologprogrammet, KI 2010-11-30 Arne Öhman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati Lektion, psykologprogrammet, KI 2010-11-30 Arne Öhman."— Presentationens avskrift:

1 Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati Lektion, psykologprogrammet, KI 2010-11-30 Arne Öhman

2 Emotioner är kommunikativa Ansiktet speglar att emotionella uttryck är informativa på två olika sätt: 1.Interpersonellt, dvs de kommunicerar emotioner mellan individer, något som redan Darwin hävdade. Evolutionärt centralt 2.Intrapersonellt, dvs inom individen, den emotionella kompassen; ”facial feedback” och ”somatic marker” hypoteserna

3 Karaktäristika hos emotionella ansiktsuttryck Ganska kortvariga, 1-10 sek Bygger på icke viljestyrd motorik Homologer finns hos andra djur

4 Den biologiska basen

5 The outer layer of facial muscles

6 Ofrivillig ansiktsmuskulatur

7 Viljestyrd ansiktsmotorik

8 The distributed human neural system for face perception (Haxby et al., 2000) Inferior occipital gyri Early perception of facial features Superior temporal sulcus Changeable aspects of faces – eye gaze, expression, lip movement Lateral fusiform gyrus Invariant aspects of faces – unique identity Intraparietal sulcus Spatially directed attention Auditory cortex Prelexical speech perception Amygdala, insula, limbic system Emotion Anterior temporal Personal identity, name and biographical information Core system: visual analysis Extended system: further processing in concert with other neural systems

9 Den komparativa dimensionen

10

11 There is an obvious comparative dimension to emotional expressions

12 Anknytningssystemet

13

14 Hierarkier, hot, konflikt

15

16 Hot mellan grupper

17

18

19 Mänskliga uttryck: Universella eller kulturspecifika? Darwin samlade stöd för att emotionella ansiktsuttryck är universella. Hans arbete har följts upp av Paul Ekman m fl Två aspekter på universalitet a)Inkodninghypotesen Upplevelser av olika (egna) emotioner resulterar i samma distinkta ansiktsuttryck i olika kulturer b)Avkodningshypotesen Olika emotionella ansiktsuttryck uppfattas som svarande mot samma emotionella upplevelser i olika kulturer

20 Emotionella ansiktsuttryck I

21 Emotionella ansiktsuttryck II

22 Emotionella ansiktsuttryck III

23

24 Korskulturella studier av emotionella ansiktsuttryck Ilska849051 Avsmak818546 Rädsla809318 Glädje929273 Sorg799168 Förvåning689827 Forefolket Nya GuineaAmerikanska studenter Bedömningar av väster-Bedömningar av ländska ansiktenFore-uttryck (välj ett av tre ansikten;(välj en av sex slumpprestation=33%)termer; slump=17%) VuxnaBarn

25 Kritik av de korskulturella studierna 1.Gradientkritiken: bara vissa uttryck är universella 2.”Forced-choice kritiken a)Jfr med öppna be- skrivningar b)Inviterar uteslutning 3. Ekologisk validitet 1.Olika uttryck är olika svåra att känna igen 2.a) Öppna svar ger liknande resultat b)Olika svarsalternativ (inkl ”inget av alternativen”) ger samma resultat 3. Dynamiska display bättre

26 Kulturell variation i tolkning av emotioner 1.Amerikaner är bättre än japaner på att känna igen ilska, rädsla, avsmak och sorg; ingen skillnad för glädje och förvåning 2.Amerikaner anser det mer acceptabelt än japaner att uttrycka negativa emotioner mot medlemmar av den egna gruppen; japaner tycker att detta är mer acceptabelt mot utgruppsmedlemmar 3.Amerikaner skattar alla uttryck (utom avsmak) som mer intensiva än vad japaner gör

27 Finns universaler i andra emotionella uttryck än i ansikten? Psykofysiologiska skillnader mellan olika emotioner har demonstrerats i amerikanska studier. De inkluderar större pulsökningar i negativa emotioner som t ex ilska

28 ”Finding a face in the crowd” Uppmärksamhetsbias för hotfulla ansikten?

29 Displays used in visual search experiment + + + Small Display Middle- size Display Large Display Lundqvist & Öhman, in prep

30 Eyemovements while searching for emotional faces Lundqvist & Öhman, in prep- Reaction Time (ms) Saccade latency (ms) Scanpath First Gaze on Target (ms)

31 Omedveten aktivering av emotionella ansiktsuttryck: En aspekt av empati? Och spegelneuron?

32 Facial responses to masked faces (Dimberg, Elmehed & Thunberg, 2000)

33 Facial responses to masked faces (Dimberg, Elmehed & Thunberg, 2000)

34 Hjärnavbildning av empati

35 Områden som aktiveras både hos person som utsätts för smärta och hos en observerande partner Singer et al., 2004

36 Områden som aktiveras vid observation av smärtstimulering för rättvisa och orättvisa medspelare Singer et al., 2006

37 Könsskillnader i aktivering och revanschlust vid observation av orättvis partner som utsätts för smärtsam stimulering Singer et al., 2006

38 Spegelneuronsystemet


Ladda ner ppt "Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati Lektion, psykologprogrammet, KI 2010-11-30 Arne Öhman."

Liknande presentationer


Google-annonser