Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati"— Presentationens avskrift:

1 Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati
Lektion, psykologprogrammet, KI Arne Öhman

2 Emotioner är kommunikativa
Ansiktet speglar att emotionella uttryck är informativa på två olika sätt: Interpersonellt, dvs de kommunicerar emotioner mellan individer, något som redan Darwin hävdade. Evolutionärt centralt Intrapersonellt, dvs inom individen, den emotionella kompassen; ”facial feedback” och ”somatic marker” hypoteserna

3 Karaktäristika hos emotionella ansiktsuttryck
Ganska kortvariga, 1-10 sek Bygger på icke viljestyrd motorik Homologer finns hos andra djur

4 Den biologiska basen

5 The outer layer of facial muscles

6 Ofrivillig ansiktsmuskulatur

7 Viljestyrd ansiktsmotorik

8 The distributed human neural system for face perception (Haxby et al
Intraparietal sulcus Spatially directed attention Superior temporal sulcus Changeable aspects of faces – eye gaze, expression, lip movement Auditory cortex Prelexical speech perception Inferior occipital gyri Early perception of facial features Amygdala, insula, limbic system Emotion Lateral fusiform gyrus Invariant aspects of faces – unique identity Anterior temporal Personal identity, name and biographical information Extended system: further processing in concert with other neural systems Core system: visual analysis

9 Den komparativa dimensionen

10

11 There is an obvious comparative dimension to emotional expressions
Implications of an evolutionary perspective: Continuity across species Emotions are adaptive Bodily mobilization as part of emotion Evolutionary old emotions likely to be subcortically controlled

12 Anknytningssystemet

13

14 Hierarkier, hot, konflikt

15

16 Hot mellan grupper

17 Hot mellan grupper

18 Hot mellan grupper

19 Mänskliga uttryck: Universella eller kulturspecifika?
Darwin samlade stöd för att emotionella ansiktsuttryck är universella. Hans arbete har följts upp av Paul Ekman m fl Två aspekter på universalitet Inkodninghypotesen Upplevelser av olika (egna) emotioner resulterar i samma distinkta ansiktsuttryck i olika kulturer Avkodningshypotesen Olika emotionella ansiktsuttryck uppfattas som svarande mot samma emotionella upplevelser i olika kulturer

20 Emotionella ansiktsuttryck I

21 Emotionella ansiktsuttryck II

22 Emotionella ansiktsuttryck III

23 Emotionella ansiktsuttryck III

24 Korskulturella studier av emotionella ansiktsuttryck
Forefolket Nya Guinea Amerikanska studenter Bedömningar av väster- Bedömningar av ländska ansikten Fore-uttryck (välj ett av tre ansikten; (välj en av sex slumpprestation=33%) termer; slump=17%) Vuxna Barn Ilska Avsmak Rädsla Glädje Sorg Förvåning

25 Kritik av de korskulturella studierna
Olika uttryck är olika svåra att känna igen a) Öppna svar ger liknande resultat Olika svarsalternativ (inkl ”inget av alternativen”) ger samma resultat 3. Dynamiska display bättre Gradientkritiken: bara vissa uttryck är universella ”Forced-choice kritiken Jfr med öppna be-skrivningar Inviterar uteslutning 3. Ekologisk validitet

26 Kulturell variation i tolkning av emotioner
Amerikaner är bättre än japaner på att känna igen ilska, rädsla, avsmak och sorg; ingen skillnad för glädje och förvåning Amerikaner anser det mer acceptabelt än japaner att uttrycka negativa emotioner mot medlemmar av den egna gruppen; japaner tycker att detta är mer acceptabelt mot utgruppsmedlemmar Amerikaner skattar alla uttryck (utom avsmak) som mer intensiva än vad japaner gör

27 Finns universaler i andra emotionella uttryck än i ansikten?
Psykofysiologiska skillnader mellan olika emotioner har demonstrerats i amerikanska studier. De inkluderar större pulsökningar i negativa emotioner som t ex ilska

28 ”Finding a face in the crowd” Uppmärksamhetsbias för hotfulla ansikten?

29 Displays used in visual search experiment
+ + Small Display + Large Display Middle- size Display Lundqvist & Öhman, in prep

30 Eyemovements while searching for emotional faces Lundqvist & Öhman, in prep-
Reaction Time (ms) First Gaze on Target (ms) Saccade latency (ms) Scanpath

31 Omedveten aktivering av emotionella ansiktsuttryck: En aspekt av empati? Och spegelneuron?

32 Facial responses to masked faces
(Dimberg, Elmehed & Thunberg, 2000)

33 Facial responses to masked faces
(Dimberg, Elmehed & Thunberg, 2000)

34 Hjärnavbildning av empati
Figure Study of empathy for pain. Each participant watched as a partner’s hand received a shock through a set of electrodes. Brain activity was very similar for one’s own pain and the pain of the partner, and the degree of brain activation was correlated with empathy.

35 Områden som aktiveras både hos person som utsätts för smärta och hos en observerande partner Singer et al., 2004

36 Områden som aktiveras vid observation av smärtstimulering för rättvisa och orättvisa medspelare Singer et al., 2006

37 Könsskillnader i aktivering och revanschlust vid observation av orättvis partner som utsätts för smärtsam stimulering Singer et al., 2006

38 Spegelneuronsystemet
Schematic overview of the frontoparietal mirror neuron system (MNS) (red) and its main visual input (yellow) in the human brain. An anterior area with mirror neuron properties is located in the inferior frontal cortex, encompassing the posterior inferior frontal gyrus (IFG) and adjacent ventral premotor cortex (PMC)33, 36, 38, 45, 46, 48, 53, 62. A posterior area with mirror neuron properties is located in the rostral part of the inferior parietal lobule (IPL), and can be considered the human homologue of area PF/PFG in the macaque55, 109. The main visual input to the MNS originates from the posterior sector of the superior temporal sulcus (STS)113. Together, these three areas form a 'core circuit' for imitation41. The visual input from the STS to the MNS is represented by an orange arrow. The red arrow represents the information flow from the parietal MNS, which is mostly concerned with the motoric description of the action33, 40, to the frontal MNS, which is more concerned with the goal of the action33, 38. The black arrows represent efference copies of motor imitative commands that are sent back to the STS to allow matching between the sensory predictions of imitative motor plans and the visual description of the observed action42. Anatomical image adapted, with permission, from Ref. 114 © (1996) Appleton & Lange.


Ladda ner ppt "Sociala perspektiv på emotioner: Ansikten och empati"

Liknande presentationer


Google-annonser