Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 2 Maskanalys Nodanalys Design Lab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 2 Maskanalys Nodanalys Design Lab."— Presentationens avskrift:

1 Lektion 2 Maskanalys Nodanalys Design Lab

2 Maskanalys Det får inte finnas några strömkällor, de måste omvandlas till spänningskällor. Norton =>Thevenin (kommer senare)

3 Maskanalys Maskströmmar införs. Varje maska får en ström och strömriktningen väljer vi alltid MEDURS. Gå runt i respektive maska mha Kirchoffs spänningslag. Uttryck alla spänningar i termer av en eller flera maskströmmar. Lös det resulterande ekvationssystemet med maskströmmarna som oberoende variabler.

4 V1-R1•I1-R2(I1-I2)=0 (maska 1) R2(I2-I1)-R3•I2-R4 •I2=0 (maska 2)

5 Nodanalys Det får inte finnas några spänningskällor, de måste omvandlas till strömkällor. Thevenin => Norton (kommer senare)

6 Nodanalys Välj en referensnod (vanligtvis jord). Alla andra noder kommer att referera till denna nod. Namnge alla noder Applicera Kirchoffs strömlag på alla noder. Uttryck grenströmmarna i termer av motstående nodspänningar. Lös ekvationssystemet.

7 I1-(V1-0)/R5-(V1-V2)/R6=0 (nod 1)
(V1-V2)/R6-(V2-0)/R7=0 (nod 2)


Ladda ner ppt "Lektion 2 Maskanalys Nodanalys Design Lab."

Liknande presentationer


Google-annonser