Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att utvecklas till en akademiker En kort introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att utvecklas till en akademiker En kort introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Att utvecklas till en akademiker En kort introduktion

2 Du och dina ”jag” Igår elev Imorgon akademiker Idag student

3 Den akademiska grunden Självständighet Självständighet Utveckla förmågor Utveckla förmågor Interaktion Interaktion Utbildningens mål att utveckla förmågan till kritiskt tänkande Utbildningens mål att utveckla förmågan till kritiskt tänkande

4 Den akademiska formen Det akademiska seminariet Det akademiska seminariet Det akademiska samtalet Det akademiska samtalet Det akademiska pappret Det akademiska pappret

5 Att lämna en identitet och ikläda sig en ny, går det? Elev Elev Lärare Lärare Detaljfokus Detaljfokus ”Korvstoppning” ”Korvstoppning” Återge Återge En passiv mot- tagare av en på förhand angiven kunskapsmassa En passiv mot- tagare av en på förhand angiven kunskapsmassa Student Student Föreläsare Föreläsare Helhetsfokus Helhetsfokus Förståelse Förståelse Använda Använda En aktiv med- aktör i sökandet efter kunskap En aktiv med- aktör i sökandet efter kunskap

6 Yt- och djupinriktning Istället för att bygga kunskap av detaljer bygger man kunskap genom förståelse och förmåga att tillämpa den nya kunskapen. Istället för att bygga kunskap av detaljer bygger man kunskap genom förståelse och förmåga att tillämpa den nya kunskapen. Istället för att ha en atomistisk syn på kunskap har man en holistisk syn på kunskap. Istället för att ha en atomistisk syn på kunskap har man en holistisk syn på kunskap. Istället för att examinationen består av återgivning och upprepning krävs reflektion baserad på förståelse. Istället för att examinationen består av återgivning och upprepning krävs reflektion baserad på förståelse.

7 SOLO-taxonometrin Vi kommer under kursen Organisation, 722G67, på kursintroduktionen att återkomma till detta. Vi kommer under kursen Organisation, 722G67, på kursintroduktionen att återkomma till detta. Ni kommer att få läsa en text av Biggs: ”A framework for understanding understanding” Ni kommer att få läsa en text av Biggs: ”A framework for understanding understanding”

8 Återkoppling På universitetet har vi en vid tolkning av vad återkoppling kan innefatta. På universitetet har vi en vid tolkning av vad återkoppling kan innefatta. Skriftlig eller muntlig Skriftlig eller muntlig Individuell eller i grupp Individuell eller i grupp Från föreläsaren eller från studenter Från föreläsaren eller från studenter Explicit eller implicit Explicit eller implicit

9 Olika pusselbitar i samma pussel Kritiskt tänkande Kritiskt tänkande Kritisk reflektion Kritisk reflektion Kritiskt förhållningssätt Kritiskt förhållningssätt

10 Kritiskt tänkande som metod Fråga Fråga Upptäcktensväg Upptäcktensväg Upptäcka nya fenomen och samband Upptäcka nya fenomen och samband Nyfikenhet Nyfikenhet Underlätta för nya upptäckter Underlätta för nya upptäckter Ifrågasätta Ifrågasätta Bevisets väg Bevisets väg Verifiera befint- liga fenomen och samband Verifiera befint- liga fenomen och samband Hållbarhet Hållbarhet Granskning av redan gjorda upptäckter Granskning av redan gjorda upptäckter

11 Viktiga kriterier för akademin Formatet Formatet Språket Språket Tydlighet Tydlighet Transparens Transparens Logisk härledbart Logisk härledbart Väl underbyggt Väl underbyggt Trovärdighet Trovärdighet

12 Hultén et al, menar att kritiskt tänkande innebär att: Skapa fler handlingsalternativ Skapa fler handlingsalternativ Skapa säkrare slutsatser Skapa säkrare slutsatser Tydliggöra konsekvenser Tydliggöra konsekvenser Spegla mångfald Spegla mångfald (Sid 21 i ”Kritiskt tänkande” av Hultén, Hultman och Eriksson)

13 Kritiskt tänkande i praktiken Innebörd och konsekvens Innebörd och konsekvens Vad innebär det för dig som student? Vad innebär det för dig som student? Vad innebär det för mig som föreläsare? Vad innebär det för mig som föreläsare?

14 Utbildningens mål att utveckla förmågan till kritiskt tänkande Bli bättre på att ställa frågor. Bli bättre på att ställa frågor. Bli bättre på att ifrågasätta: Bli bättre på att ifrågasätta: Val av problem Val av problem Val av perspektiv Val av perspektiv Teorier och modeller Teorier och modeller Bakomliggande faktorer Bakomliggande faktorer Fakta och värderingar Fakta och värderingar


Ladda ner ppt "Att utvecklas till en akademiker En kort introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser