Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

34. Världens nationer samlar sig 3. Delandet av månen ”Snart kommer nationerna att bjuda in varandra till att anfalla er precis som middagsgäster bjuder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "34. Världens nationer samlar sig 3. Delandet av månen ”Snart kommer nationerna att bjuda in varandra till att anfalla er precis som middagsgäster bjuder."— Presentationens avskrift:

1

2 34. Världens nationer samlar sig

3 3. Delandet av månen ”Snart kommer nationerna att bjuda in varandra till att anfalla er precis som middagsgäster bjuder varandra till en maträtt. Någon sade: ’Är det på grund av att vi är få till antal vid den dagen?’ Han svarade: ’Nej, tvärtom kommer ni vara många till antal vid den dagen men ni kommer vara lik skummet på havet. Allah kommer ta bort fruktan för er från era fiender och Han kommer fylla era hjärtan med Wahn?’ Någon frågade: ’Guds sändebud, vad är wahn?’ Han svarade: ’Kärlek till denna värld och avsmak för döden.’” (Abu Dawud)

4

5 Påven Urban II – 1095 e.kr

6 General Henri Gouraud 1867-1946 ”När franska trupper intagit Syrien besökte general Henri Gouraud den stora moskén i Damaskus där Saladin ligger begraven, lade sitt gevär på sarkofagen och sade, högtidligt: ’Saladin, vi har kommit tillbaka.’” (Islamofobi. Mattias Gardell)

7 Umar Mukhtar 1862-1931

8 35. Drömmar besannas

9 3. Delandet av månen ”Ingenting kommer vara kvar av profetskapet efter att jag har gått bort förutom de goda nyheterna. ’ De frågade: ’Allahs sändebud, vilka är de goda nyheterna?’ Han svarade: ’En god dröm som en person ser eller som ses för vederbörande.’” (Bukhari och Ahmed) 1.En god dröm från Allah 2.En ond dröm från Satan (inte förmedla, gör salat) 3.Från det människan tänker på

10 36. Lögn är utbrett

11 3. Delandet av månen ”Precis innan Timmen kommer det finnas lögnare, var därför på er vakt.” (Muslim) ”Troende kan utveckla alla möjliga egenskaper förutom svek och lögn.” (Ahmed) Bekräfta innan du förmedlar vidare.

12 37. Jordbävningar

13 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills kunskapen tas bort och det sker många jordbävningar.” (Bukhari) ”Min ummah är en välsignad nation. Den kommer inte att bli straffad i det Efterkommande livet eftersom Allah har låtit dess straff ske på jorden i form av dödande, jordbävningar och oordning.” (Ahmed)

14

15

16

17 38. Utomäktenskapliga förbindelser

18 3. Delandet av månen ”Timmen kommer inte börja tills där inte finns någon kvar på jordens yta som Allah har någon som helst intresse för. En kvinna kommer ha intim samvaro mitt på vägen, öppet och under dagtid, och ingen kommer att invända eller försöka stoppa det. Den bästa bland dem på den dagen kommer vara den som säger: ’Varför tar du inte bort henne från vägen?’ En sådan person kommer att vara bland dem som Abu Bakr och Umar är bland er.” (Al-Hakim. Mycket svag enligt al-Albani) ”Utomäktenskapliga förbindelser kommer vara utbrett.” (Bukhari och Muslim)

19 39. Ta betalt för koranläsning

20 3. Delandet av månen Imran ibn Husayn berättade att han gick förbi en man som reciterade Koranen och när han var klar bad han om pengar. Imran sa: ”Till Allah tillhör vi och till Honom skall vi återvända.” Jag hörde Allahs sändebud säga: ”Låt den som reciterar Koranen fråga Allah för dess belöning. Det kommer komma ett folk som kommer recitera Koranen och be om betalning.” (Ahmed) ”Att recitera den är alldeles utmärkt. Ett folk kommer komma som kommer försköna den på samma sätt som man lägger ut vackra tallrikar. De kommer ha bråttom (för världslig ersättning) och de kommer inte fördröja det.” (Abu Dawud)

21 40. Kraftig övervikt

22 3. Delandet av månen ”… övervikt kommer vara utbrett.” (Bukhari och Muslim)

23 3. Delandet av månen Dua SMS-listan


Ladda ner ppt "34. Världens nationer samlar sig 3. Delandet av månen ”Snart kommer nationerna att bjuda in varandra till att anfalla er precis som middagsgäster bjuder."

Liknande presentationer


Google-annonser