Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Länssjukvård Allmänläkardagar Nov 2014 Röntgen ”Remissen som kommunikationsmedel”. Röntgenremissens roll i berättigandebedömning. DVT-diagnostik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Länssjukvård Allmänläkardagar Nov 2014 Röntgen ”Remissen som kommunikationsmedel”. Röntgenremissens roll i berättigandebedömning. DVT-diagnostik."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Länssjukvård Allmänläkardagar Nov 2014 Röntgen ”Remissen som kommunikationsmedel”. Röntgenremissens roll i berättigandebedömning. DVT-diagnostik ny HÖK Aortaaneurysm Akuta/halvakuta utredningar, indikationer, patientflöden PV/Röntgen/Akutmottagningen

2 DIVISION Länssjukvård Berättigandebedömning ”Varje bestrålning skall på förhand ha bedömts vara berättigad med hänsyn till syftet med bestrålningen och den bestrålades individuella förutsättningar” – Nyttan större än skadan Delat ansvar remittent/radiolog Viktigast för modaliteter med hög stråldos – DT i synnerhet

3 DIVISION Länssjukvård Utveckling av antal undersökningar på 10 år…

4 DIVISION Länssjukvård 20% av DT-us ej berättigade Andel berättigade us stiger med åldern. Stor variation mellan olika organ – Colon 50% – Rygg 40% (70% primärvård) I hälften av fallen med oberättigade undersökningar borde annan metod ha valts (MR/Ultraljud) Kvaliteten på remisserna var god i 90% av fallen Förbättringsförslag från SSM bl.a reklam för de europeiska riktlinjerna för remittering.

5 DIVISION Länssjukvård Riktlinjer Europa: – Strålskydd 118 – Riktlinjer för remittering till bilddiagnostik – ESR Eurosafe Imaging: EU-övergripande riktlinjer och kliniska beslutsstöd (pågår) – iRefer ”Making the best use of Clinical Radiology” (7th edition) Basal information om stråldoser, olika metoders styrkor och svagheter, saker att tänka på vid berättigandebedömning mm >300 kliniska scenarion samt rekommendationer om och iså fall vilken radiologisk utredning som är lämplig I Sverige endast tillgänglig som app… Sverige: – Socialstyrelsens Nationella Medicinska Indikationer: ”MR vid knäbesvär” – Lokala HÖK/RÖK: Ortopedi, Tjocktarm, DVT Övrigt: American College of Radiology: LämplighetskriterierLämplighetskriterier

6 DIVISION Länssjukvård Röntgenremissen

7 DIVISION Länssjukvård Frågeställning Så detaljerad som möjligt med ett rimligt antal alternativa frågeställningar – Styr val av metod och ”metod inom metoden” Kan min fråga besvaras av annan nyligt genomförd undersökning? – Använd röntgenöversikten

8 DIVISION Länssjukvård Remisstext Kortfattad sammanfattning av patientens (relevanta) sjukhistoria – Känd malignitet – Relevanta händelser inom den anatomiska lokal som undersökningen avser (operationer, frakturer, stroke) – Riskfaktorer för KMN samt eventuella kontraindikationer för jodkontrastmedel. Använd checklista (www.sfbfm.se)checklista Beskrivning av det aktuella – Symptom, duration, förlopp – Genomförda/planerade utredningar utöver röntgen – Relevanta lab-fynd – Status: Smärta, var? ”i foten vs ”över distala metatarsale 1” Neurologisk nivå vid diskbråck (rot/sida) – klinisk/radiologisk korrelation.

9 DIVISION Länssjukvård

10 DIVISION Länssjukvård Röntgensvaret Deskriptiv del: Objektiv bildbeskrivning Sammanfattning/konklusion: Skall innehålla svar på remissens frågeställning samt eventuella andra fynd av betydelse. En radiologisk undersökning där vi misslyckats med att förmedla resultatet är inte berättigad! – Om ni inte förstår svaret – fråga oss!


Ladda ner ppt "DIVISION Länssjukvård Allmänläkardagar Nov 2014 Röntgen ”Remissen som kommunikationsmedel”. Röntgenremissens roll i berättigandebedömning. DVT-diagnostik."

Liknande presentationer


Google-annonser