Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008."— Presentationens avskrift:

1 En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008

2 Genombrottprogram Via utvecklingscentrum Region Skåne Inriktning äldre och läkemedel Kunskap om metoden + starta upp ett patientfokuserat förbättringsarbete PGSA eller PDSA - verktyget

3 Team Camilla W, undersköterska Ulla G, undersköterska Kristin J, Arbetslagsledare Helén T, Kvalitetssamordnare Ola Winquist Handledare Camilla J, sjuksköterska Hanna D, Distr läkare NOVA Sara A, Apotekare Lars-Gunnar C, Teamledare

4 Byavången Klövertegen & Lintegen Totalt 18 pensionärer

5 ”Det finns mediciner som är värre än sjukdomar”. Latinskt ordspråk

6 Bakgrund Läkemedel den vanligaste behandlingsformen Två tredjedelar av äldre på äldreboenden är ordinerade tio eller fler läkemedel Förbättringsförslag efter tillsyn SoS Genomsnitt åtta läkemedel Andra åtgärder med mindre biverkningsrisk

7 Syfte Att erbjuda våra patienter en ändamålsenlig och säker läkemedelshantering

8 Mål & Delmål Minska risken för läkemedelsrelaterade biverkningar Delmål: - Minska andelen ordinerade läkemedel -Läkemedelsgenomgångar -Minska antalet avvikelser -Öka de individuella omvårdnadsåtgärderna

9 Antal läkemedel & Ändamålsenlighet Intern kontroll/ Säker hantering Omvårdnadsåtgärder ”Vår trippel”

10 Minska andelen ordinerade läkemedel

11

12 Resultat Läkemedelsgenomgång Utsättning av läkemedel 58% (N 29) Insättning 4% (N 2) Dosminskning 12 % (N 6) Dosökning 4% (N 2) Ändrat intervall 4% (N 2) Från regelbunden till vid behov 4% (N 2) Annat 14% (N 7)

13 Resultat Läkemedelgenomgång

14 Resultat Läkemedelsgenomgång

15 Checklista Intern kontroll

16 Antal avvikelser från checklista

17 Exempel på PGSA cykler 29 av 36 Bolltäcke Promenader Matsituation Kostens innehåll Daglig hygien Påklädning Taktil massage Kvällsaktivitet

18 Blev det någon förbättring? Balanserat mått – Uggledalens Glädje och Välbefinnande skala Personalen skattade tre gånger per dag i 34 veckor

19

20

21 Genom att: Sänka andelen läkemedel med 57 % respektive 62 % Rätt läkemedel Säkerställa läkemedelshanteringen Öka omvårdnadsåtgärder Bibehålla/Öka Glädje och Välbefinnande Minskad risk för läkemedelsrelaterade biverkningar

22 Reflektion Förbättringar bara genom att mäta Intern granskning – implementera rutiner Varaktighet? Vad har hänt sedan nov 2007?

23 Rapporterade fall

24 Antal läkemedel

25

26 Intern kontroll

27 Antal PGSA-cykler 36/ >53

28 ”Ringar på vattnet” Vallmotegen Nattfasta på max 11 timmar 100 % Ansvar för läkemedelsövertagande 100 % Omvårdnadsplan för läkemedelshantering 100 % Medicinsk vårdplan Sinnesstimuleringshjälpmedel Vardagsaktiviteter Innemiljö

29 Individuella omvårdnadsåtgärder bidrar till ”Säker vård”

30 Frågor? helen.thunberg@tomelilla.se 0709-95 82 64


Ladda ner ppt "En ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling Byavången Tomelilla kommun 2007/2008."

Liknande presentationer


Google-annonser