Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är livscykel-analys, LCA?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är livscykel-analys, LCA?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är livscykel-analys, LCA?

2 Livscykelanalys – 4 delsteg
Definition av mål och omfattning. Vad är ramen för studien? Vad ska göras, vad ingår och vad utesluts? Vilka är förutsättningarna? Inventering. Insamling och bearbetning av data. Miljöpåverkansbedömning. Hur påverkar de olika delstegen i livscykeln miljön? Tolkning. Slutsatser, rekommendationer och förbättringsförslag.

3 Flöden och processer. Ex: köttproduktion
grovfoder spannmål proteingrödor biprodukter etc. el processning/torkning foderfett diesel transport pesticider mineraler handelsgödsel gård foder transport slakteri transport förpackning transport biprodukts-hantering affär el/annan energi hemtransport avfallshantering 1 kg kött tillagat hos konsument

4 Metodfrågor, och effekter av dessa, som man bör känna till:
Representativitet – variation mellan gårdar och år. Fördelning av miljöbördan – hantering av huvudprodukt och biprodukter Osäkerheter i beräkningsmodeller (särskilt för biologiska system) Resultaten från en LCA är inte en ”absolut sanning”, men en mycket god vägledning.

5 Allokering Allokering = Fördelning av miljöbörda mellan produkter som producerats i samma process. Odling av oljeväxter Pressning Rapskaka/-mjöl Olja Allokeringen baseras på: Ekonomiskt värde Fysiskt förhållande (t.ex. vikt eller energiinnehåll)


Ladda ner ppt "Vad är livscykel-analys, LCA?"

Liknande presentationer


Google-annonser