Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är livscykel- analys, LCA?. Livscykelanalys – 4 delsteg 1.Definition av mål och omfattning. Vad är ramen för studien? Vad ska göras, vad ingår och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är livscykel- analys, LCA?. Livscykelanalys – 4 delsteg 1.Definition av mål och omfattning. Vad är ramen för studien? Vad ska göras, vad ingår och."— Presentationens avskrift:

1 Vad är livscykel- analys, LCA?

2 Livscykelanalys – 4 delsteg 1.Definition av mål och omfattning. Vad är ramen för studien? Vad ska göras, vad ingår och vad utesluts? Vilka är förutsättningarna? 2.Inventering. Insamling och bearbetning av data. 3.Miljöpåverkansbedömning. Hur påverkar de olika delstegen i livscykeln miljön? 4.Tolkning. Slutsatser, rekommendationer och förbättringsförslag.

3 1 kg kött tillagat hos konsument hemtransport affär transport slakteri gårdfoderhandelsgödsel diesel el proteingrödorspannmålgrovfoder pesticider förpackning foderfett mineraler processning/torkning transport biprodukter etc. el/annan energi transport avfallshantering biprodukts- hantering transport Flöden och processer. Ex: köttproduktion

4 Metodfrågor, och effekter av dessa, som man bör känna till: Representativitet – variation mellan gårdar och år. Fördelning av miljöbördan – hantering av huvudprodukt och biprodukter Osäkerheter i beräkningsmodeller (särskilt för biologiska system) Resultaten från en LCA är inte en ”absolut sanning”, men en mycket god vägledning.

5 Allokering Allokering = Fördelning av miljöbörda mellan produkter som producerats i samma process. Odling av oljeväxter Pressning Rapskaka/-mjölOlja Allokeringen baseras på: Ekonomiskt värde Fysiskt förhållande (t.ex. vikt eller energiinnehåll)


Ladda ner ppt "Vad är livscykel- analys, LCA?. Livscykelanalys – 4 delsteg 1.Definition av mål och omfattning. Vad är ramen för studien? Vad ska göras, vad ingår och."

Liknande presentationer


Google-annonser