Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverket ”Minskad klimatpåverkan från engångsmaterial” Gemensamt arbete för klimatsmarta produktval och upphandling Sara Richert,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverket ”Minskad klimatpåverkan från engångsmaterial” Gemensamt arbete för klimatsmarta produktval och upphandling Sara Richert,"— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverket ”Minskad klimatpåverkan från engångsmaterial” Gemensamt arbete för klimatsmarta produktval och upphandling Sara Richert, miljöcontroller Örebro läns landsting

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverket under 2013  Liten arbetsgrupp med Varuförsörjningen, SLL och Region Skåne  Informationsspridning och erfarenhetsutbyte på Projectplace  Diskussioner på NÄMIL, LMC, leverantörsdialog

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Många vägar till minskad klimatpåverkan  Från engångs- till flergångsprodukter  Mindre materialförbrukning genom ändrade rutiner  Materialeffektivare produkter  Större del förnybart material i produkter och förpackningar  Effektivare förpackningar  Ökad återvinningsbarhet hos produkterna

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Arbetsgruppen - exempel på åtgärder  SLL: Plockanalys, leverantörshearing  Region Skåne: Klimatkartläggning, CLIRE  ÖLL/Varuförsörjningen: Livscykelanalyser, ”klimatlista”

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 5 Stockholm läns landsting: Plockanalys avfall 2012

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SLL: Förbättra avfallshanteringen  Hållbar hantering av plast från sjukvården  Vad kan återvinnas idag?  Utvecklingsbehov?  Samverkan krävs för att skapa mer återvinningsbara förpacknings- och produktflöden  Delta i projekt B! 6

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SLL: Hearing - papper och plastvaror 7 En plastkasse av grön polyeten minskar koldioxidutsläppen med 70-75 procent jämfört med en vanlig kasse http://www.axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Hemkop-forst-i-Sverige-med-plastkassar-av-fornyelsebar-ravara/ >1000 ton CO 2 /år

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientmåltider Region Skåne: Fördelning av CO 2 utsläpp för olika områden 2011 (exkl kollektivtrafik) Materialanvändning

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Region Skåne: Klimatbelastning - 10 grupper

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Örebro läns landsting: Jämförelse skålset  Engångs skålset som kastas efter en användning  Flergångs skålset i metall som steriliseras  All miljöpåverkan är inkluderad, från vaggan till graven

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Örebro läns landsting: Skålarnas klimatpåverkan per användningstillfälle

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Örebro läns landsting: Engångstextil – tre olika material 1) Packskynke av 100% cellulosa 2) Packskynke av akrylatförstärkt cellulosa 3) Packskynke av SMS (polypropen) 2015-03-3112

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Örebro läns landsting: Jämförelse packskynken – gram CO 2 per användningstillfälle

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverkets arbete under 2013  Arbetsmöten via web och fysiskt  Leverantörsdialog gav idéer och förbättringsförslag  Sammanfattning + filmer + input till handlingsplan  Projectplace – öppet för alla och bygger på delaktighet  Alla lägger upp analyser, rapporter, kartläggningar  Erfarenhetsutbyte från upphandlingar

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vi delar kunskap på ”Projectplace”

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Aktuellt inför 2014…  Klimatneutrala produkter  Innovationsupphandling – biopolymerer  Framtagande av PCR:er  Samordning av upphandlingsplaner och klimatkrav  Utveckling av Projectplace  Nätverkets fortsatta utveckling?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nätverket ”Minskad klimatpåverkan från engångsmaterial” Gemensamt arbete för klimatsmarta produktval och upphandling Sara Richert,"

Liknande presentationer


Google-annonser