Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsstyrning Faktorer Globalisering Informationsteknik Ägarstyrning Kunskap Företagets styrning – Modern verksamhetsstyrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsstyrning Faktorer Globalisering Informationsteknik Ägarstyrning Kunskap Företagets styrning – Modern verksamhetsstyrning."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsstyrning Faktorer Globalisering Informationsteknik Ägarstyrning Kunskap Företagets styrning – Modern verksamhetsstyrning

2 Övergripande föreställning Situationsanpassning: Olika företag kräver olika styrning Strategi Organisations- struktur Styrsystem Omgivning Ledarskap

3 Traditionell idé Arbetsdelning och specialisering Starkt chefsorienterat Samband mellan orsak och verkan Harmoni råder kring ett entydigt mål: Skapa lönsamhet på ägarnas insatta kapital Maskinmetaforen Homogena och stabila massmarknader

4 Nyare idé Intressentsynen: Företaget som en koalation av grupperingar Heterogeniteten leder till interna och externa osäkerheter Subjektivitet Evolution mot att: –Skapa gemensamma uppfattningar om företaget och dess omvärld –Balansera gruppernas skilda anspråk –Nätverk: Relationer och prestationer betonas –Hierarkin plattas ut

5 Budgetering Wallanders budgetkritik –Planering och motivation –Budgeten som arbetsprocess Tar tid och engagemang Rutiniserat och detaljerat –Nedbrytningsbudget Ger manipulation –Kalenderåret som period? –Varför jämför med sig själv som standard? 80 % av cheferna klarar målen –När budgeten är klar har verkligheten redan förändrats Ersätt budgeten med prognoser?

6 Kalkylering Debatter –30-tal: Enhetliga principer –50-tal: Självkostnad eller bidrag? –80-tal: Schabloner –90-tal: Komplexitet snarare än volym Hur kalkylerar företagen? –Självkostnadskalkyler med pålägg vanligast Bidragskalkyler vanligare än vi tror (Ax)? Processkalkyler vanligare än vi tror (Drury)? –ABC ovanligt; tung arbetsbörda –Normativt: life cycle costing och målkostnadskalkyler

7 Redovisning 40-tal: M-planen 70-tal: RP för utveckling 80-tal: BAS 90-tal: SAP/R3 m.fl. Integrerade system Under 1900-talet en strävan mot kalkylerande redovisning Ökade krav på snabb bokslutsrapportering –Volvo; från 33 till 2 arbetsdagar Analyser skiljs ofta från redovisningen –Mindre internprissättning Ägarens utbyte betonas –Cash Value Added

8 Processorientering som grund JIT, TQM, BPR, ABM... Värde för kunden; kvalitativt, relationer, lärande Genomlysbarhet; värdeskapande, benchmarking Helhet, medarbetare, utveckling, parallellitet Process/ aktivitets-orientering Medarbetaren/ekonomen Nya mätetal Vad? Hur Styrfilosofi Nya metoder

9 Från – Till (sid 166) VärdeKostnaderStyrningens orientering System och normerSystem eller normerStyrningens förhållningssätt Både ochAntingen ellerStyrningens fokusering SammanhängandeOberoendeInformationens perspektiv ProaktivReaktivÅtgärdsorientering Flexibel, kontinuerligStatisk, periodiskInformationens rytm Mål och vidareDetaljorienteringInformationens fokus PullPushInformationens distribution EmpowermentControl, chefenVem har tillgång till information? Till moderntFrån traditionellt

10 Ekonomens ”negativa roll” Ses ofta som icke- värdeskapande –”Ryggsäck” Ofta starkt funktionellt organiserat Begränsad flexibilitet Produktionsorientering Administrerar ett pappersflöde Tittar i backspegeln Manuell brygga mellan system Polis, controller som kontrollant Bean-counters Ibland försöker ekonomerna förstärka sin ställning genom att komplicera arbetet Saknar ibland legitimitet p.g.a. att de inte kan verksamheten

11 Ekonomens ”positiva roll” ”Enklare och bättre att lära tekniker ekonomi, än att försöka lära ekonomer teknik” [269] Utveckla strategisk kompetens Utveckla abstrakt analytiskt tänkande Tillgång till verksamhets- och förändringskompetens Förmåga att arbeta med och förstå projekt Säkerställa att informations-systemen stödjer verksamheten Förståelse även för kvalitativ information Pedagogisk, kommunikativ kompetens Närhet och distans Bärare och kommunikatör av styrfilosofi


Ladda ner ppt "Verksamhetsstyrning Faktorer Globalisering Informationsteknik Ägarstyrning Kunskap Företagets styrning – Modern verksamhetsstyrning."

Liknande presentationer


Google-annonser