Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hensbacka – Saltkällan Program 2008-04-02. Uppdraget: Att pröva möjligheterna att: bygga en golfbana i dalgången skapa nya bostäder för fast- och fritidsboende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hensbacka – Saltkällan Program 2008-04-02. Uppdraget: Att pröva möjligheterna att: bygga en golfbana i dalgången skapa nya bostäder för fast- och fritidsboende."— Presentationens avskrift:

1 Hensbacka – Saltkällan Program 2008-04-02

2 Uppdraget: Att pröva möjligheterna att: bygga en golfbana i dalgången skapa nya bostäder för fast- och fritidsboende ge Hensbacka herrgård ett nytt innehåll bevara och utveckla kulturmiljövärden på platsen, främst i odlingslandskapet.

3 Programmet  Utreder förutsättningarna för ny bebyggelse och övrig markanvändning  Är grund för att upprätta detaljplaner  Anger vad som är lämplig markanvändning  Är inte juridiskt bindande  Är en del av den demokratiska processen

4 Stora delar av området är skredkänsligt På fast berg och på lermark med låg lutning är skredrisken minst.

5  Stora kultur- och naturintressen  Hensbackakulturen  Natura 2000-område  Värdefullt odlingslandskap  Nyckelbiotoper  M m

6 Landskapets förutsättningar

7 Förslaget

8 Golbana

9 Smedberget

10 Åsen

11 Sommartorn norr

12 Sommartorn söder

13 Norra Hensbacka

14 Fortsatt planarbete  Samråd för berörda  Efter revideringar antas programmet  Detaljplanearbete kan påbörjas för hela eller delar av programområdet.  Under planarbetet finns möjlighet att lämna synpunkter vid ytterligare två tillfällen.


Ladda ner ppt "Hensbacka – Saltkällan Program 2008-04-02. Uppdraget: Att pröva möjligheterna att: bygga en golfbana i dalgången skapa nya bostäder för fast- och fritidsboende."

Liknande presentationer


Google-annonser