Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys och VR-process 2009 4 sept Sista inlämningsdag för dokumentation 10 sept Analys av insamlat material 16 okt Utskick av utkast I - omfattande förändringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys och VR-process 2009 4 sept Sista inlämningsdag för dokumentation 10 sept Analys av insamlat material 16 okt Utskick av utkast I - omfattande förändringar."— Presentationens avskrift:

1 Analys och VR-process 2009 4 sept Sista inlämningsdag för dokumentation 10 sept Analys av insamlat material 16 okt Utskick av utkast I - omfattande förändringar ska meddelas ordförande senast 20 oktober 17.00. 21 okt Genomgång av Verksamhetsrapport I 28-29 oktInternat: genomgång av verksamhets- rapport II - Beslut 18 novKvällsföreläsning 18-19 nov?Presentation av verksamhetsrapport i LFU

2 Nu är det dags att knyta ihop säcken! 1.Analysera materialet individuellt 2.Analysera materialet gemensamt Verksamhetsrapport 2009 Hitta gemensamma möjligheter och hinder

3 Trender och tendenser i materialet om energi, miljö och klimat! Redogörelse för förutsättningar Tillgångar/motivVerksamhet SkogSvartlut/Pellets (Grot) Glesbygd, Vindkraft/vattenkraft Obrukad åkermarkEnergigrödor/Bioenergi Kunskap/forskning, Svartlut, biogas, värmeverk, närvärmeanläggning Stora elkonsumenterMedvetet näringsliv och befolkning Redogörelse om hinder och möjligheter Tydligt regionalt mål och vision/Vilken miljöpolitik ska Norrbotten bedriva? Motverka kommunal prestige/Tydlig politisk ledning på regional nivå efterlyses Folkbildningsinsatser Eldrivna män? – En jämställdhetsanalys Krock mellan lagstiftning och hållbar utveckling Sänkkrediter? Förvaltning av länets skog/åkermark Regionalt energibolag? Forskning/Intresserat näringsliv Eu-medel/Riskkapital Strukturfonder Kommunikationer/ Norrbottniabanan Frågeställning eller slutsatser

4 Trender och tendenser i materialet om besöksnäringen Redogörelse för förutsättningar (kust, fjäll, shopping, konferens, ljus, mörker, kyla, värme, trygghet, ro, tystnad). Bilden av Sverige 2009 Mer nationella ansvarsområden än tidigare –Markanvändning –Momsfrågan –Anpassa lagstiftning –Kommunikationer (Sammanfattad på regional nivå och på energi) –Ge branschen den uppmärksamhet den förtjänar –Strukturfonder Redogörelse om hinder och möjligheter –Tydlig politisk ledning på regional nivå efterlyses –En regional vision/generalplan Massturism vs exklusivitet Arkitektpolitiskt program/Vårda varumärket Detaljplaner/markanvändning Samordning av kommunikationer Motverka kommunal/lokal prestige och skapa en väl fungerande länsturismorganisation –Översyn av regionala stödsystem och strukturfondsvillkor –Samiska kulturarvet –En jämställd näring? –Yrkesutbildningar (Servering, gourmet, service, språk, osv) –Riskkapital –Förädla den norrbottniska råvaran/Näringens ansvar Frågeställning eller slutsatser


Ladda ner ppt "Analys och VR-process 2009 4 sept Sista inlämningsdag för dokumentation 10 sept Analys av insamlat material 16 okt Utskick av utkast I - omfattande förändringar."

Liknande presentationer


Google-annonser