Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kårens rådgivning och service för studenterna Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen och högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kårens rådgivning och service för studenterna Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen och högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala."— Presentationens avskrift:

1 Kårens rådgivning och service för studenterna Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen och högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala

2 ÅAS Kåren är ett offentligrättsligt samfund som består av alla grundexamensstuderande (ca 4 800 medlemmar) I Finland är kårmedlemskap automatiskt och obligatoriskt för grundexamensstuderande Intressebevakare: representerar studerande i olika organ, ser till att studerandes röst hörs inom och utanför Åbo Akademi Studentvänlig och lönsam ekonomisk verksamhet Har inom sig ungefär 100 specialföreningar

3 Vad gör Kåren? Intressebevakning: högskolepolitik, socialpolitik Studenttraditioner: t.ex. Årsfester, Gulnäbbsakademin, Fastlaskiainen, Vappen Information: Bullen, hemsidan, nuntii- mailinglistan, facebook Inrikesverksamhet: gulnäbbar, utländska studerande, specialföreningar

4 ÅAS personal 2012 Generalsekreterare Riina Lappalainen Högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala Informationssekreterare Matias Dahlbäck Kanslisekreterare Markus Heikkilä Verksamhetsledare för Havtornen Marcus Beijar Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen

5 Kårens rådgivningsservice ÅAS har sex anställda tjänstemän som har var sitt arbetsområde Kårens tjänstemän har tystnadsplikt Också egenläraren kan kontakta Kåren Studerandena kan diskutera situationen och vi kommer fram till en lämplig lösning -> föra ärendet vidare inom ÅA?

6 Trakasserier och mobbning Var fjärde högskolestuderande har blivit mobbad (Pörhölä 2010) Kåren har två trakasseriombudsmän – Matias Dahlbäck och Monika Antikainen E-post: trakasseriombudsman@abo.fi Studentprästen Peter Gustavson anträffbar på Kåren varje tisdag från kl 12 till kl 14. E-post: peter.gustavson@evl.fi. Tel. 040 341 7296

7 Studierelaterade problem Heidi Hietala fungerar som studentombud vid problemsituationer vid universitetet, bl.a. fall då studerande misstänks för plagiat Informerar studenterna om deras rättigheter, hjälper till rätt instans vid Akademin Våren 2012: Studenter varit i kontakt speciellt gällande utbildningens kvalitet och hinder för smidig genomströmning Universitetsfinansiering 2013: 55sp/läsår ett mått. Hurdana möjligheter att nå målet inom de olika ämnena?

8 ÅAS idétävling i mars 2012 Studerandena upplever egenlärarverksamheten som mycket viktig och de hade många idéer kring den. T.ex.: ”Många går säkert på studiehandledning, men av egna erfarenheter handlar den mest om hur bygga upp följande års kurser. Man kunde ha mer "utvärderingssamtal", där man tillsammans med egenläraren diskuterar hur studierna har gått, vad inom ämnet intresserar, har det varit som hon/han tänkt sig, vilka arbetsplatser känns lockande inom ämnet osv.” ”Det borde också erbjudas studiehandledning för tvärvetenskapliga studier. Speciellt att kombinera studier från olika helheter verkar vara svårt för många studiehandledare att hjälpa till med: "ta kontakt med studiehandledaren från den och den enheten i stället".

9 Aktuellt om studenternas situation 2012 Ensamhet: Enligt Studenthälsans enkät till alla första års studerande (SÄTKY ht 2011) är känslan av ensamhet allra högst hos ÅA studerande i jämförelse med studerande i genomsnitt: kvinnormänSHVS tot. 26%25%13% Även bruket av alkohol och antalet gånger man provat på droger är högre hos ÅA studerande än hos studerande i genomsnitt

10 Aktuellt om studenternas situation 2012 Motverka ensamheten bl.a. genom motionstutorverksamheten, studiecirklar, mentorering Kampanj om alkoholfrivillighet Hjälpa studentrepresentanterna med deras förtroendeuppdrag: Handbok för förtroendevalda Akademival 2012: Uppmana aktiva studenter att ställa upp som kandidater till institutionsrådet!

11 Frågor gällande studentkåren? Monika Antikainen ssu-karen@abo.fi eller tfn. -4653 Heidi Hietala hs-karen@abo.fi eller tfn. -4655 www.karen.abo.fi


Ladda ner ppt "Kårens rådgivning och service för studenterna Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen och högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala."

Liknande presentationer


Google-annonser