Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa"— Presentationens avskrift:

1 KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa
Maria Wikander verksamhetsansvarig KCÄM mail:

2 Kunskapscentrum för äldres munhälsa
Tandvårds-professionen Övrig hälso- och sjukvård och omsorg Länsinvånarna

3 Mål - övergripande Ett kunskapscentrum för äldres munhälsa i drift som knyter ihop och synliggör kompetenser, och lägger upp strategier inom området äldres munhälsa mot/till/med professionen, länsinvånarna och hälso- och sjukvård och omsorg. Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) föreslås vara en samlande enhet för alla typer av frågor kring äldres orala hälsa och tandvård i ÖLL, för såväl professionen, länsinvånarna och övrig hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal.

4 KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Ingen remissinstans Ingen klinik
Forsknings-enheten KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Ingen remissinstans Ingen klinik Kunna söka information hos KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa. Forskning KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Verksamhetsansvarig 50% Administrativ resurs/assistent med webansvar 50% Klinik Specialist-huset Tandvårds-professionen Hälso- och sjukvård och omsorg Länsinvånarna Nätverk FTV Folkhälso-enheten Sjukhus-tandvård Höja kunskap och medvetenhet

5

6 FTV Folkhälsoenheten

7 Livets slutskede Oberoende Sköra Beroende 7

8 Oberoende Sköra Beroende

9 Oberoende Sköra Beroende
Bibehållen tandvårdskontakt Förlust av tandvårdskontakt Akutbesök 9

10 Kunskapscentrum för äldres munhälsa
Tandvårds-professionen Övrig hälso- och sjukvård och omsorg Länsinvånarna

11

12

13

14

15 Samverkan Praktisera hos varandra Reflekteramed varandra
Krävs för att förbättra folkhälsan Motverkar fragmentering Kombinerar kompetenser Möjliggör nya arbetssätt Möjliggör upplevelser av sammanhang Kräver gemensamt språk Gå på utbildning tillsammans

16 Viktigt för KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa är att; 
Ta vara på kunskap och erfarenhet Sprida kunskap Utveckla ny kunskap  Som ledord kan man ha Nätverka, Samverka, Påverka - både på lokal, regional och nationell nivå

17

18


Ladda ner ppt "KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser