Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 2009."— Presentationens avskrift:

1 april 2009

2 Sofia Almerud Österberg
Leg sjuksköterska, Fil Dr, lektor i akutsjukvård Växjö Universitet april 2009

3 Patienten i den tekniktäta miljön
My name is… Jag är sjuksköterska m spec utb i anestesi- och intensivvård. Jag har magisterutb i vårdvetenskap. I have worked in OR, emergency care wards and in ICU for the passed 12 years. Since 2 years I am a doctoral student at Vaxjo University and I´m writing my thesis on experiences of being critically ill or injured and treated in a high-technology environment. What I´m going to present for you today is a study I conducted during my masters training??????? april 2009

4 Definitioner Logos = tal, lära, förståelse, insikt
Techne = färdighet eller duktighet i konst eller hantverk. april 2009

5 Skulle ni kunna sova här?
april 2009

6 april 2009 Den här patienten gör det. Bildlikt talat.
Intensivvårdsavdelningar är kända för en kontinuerligt hög ljudnivå, ofta över 70 dB vilket kan jämföras med en starkt trafikerad väg. Vissa apparater har alarm vars ljud uppgår till 90 dB. (0 dB är gränsen för vad en normalhörande individ kan uppfatta.) april 2009

7 Orsaker till obehag i samband med intensivvård
(O)Ljud Existentiella frågor Rädsla Petfri tid Smärta Bunden av sladdar Ljus Hot om livet Kommunikationssvårigheter Dygnsrytm Oro/Ångest Nedsatt autonomi Teknik Ensamhet Verklighetsuppfattning  Ljud är inte den enda källan till obehag; Detta är faktorer som visat sig vara ångestskapande för respiratorbehandlade patienter på en IVA-avdelning. OBS! Petfri tid. april 2009

8 intensivvårdspatienten?
Vad upplever intensivvårdspatienten? april 2009

9 Informanter Kön Ålder (45-74 år median 59 år) Diagnos Vårdtid på IVA
(7-49 dagar) 1 K 72 Hjärtinfarkt 10 dagar 2 M 69 17 dagar 3 45 Trauma 49 dagar 4 65 5 56 Infektion 7 dagar 6 59 14 dagar 7 13 dagar 8 74 28 dagar 9 58 Så, hur ska man ta reda på vad IVA-patienter upplever – jo, man måste ju fråga dem som vet…….. Jag har pratat med 10 IVA-patienter som….. april 2009

10 Att vårdas i tekniktäta miljöer
Att konfronteras med döden och övervinna den En svårbegriplig omgivning Ett påtvingat beroende Att inte vara sedd 4 stora delar i upplevelsen av att vårdas på IVA april 2009

11 Leo april 2009

12 april 2009

13 april 2009

14 Att konfronteras med döden och övervinna den
Existentiella frågor Att få svar april 2009

15 En svårbegriplig omgivning
Omgivningar Perceptuella störningar Ovisshet Att inte förstå Overklighetsupplevelser april 2009

16 Ett påtvingat beroende
Krav Att inte vilja störa april 2009

17 Att inte vara sedd Kommunikation Vårdrelationen Delaktighet april 2009

18 Den unga flickan låg där
Hennes klarblå blick sökte förgäves för att möta de vitkläddas blickar; Förgäves, för de vitkläddas blickar var bortvända, de var fästa vid maskinerna till vilka den unga flickans kropp var ansluten (Johns, 2005) april 2009

19 Slutsatser Teknologins starka stämma tystar patientens röst
Den objektiva, mätbara dimensionen och patientens levda erfarenhet. Vårdandets teknik och vårdandets konst Apparater är viktiga verktyg, men teknologin kan aldrig ersätta mänsklig närhet, beröring och empati Harmonisera subjektiva krav och önskningar med objektiva, mätbara tecken Intensivvården ska vara tekniskt sofistikerad, men det behövs utrymme för tröst, tillit och hopp april 2009

20 Teknik och vårdande är inte två motsatta
’fenomen’. De utgör ett tveeggat svärd. Båda är kraftfulla verktyg för att skapa en balanserad situation för patienten och utifrån ett mänskligt perspektiv främja välbefinnande. april 2009

21 april 2009


Ladda ner ppt "April 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser