Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Prefektträff 2013-05-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Prefektträff 2013-05-28."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Prefektträff 2013-05-28

2 Ge förutsättning för: Kvalitet framför volym Långsiktighet ”Hög risk” Några ledord för kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU

3 Modell: Strategi – Måluppfyllelse NIVÅ I Tilldelning enligt “modell” till fakultetsnivå: 1.Tilldelning enligt mekanistisk modell (med utgångspunkt i statens modell) 2. Tilldelning enligt “kontrakt” NIVÅ II Fakulteterna fördelar enligt sina mål (UmU 2020 – fakultetsanpassade) och strategier; arbetar också fram indikatorer Måluppfyllelse: Indikatorer/Peer review används för att följa uppfyllelse av mål

4 I första hand inte omfördelning av resurser mellan fakulteterna: Nya medel från staten – Fördelas till fakulteterna (och LH) utifrån statens modell (2014 och 2016) Myndighetskapital - Fördelas till fakulteterna (och LH) för arbetet med strategier/forskningskontrakt (2015) Medel från strategisk pott - Fördelas till fakulteterna efter utvärdering av strategier / kontrakt (2016 - ) Incitament/Resurser?

5 Ge förutsättning för: Omfattande system-/kulturförändringar Långsiktiga och stabila förändringar som tar tid! Varför kontrakt? Arbetet med forskningskontrakt pågår koordinerat med VP/delmål. Forskningskontrakt kommer att tecknas mellan dekan och rektor i oktober 2013

6 Mekanistisk modell – Förslag per 2013-05-28

7 2015-03-31 Modell bibliometri All vetenskaplig publicering enligt DIVA - författarfraktionering - viktning enligt norsk modell Tidskriftspublicering enligt Web of Science - författarfraktionering - viktning med fältnormerade citat (medelciteringar el kronvärden) Regeringens modell använder Web of Science, fraktionering, medelciteringar och viktar dessutom med sk områdesnormaler och vetenskapsområden

8 2015-03-31 Ett sätt att efterlikna regeringens modell lokalt Vi kan ställa följande fråga: "Hur mycket bidrar de olika fakulteterna vid UmU till utfallet i VR:s och regeringens modell vad gäller den bibliometriska indikatorn?" Vi accepterar VR:s fördelning av poäng (bibliometriskt index) över områden (makroklasser). Det vi då behöver göra är att uppskatta vilken andel av ett områdes poäng som våra fakulteter bidrar med. Vi tar också hänsyn till vikterna för vetenskapsområden. En sådan lösning finns i en ny tabell nedan.

9 2015-03-31 2008-2011 Uppskattad procent av VR-områdeUppskattad VR-poängUppskattad och viktad VR-poäng VR-område (makroklass) VR poäng bå 2013HumMedSamTeknatHumMedSamTeknat Vikt vetenskapso mrådeHumMedSamTeknat Agriculture6.318.01%60.85%0.00%21.14%1.13.80.01.31.51.75.80.02.0 Biology208.50.28%6.53%3.29%89.90%0.613.66.9187.51.50.920.410.3281.2 Biomolecular231.90.00%52.81%0.07%47.13%0.0122.50.2109.31.50.0183.70.2163.9 Blood32.00.00%96.48%0.48%3.04%0.030.90.21.0 0.030.90.21.0 Chemistry51.40.00%9.49%0.00%90.51%0.04.90.046.51.50.07.30.069.7 Computer Science66.02.75%9.47%9.40%78.39%1.86.2 51.81.52.79.49.377.6 Dentistry65.60.00%95.91%3.69%0.40%0.062.92.40.31.00.062.92.40.3 Ecology130.70.03%8.12%1.67%90.18%0.010.62.2117.81.50.115.93.3176.8 Economics78.11.88%0.27%88.13%9.72%1.50.268.87.62.02.90.4137.715.2 Education46.315.35%3.84%66.76%14.06%7.11.830.96.52.014.23.661.813.0 Engineering12.80.00%15.89%0.00%84.11%0.02.00.010.81.50.03.00.016.1 Engineering Mathematics15.70.00% 100.00%0.0 15.71.50.0 23.6 Environmental Health28.60.00%81.91%7.11%10.97%0.023.42.03.11.00.023.42.03.1 Environmental Studies116.610.38%0.00%89.62%0.00%12.10.0104.50.02.024.20.0209.00.0 Ergonomics53.60.00%49.11%30.41%20.48%0.026.316.311.01.00.026.316.311.0 Geoscience47.712.54%3.19%1.84%82.42%6.01.50.939.31.59.02.31.359.0 Health196.10.50%88.47%10.77%0.25%1.0173.521.10.51.0 173.521.10.5 Health Studies7.30.00%30.17%69.83%0.00%0.02.25.10.01.00.02.25.10.0 Humanities193.350.16%8.79%41.04%0.00%96.917.079.30.02.0193.934.0158.60.0 Immunology78.70.00%75.92%0.08%24.00%0.059.80.118.91.00.059.80.118.9 Information Science41.50.00%5.17%85.11%9.72%0.02.135.34.02.00.04.370.68.1 Materials Science27.20.00%1.45%0.00%98.55%0.00.40.026.81.50.00.60.040.2 Mathematics12.60.00% 7.63%92.37%0.0 1.011.61.50.0 1.417.5 Medicine, External0.00.00%85.72%11.43%2.85%0.0 1.00.0 Medicine, Internal120.70.00%94.43%4.18%1.40%0.0114.05.01.71.00.0114.05.01.7 Neuroscience165.90.00%93.76%4.62%1.62%0.0155.57.72.71.00.0155.57.72.7 Oncology88.30.00%97.52%0.61%1.87%0.086.10.51.71.00.086.10.51.7 Pharmacology4.30.00%62.72%4.98%32.31%0.02.70.21.41.00.02.70.21.4 Physics125.20.00%1.72%0.28%98.00%0.02.20.4122.71.50.03.20.5184.1 Psychology40.40.96%54.97%43.70%0.38%0.422.217.70.22.00.844.435.30.3 Social Science30.813.47%4.14%82.38%0.00%4.11.325.40.02.08.32.650.70.0 Statistics3.40.00%1.48%45.74%52.78%0.00.11.51.82.00.00.13.13.6 Surgery25.50.00%99.32%0.68%0.00%0.025.30.20.01.00.025.30.20.0 Summa bibliometriskt index2352.9132.7975.0441.8803.42352.9259.61103.6814.11194.03371.3 HumMedSamTeknat Fördelning 5.64%41.44%18.78%34.14%100.00%7.70%32.74%24.15%35.42%100.00% HumMedSamTeknat 7.70%32.74%24.15%35.42% Regeringens modell tillämpad på UmU

10 Mekanistisk modell – forts. Enheten är tusentals kr.

11 Mekanistisk modell – forts. Enheten är tusentals kr.

12 Mekanistisk modell – forts. Enheten är tusentals kr. 3. Summering av båda parametrarna, dvs publiceringar/citeringar och externa medel Enhet: TkrHumSamMedTek-natSumma fakulteter Nya medel publicering/citering (med viktning)1 0043 1454 2604 59213 000 Nya medel externa medel (med viktning)7484 1113 8314 31013 000 Summa nya medel1 7527 2558 0928 90226 000 Andel av nya medel6,7%27,9%31,1%34,2% Summa anslag efter nya medel88 086157 813269 033272 111787 042 Procentuell ökning 2013-20142,0%4,8%3,1%3,4%

13 Summering mekanistisk modell Den mekanistiska modellen ska endast användas för fördelning av nya anslag FO/FOU till lärosätet, dvs ej omfördelning mellan fakulteter Hela tillskottet med ca 26 mnkr (exkl. statligt index) år 2014 fördelas till fakulteterna Följer statens modell inkl. vikter för vetenskapsområden Innebär en ökning år 2014 för samtliga fakulteter som är högre än 1% (exkl. statligt index) Samtliga fakulteters anslag för FO/FOU är väsentligt högre än garantinivån 8.000 kr per helårsstudent Ledningsråd samt styrgrupp är positiva till föreslagen mekanistisk modell


Ladda ner ppt "Kvalitetsfrämjande resursfördelning FO/FOU Prefektträff 2013-05-28."

Liknande presentationer


Google-annonser