Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande Framtidens lärande Tre ledord: Tillgänglighet - Tillväxt - Konkurrenskraft Stärka e-lärandeutvecklingen i Skåne/Blekinge genom att bygga en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande Framtidens lärande Tre ledord: Tillgänglighet - Tillväxt - Konkurrenskraft Stärka e-lärandeutvecklingen i Skåne/Blekinge genom att bygga en."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande Framtidens lärande Tre ledord: Tillgänglighet - Tillväxt - Konkurrenskraft Stärka e-lärandeutvecklingen i Skåne/Blekinge genom att bygga en långsiktigt hållbar nätverksorganisation i form av en klusterbildning och/eller föreningsbildning Utveckla och förpacka digitala infrastukturer och stödfunktioner för kunskapsdelning inom organisationer och företag Förslagen från Förstudien:

2 Genomförande Framtidens lärande Mobile Heights Framtidens lärande -Stärka området flexibelt lärande - för kompetenshöjning - Utveckla nya former för flexibelt lärande - Knyta proof of concept- partners till nätverket MMSS - MMSS ska bli en av världens ledande miljöer för innovation och nyskapande entreprenörskap inom området rörlig bild för digitala medier. : Mobile Heights - Att etablera Mobile Heights som en världsledande region för forskning, innovation och entreprenörskap inom området mobil kommunikation och hela dess värdekedja – hårdvara, mjukvara och tjänster. -: Region Skåne -Kartläggning av kompetensbehov digitalt - Mr Parkinson, kunskapsdelning Region Blekinge -Kompetensbehovs analys - Nya former för kommunikation i lärande Landstinget Blekinge -Nya digitala kommunikations- och mötesformer - Digitala kompetensinventeringar via e-portfolio Malmö högskola -Ny syn på lärande och pedagogik - Nya former för privat näringslivs medverkan i nätverket BTH/Ronneby -Samverkans- och utvecklingsmiljö, CELA Helsingsborg Stad -Mobila läraplattformar Övergripande projekt med aktiviteter Netport - X-Ovation Telecom City - Mobila ….

3 Genomförande Framtidens lärande Förslag till aktiviteter under de övergripande: Stärka området flexibelt lärande och bidra till kompetenshöjning i Skåne och Blekinge - Utveckla nätverkets organisation och samverkansformer samt skapa nya former för privat näringslivs medverkan, Region Skåne, Malmö högskola Utveckla nya former för flexibelt lärande inom organisationer och företag - Förpacka det informella lärandet, samtliga parter (”Mr Parkinson”, kunskapsdelning via digitala stödfunktioner i praktiken, Region Skåne och Nya digitala kommunikations- och mötesformer i lärande, Region Skåne/Blekinge och Landstinget Blekinge, BTH/Ronneby) - Digitala kompetensinventeringar och behovsanalyser via e- portfolio etc, Region Skåne/Blekinge och Landstinget Blekinge - Konceptualisera en ny syn på lärande och pedagogik i organisationer och företag, Malmö högskola, BTH - Mobila lärapplikationer, Helsingborg Stad och BTH Samverka med proof of concept- partners och finansiärer Minc, Blekinge business incubator, Wise, Tillväxtarena Syd, Sydsvenska entreprenörskapsfonden,

4 Genomförande Framtidens lärande Genomförande Ansökan till insatsprojekt in den 7 januari 2010 inom Tillgänglighet 4.2, Infrastruktur för lärande Medfinansiärer Region Skåne, Region Blekinge, Malmö högskola, Landstinget Blekinge och ev. BTH/Ronneby samt Helsingborg Stad (yrkeshögskolan) Organisation Projektgrupp(olika experter), styrgrupp(medfinansiärer) och utvecklings- och referensgrupp(nätverket) Tidsplan Stardatum 1 april 2010 – slutdatum 31 mars 2013.


Ladda ner ppt "Genomförande Framtidens lärande Tre ledord: Tillgänglighet - Tillväxt - Konkurrenskraft Stärka e-lärandeutvecklingen i Skåne/Blekinge genom att bygga en."

Liknande presentationer


Google-annonser