Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdag, Regering och ett ärendes gång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdag, Regering och ett ärendes gång"— Presentationens avskrift:

1 Riksdag, Regering och ett ärendes gång

2 ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF
Sveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF

3 Riksdagen 349 ledamöter Företräder valkrets (29st) och parti
Talman – Urban Ahlin (S) Riksdagsledamöternas arbete sker i utskott och partigrupper

4 Riksdagens uppgifter Utse Sveriges statminister Stiftar lagar
Beslutar om budget Kontrollerar Regeringen

5 Regeringsbildning Riksdagsval Talmannen utser Statsministerkandidat
Votering Krävs att mer än hälften röstar emot (175) röstar emot talmannens förslag Talmannen har fyra försök, därefter extra val inom 3 månader

6 Riksdagens kontrollmakt
Frågor och debatt Skriftliga frågor som besvaras skriftligt Frågor i kammaren från en enskild ledamot Interpellationer, då samtliga ledamöter kan delta i debatten Konstitutionsutskottet (KU) har en speciell uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Riksdagsledamöterna kan anmäla regeringens ministrar till KU. Hearing – KU - förhör .Misstroendevotum Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring Misstroendeförklaring mot Statsminister hela Regeringen få avgå

7 Myndigheter som RD har till förfogande för kontroll
Riksdagens ombudsmän: Justitieombudsmännen (JO) ska skydda varje människas rätt att bli behandlad. Riksrevisionen: ska för medborgarnas räkning granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

8 ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."
Regeringsmakten " ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."

9 Regeringens uppgifter
Lägger fram lagförslag till riksdagen Verkställer riksdagsbesluten Förfogar över de medel som riksdagen anslår i budgeten för olika ändamål Företräder Sverige i EU och träffar avtal med andra stater Styr den statliga verksamheten Alla beslut fattas kollektivt, s.k. ”ministerstyre” är förbjudet enligt RF

10 Ett ärendes gång

11 Ett ärendes gång Regeringen
Initiativ till en förändring som exempelvis ett vallöfte Det tillsätts en utredning (SOU) Utredningen leder fram till ett betänkande Regeringen skickar betänkande på remiss Förslag granskas i Lagrådet Regeringen skriver nu en proposition som lämnas till Riksdagen

12 Propositionen kommer till Riksdagen Skickas till ett Utskott
Ett ärendes gång Riksdagen Propositionen kommer till Riksdagen Skickas till ett Utskott Ledamöterna får 15 dagar på sig att skriva följdmotioner på förslaget i propositionen Utskottets ledamöter sätter sig in i propositionen Ledamöterna i utskotten stämmer av med sin partigrupp/riksdagsgrupp Arbetsplenum (debatt) innan beslut tas Votering Regeringen verkställer riksdagens beslut

13 Hur kan vi som medborgare få insyn i beslutsfattandet?
Hur kan vi påverka beslutsfattandet? Vad ligger mest makt hos Riksdag eller Regering?


Ladda ner ppt "Riksdag, Regering och ett ärendes gång"

Liknande presentationer


Google-annonser