Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdag, Regering och ett ärendes gång. SverigesSveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdag, Regering och ett ärendes gång. SverigesSveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF."— Presentationens avskrift:

1 Riksdag, Regering och ett ärendes gång

2 SverigesSveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF

3 Riksdagen 349 ledamöter Företräder valkrets (29st) och parti Talman – Urban Ahlin (S) Riksdagsledamöternas arbete sker i utskott och partigrupper

4 Riksdagens uppgifter Utse Sveriges statministerStiftar lagarBeslutar om budgetKontrollerar Regeringen

5 Regeringsbildning 1.Riksdagsval 2.Talmannen utser Statsministerkandidat 3.Votering 4.Krävs att mer än hälften röstar emot (175) röstar emot talmannens förslag 5.Talmannen har fyra försök, därefter extra val inom 3 månader

6 Riksdagens kontrollmakt Frågor och debatt Skriftliga frågor som besvaras skriftligt Frågor i kammaren från en enskild ledamot Interpellationer, då samtliga ledamöter kan delta i debatten Konstitutionsutskottet (KU) har en speciell uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Riksdagsledamöterna kan anmäla regeringens ministrar till KU. Hearing – KU - förhör.Misstroendevotum Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring Misstroendeförklaring mot Statsminister hela Regeringen få avgå

7 Myndigheter som RD har till förfogande för kontroll Riksdagens ombudsmän: Justitieombudsmännen (JO) ska skydda varje människas rätt att bli behandlad. Riksrevisionen: ska för medborgarnas räkning granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

8 Regeringsmakten " ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."

9 Regeringens uppgifter Lägger fram lagförslag till riksdagenVerkställer riksdagsbeslutenFörfogar över de medel som riksdagen anslår i budgeten för olika ändamålFöreträder Sverige i EU och träffar avtal med andra staterStyr den statliga verksamhetenAlla beslut fattas kollektivt, s.k. ”ministerstyre” är förbjudet enligt RF

10 Ett ärendes gång

11 Regeringen 1.Initiativ till en förändring som exempelvis ett vallöfte 2.Det tillsätts en utredning (SOU) 3.Utredningen leder fram till ett betänkande 4.Regeringen skickar betänkande på remiss 5.Förslag granskas i Lagrådet 6.Regeringen skriver nu en proposition som lämnas till Riksdagen

12 Ett ärendes gång Riksdagen 1.Propositionen kommer till Riksdagen 2.Skickas till ett Utskott 3.Ledamöterna får 15 dagar på sig att skriva följdmotioner på förslaget i propositionen 4.Utskottets ledamöter sätter sig in i propositionen 5.Ledamöterna i utskotten stämmer av med sin partigrupp/riksdagsgrupp 6.Arbetsplenum (debatt) innan beslut tas 7.Votering 8.Regeringen verkställer riksdagens beslut

13 Hur kan vi som medborgare få insyn i beslutsfattandet? Hur kan vi påverka beslutsfattandet? Vad ligger mest makt hos Riksdag eller Regering?


Ladda ner ppt "Riksdag, Regering och ett ärendes gång. SverigesSveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF."

Liknande presentationer


Google-annonser