Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Equal – fas lll Nätverk mot fattigdom Spridnings- och påverkansaktiviteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Equal – fas lll Nätverk mot fattigdom Spridnings- och påverkansaktiviteter."— Presentationens avskrift:

1

2 Equal – fas lll Nätverk mot fattigdom Spridnings- och påverkansaktiviteter

3 Ansvarig organisation: Coompanion Projektledare Susanne Johansson

4 Projektets mål A.Övergripande mål: Mål 1: att verka mot att resultat och erfarenheter från genomförda Equalprojekt återspeglas i den nationella handlingsplanen mot fattigdom och social utestängning och i dess genomförande Mål 2: att eliminera utestängande attityder och arbetssätt och öka bemötandekompetensen genom bättre samverkan mellan offentliga myndigheter m.fl och föreningslivet på central och lokal nivå

5 B. Operationella mål: Fokus på: - att föra in Equalerfarenheter i nätverkets organisationer -att bygga upp informationssystem mellan nätverkets organisationer -att nätverkets erfarenheter ska, tillsammans med Equalerfarenheter, ligga till grund för nätverkets förslag och verksamhet -att myndighetskontakter upprätthålls och utökas -att seminarier och konferenser genomförs -att större nationell konferens genomförs -att alla nivåer ska engageras -att organisationernas aktiviteter ska ersättas ekonomiskt -att aktiviteter som genomförs har ett jämställdhetsperspektiv

6 C. Målsättningar Mediala mål Målsättningar som har att göra med medialt genomslag. キ att nätverket NMU:s förslag får 3 artiklar eller andra inslag publicerade i rikstäckande media キ att nätverkets förslag presenteras på Internet i en interaktiv dialog mellan organisationerna i NMU

7 Nationella påverkansmål Målsättningar som har att göra med påverkansarbete på nationell nivå キ att dialog etableras med arbetsmarknadsdepartementet och integrationsdepartementet förutom socialdepartementet キ att dialog etableras med politiska partier, riksdagsgrupperna, riksdagens berördautskott ( arbetsmarknads-, närings-, social-, socialförsäkrings- utskottet samt EU-nämnden) om handlingsplanen キ att alla organisationer inom nätverket NMU ska känna till Equalprogrammets erfarenheter キ att nätverkets förslag kommuniceras till Sveriges Kommuner och landsting – SKL och ledande kommunpolitiker キ att nätverkets förslag kommuniceras till AMS, försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter

8 Coompanion kooperativa utveckling i Stockholm fd. Kic ENU Sverige European network of the unempoyued Forum för frivilligt socialtarbete Frälsningsarmén Föreningen Urkraft HSO (Handkappförbunden) Koopi (Koopertivt Idecentrum) KRIS (kriminellas Revansch i samhället) Rainbow Sweden RFHL RSMH SIOS SKOOPi intresseorganisationen för sociala rbetskooperativ Svenska Röda Korset Sveriges Fontänhus Verdandi Visir i Stockholm Projektägare Equal Fas lll Nätverk mot fattigdom

9 Projektorganisation Projektägare: Coompanion Projektledare: Susanne Johansson Coompanion Jan Olsson Koopi Projektmedarbetare: Philip Lönegren Coompanion assistent Fia Jonsson KOOPI utredare Janos Borsos Coompanion (ekonomi och redovisning) Joanna Reznik Coompanion assistent Jan Forslund Coompanion Styrgrupp: Peter Nydahl HSO Ludvig Sandberg Forum FFSA Sonja Wallbom EAPN Beledsagande utvärderare: Håkan Johansson

10 Nationella påverkansmål Må lsättningar som har att göra med påverkansarbete på nationell nivå キ att dialog etableras med arbetsmarknadsdepartementet och integrationsdepartementet förutom socialdepartementet キ att dialog etableras med politiska partier, riksdagsgrupperna, riksdagens berörda utskott ( arbetsmarknads-, närings-, social-, socialförsäkringsutskottet samt EU-nämnden) om handlingsplanen キ att alla organisationer inom nätverket NMU ska känna till Equalprogrammets erfarenheter キ att nätverkets förslag kommuniceras till Sveriges Kommuner och landsting – SKL och ledande kommunpolitiker キ att nätverkets förslag kommuniceras till AMS, försäkringskassan, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter

11 Lokala påverkansmål Målsättningar som har att göra med lokalt och regionalt påverkansarbete キ att organisationerna inom nätverket NMU ska kommunicera Equalprojektens och egna erfarenheter till sina regionala och lokala avdelningar och dess aktiva medlemmar キ att lokal samverkan mellan frivilligorganisationer etableras i minst hälften av storstadskommunerna och i 5 andra kommuner för att genomföra handlingsplanen och öka bemötandekompetensen キ att projektets verksamhet presenteras vid 30 konferenser, seminarier och andra sammankomster inom nätverket NMU:s organisationer キ att 2 konferenser/seminarier genomförs med speciellt fokus på jämställdhets- och genusfrågor

12 Handlingsplan mot fattigdom och social utestängning – påverkansmål Målsättningar som har att göra med påverkansarbete rörande regeringens arbete med den nationella strategirapporten för social trygghet och social delaktighet (Handlingsplanen) キ att nätverkets förslag ska få ett direkt och synligt genomslag i handlingsplanen för social trygghet och social delaktighet キ att minst 3 resultat och erfarenheter från Equalprojekten ska nämnas i handlingsplanen キ att kampen mot diskriminering och utanförskap ska nämnas i den svenska handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning - Lissabonstrategin


Ladda ner ppt "Equal – fas lll Nätverk mot fattigdom Spridnings- och påverkansaktiviteter."

Liknande presentationer


Google-annonser