Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djurcell Kan dela sig Tioårperiod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djurcell Kan dela sig Tioårperiod."— Presentationens avskrift:

1 Djurcell Kan dela sig Tioårperiod

2 Växtcell Växternas skelett

3 Fotosyntes Koldioxid + vatten + solljus druvsocker + syrgas

4 Modern indelning Bakterier Alger och urdjur Lavar Svampar
Växter anpassade till land Djur

5 Växterna Fröväxter (fanerogamer) Sporväxter (kryptogamer)

6 Svampar Största levande organism 10 000 arter Mycel Hyfer Fruktkropp
Sporer

7 Växtens delar

8 Fröväxter (fanerogamer)
Uppbyggnad

9 Växtfamiljer Korgblommiga Flockblomstriga Ärtväxter

10 Pollinering (befruktning)
Insekter -specialinriktade Vind -slösaktig Korspollinering -bästa resultatet Självpollinering -säkraste metoden

11 Fröspridning Vind -lönn, maskros Djur -kardborre, blåbär Vatten
-kokosnöt Självspridning -vallmo, springkorn

12 Övervintring Ettåriga övervintrar som frön ex våra sädesslag
Tvååriga övervintrar genom näringsrika knölar ex morot Fleråriga (perenna) träd, lingon

13 Leddjur 1000000 arter Kräftdjur 5 par ben Spindeldjur 4 par ben
Mångfotingar 9 par ben Insekter 3 par ben

14 Leddjur Hudskelett ger skydd Leder
Insekter har i de flesta fall vingar

15 Ryggradsdjur Fiskar Groddjur Kräldjur Fåglar Däggdjur

16 Däggdjur Inre befruktning Moderkaksdjur Levande ungar Jämnvarma Diar

17 Ekosystem Faktorer som påverkar: Stort eller litet Djur Växter Solljus
Vindar Temperatur Jord Berggrund

18 Näringsväv

19 Näringskedjor

20 Bakterier Encelliga Saknar cellkärna Växt eller djur Kocker Spiriller
Baciller Spiroketer Saknar klorofyll Parasiter Saprofyter Snabb förökning Överlever som sporer Resistenta bakterier

21 Nyttiga bakterier Sönderdelar döda växter och djur Biologisk rening
Kväve till växterna Bildar vitaminer B12 – Röda blodkroppar och nervsystemet K -Koagulering Sönderdelar cellulosa

22 Virus Förkylningar Influensa Mässling Påssjuka Röda hund Vattenkopper
Gulsot AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

23 Celltyper Nervcell Blodcell Muskelcell Fettcell

24 Cancer Miljöfaktorer Genetiska faktorer

25 Matspjälkningen

26 Blodet och blodomlopp

27 Kommunikation Sinnesorgan och nervsystem Hormoner

28 Skelettet

29 Fortplantning

30 Musklerna

31 Andningsorganen

32 Kroppens innehåll

33 Näringsämnen Kolhydrater Fetter Protein

34 Kolhydrater Enkla sockerarter Sammansatta sockerarter Energi
-Förbränning -Överskott lagras -Glykogen -Lever och muskulatur

35 Fetter Energireserv Skydd Mättat Fleromättat Enkelomättat Vitaminer

36 Proteiner Sönderdelas till aminosyror Bygger - enzymer - hormoner
- nya proteiner

37 Vitaminer Bristsjukdomar Fettlösliga Måste fås genom maten
A: synstörningar. Finns i fisk, ägg mjölk, smör. I morötter finns ett ämne som gör att kroppen själv kan tillverka A-vitamin E: Blodbrist. Finns i vetegroddar, paprika och vegetabiliska oljor K: Blodet kan inte levra sig. Finns i spenat och andra grönsaker. Bildas även av bakterier i tarmen D: kan inte ta upp kalk vilket ger ett svagt skelett. Fisk, ägg och mjölk. Bildas även i huden när det är sol ute. Vattenlösliga B: hudbesvär, nervskador. Finns i grönsaker, kött och grovt bröd C: skör hud och blödande slemhinnor. Finns i grönsaker, potatis, citrusfrukter, nypon

38 Mineralämnen Oorganiska ämnen Ex. Järn, natrium och kalcium
Järn; Hemoglobin. ”blodbrist”. Finns i kött, blodpudding, potatis Natrium; reglerar kroppens vätskebalans och blodtryck. Koksalt Kalcium; ben och tänder. Finns i mejeriprodukter Spårämnen/mikroämnen; behövs i små mängder. Ingår i hormoner, enzymer och vitaminer; t.ex koppar, zink

39 Blodet Blodplasma Röda Vita

40 Blodgrupper

41 Nervsystemet Dendrit Cellkärna Axon eller neurit Myelin Synaps

42 Smaken Sött Surt Salt Beskt Umami Saliv

43 Ögats olika delar

44 Känsel Beröring Tryck Smärta Temperatur Vibration

45 Örat

46 Alkohol Etanol

47 Framställning Socker Jäst Vatten H2O

48 Spridning Direkt i blodet Magsäck Tunntarm Snabb påverkan

49 Påverkan Låga halter - Blodkärlen utvidgas - Smärtupplevelser avtar
- Hjärnans aktivitet avtar - Livligare - Spontan Högre halter - Muskelrörelser - Sluddrar på talet - Balansen - 3 – 4 promille medvetslöshet - Över 4 promille påverkas andning och hjärta - Baksmälla

50 Skador Magsår Fettlever Skumplever Blodtryck Hjärnskador
Delirium tremens

51 Gener Finns i kromosomerna Olika hos alla växter och djur
46 hos människan 23 från varje kön Miljöpåverkan

52 Avvikelser Downs syndrom En extra kromosom Kromosom 21 + 1
Patau syndrom 13 + 1 Trisomi

53 DNA

54 Celldelning

55 Anlag Homozygot Heterozygot Dominanta Recessiva

56 Genteknik

57 Belgian Blue

58 Dolly

59 Genetiskt betingade sjukdomar
Benskörhet Tumörsjukdomar Diabetes Allergier Psykiska sjukdomar Hjärt – kärlsjukdomar Downs syndrom Alzheimer

60 Evolutionslära Evolutionsteorin – naturvetenskapens modell för att förklara verkligheten Alla accepterar inte vetenskapens förklaring. Exempel på andra förklaringsmodeller är till exempel kreationismen

61 Vad är evolution? evolution betyder utveckling
evolutionsteorin beskriver hur alla jordens arter utvecklats från enklare former av liv till mer avancerade varelser. Exempelvis från encelliga organismer till flercelliga. förklarar hur jordens mångfald av arter uppkommit genom att arter delats i flera grenar. Till exempel delar människoaporna ursprung i en gemensam stamfader.

62 Tanken om att det pågår en ständig evolution är inte ny
Tanken om att det pågår en ständig evolution är inte ny. Redan i antikens grekland förekom dessa tankar. Det som gjorde Charles Darwin berömd var att han presenterade en mekanism som på ett trovärdigt sett förklarade hur evolutionen går till, Denna mekanism kallas naturligt urval

63 Evolutionens drivkrafter
Naturligt urval – I alla arter finns det variationer mellan individer. Vissa individer har anlag som ger dem konkurrensfördelar i jämförelse med de som saknar dessa anlag. (skalbaggs-exempel) De individerna som är bäst anpassade till sin omgivning har störst chans att överleva och fortplanta sig. På så sätt förs de anpassade anlagen vidare och arten kan långsamt förändras – evolvera. Mutationer – En mutation är en slumpmässig förändring av den genetiska koden hos en organism. Mutationerna gynnar det naturliga urvalet eftersom de bidrar till att skapa de variationer som finns mellan individerna.

64 Narkotika  Narko  Bedövad

65 Preparat Cannabis preparat Hallucinogener Dämpande preparat
Stimulerande preparat

66 Cannabis-Påverkan på kroppen
Glad  sömnig, dämpad, sinnesintrycken ändras Muntorrhet Hjärtfrekvensen ökar Röda ögon och utvidgade pupiller Slö och irriterad Försummad hygien Störd hormonbalans Menstruationcykeln rubbas Sexuella förmågan avtar THC lagras (tetrahydrocannibolsyra) Försämrad inlärnings och koncentrationsförmåga

67 Stimulerande preparat
Kokain Amfetamin Kat

68 Hallucinogener Meskalin - Mexikansk kaktus LSD (Lysergsyrediamid)
Ecstasy GHB (Gammahydroxybutyrat)

69 Dämpande preparat Opium – torkad växtsaft från opiumvallmons frökapsel
Använts i 5000 år i Asien Opium  morfin  heroin


Ladda ner ppt "Djurcell Kan dela sig Tioårperiod."

Liknande presentationer


Google-annonser