Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2 Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London- läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2 Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London- läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin."— Presentationens avskrift:

1 1 2 Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London- läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin bok ”an Essay on the Shaking Palsy” Dr. James Parkinson 1755 - 1824

2 2 2 Parkinsons sjukdom drabbar 2 personer per 1 000 invånare, något fler män än kvinnor…

3 3 2 Parkinson Symptom  rörelsehämning/orörlighet  skakningar  långsamma rörelse  bortfall av naturliga medrörelser  svårt att påbörja en rörelse  gångrubbning  förlorad uthållighet  trötthet  talsvårigheter  minskad mimik

4 4 2 Några andra symtom  Nedsatt mimik  Påverkan på talet  Sväljningssvårigheter  Ökad/minskad salivation  Stresskänslighet  Initiativlöshet  Smärta

5 5 2 Ytterligare symtom i avancerad fas  Lågt blodtryck  Sömnstörningar med mardrömmar  Hallucinationer  Risk för depression  Inkontinens  Förstoppning  Nedsatt/ökad sexuell förmåga

6 6 2 Sammanfattning  Långsamhet  Stresskänslighet  Simultankapacitet  Planera dagen  Prioritera aktiviteter  Fluktuationer  Medicintider  Hallucinationer  Verbal/mental uppfattningsförmåga  Matsituationen  Blås/tarm funktion  Sömn  Smärta  Social situation/depression  Sexuell lust

7 7 2 Tänkbara orsaker till PARKINSON  Ärftliga faktorer  Ålder  Miljöfaktorer  Huvudskada  Fel i mitokondriens el. transportkedja  Överproduktion av fria syreradikaler  Glutamatöverskott i del av hjärnan

8 8 2 Forskning visar att aktiva personer har ett långsammare sjukdomsförlopp än andra.

9 9 2 I hjärnan finns många signalsystem, bland annat två som fungerar i samverkan för reglering av en mängd av kroppens olika funktioner - det kolinerga och dopaminerga nervsystemet. Dessa system fungerar ungefär som kroppens egen gas och broms för bland annat rörelseapparaten. Det som inträffar vid Parkinsons sjukdom är att dopaminproducerande celler dör, vilket gör att det uppstår en obalans mellan de två systemen. 2

10 10 2 Båda systemen förlitar sig på signalsubstanser för sin funktion. Det kolinerga nervsystemets signalsubstans heter acetylkolin och det dopaminerga nervsystemets heter dopamin. Det som händer vid Parkinsons sjukdom är att det kolinerga systemet fortsätter sin vanliga funktion medan det dopaminerga systemet inte kan hänga med. Man drabbas av "signalstörningar" vilka yttrar sig som parkinsonsymtom, det uppstår en obalans mellan de två systemen.

11 11 2 Striatum Illustration: Orion Pharma

12 12 2 Illustration: Orion Pharma Thalamus Striatum

13 13 2 Illustration: Orion Pharma Antalet dopamin- producerande nervceller minskar Substantia nigra Striatum Mängden dopamin i striatum minskar

14 14 2 Illustration: Orion Pharma I varje ände av en nervcell finns små blåsor där cellen normalt lagrar dopamin för frisättning i nervcellskontakten - den så kallade synapsen. När kroppen ger en elektrisk impuls frisätts dopaminet som en våg över kontaktytan och impulsen går vidare. Nervändsslut Dopamin frisätts Receptorer på mottagarcell

15 15 2 Medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom

16 16 2  I början av sjukdomen kan du bli ordinerad en eller en kombination av flera olika läkemedel.  Man påbörjar medicineringen i små doser och ökar så småningom doseringen.  Medicineringen är alltid individuell och kan variera mycket från person till person.  Detta kräver uppföljning av en Parkinsonkunnig läkare.

17 17 2 cirka 20 % Symtom uppstår Dopaminhalt År 100 % Normalt åldrande

18 18 2  Den första effektiva behandlingen mot Parkinsons sjukdom var Levodopa som kom på 1960-talet.  Medicineringen bör ställas in av neurolog och är mycket individuell.  L-dopa anses vara den mest effektiva medicinen för behandling av parkinsonsymtom.

19 19 2 L-dopa Illustration: Orion Pharma

20 20 2 L-dopa Madopark Madopark Depot Madopark Quick MadoparkQuick Mite Sinemet Sinemet Depot Sinemet Depot Mite Duodopa, infusion Biverkningar: Lågt blodtryck/ blodtrycksfall Yrsel Illamående Sömnstörning Illusioner/ hallucinationer

21 21 2 Ett annat sätt att försöka få kontinuerlig dopaminstimulering är att man tillsätter ämnen som kemiskt är väldigt lika dopamin och som påverkar dopamin- receptorerna i hjärnan som om de var utsatta för dopamin. Sådana ämnen tillhör gruppen agonister

22 22 2 Dopaminagonist Illustration: Orion Pharma

23 23 2 Dopaminhärmare (dopaminagonister) Pravidel Cabaser Requip Sifrol Apomorfin injektion Permax/Celance Biverkningar: Lågt blodtryck/ blodtrycksfall Överrörlighet (förstärker L-dopaeffekt) Hallucinationer

24 24 2 Ett annat sätt att förlänga effekten av levodopabehandling är att tillsätta selegilin, ett ämne som hindrar dopamin från att brytas ner. Genom detta blir levo-dopabehandlingen mer effektiv.

25 25 2 MAO-B-hämmare Illustration: Orion Pharma

26 26 2 Dopaminförstärkare Comtess s k COMT-hämmare Tasmar s k COMT-hämmare Selegilin s k MAO-B-hämmare Eldepryl s k MAO-B-hämmare Eldepryl mixtur Biverkningar: Yrsel Trötthet Diarre´ Huvudvärk Förvirring/hallucinationer Överrörlighet (rel. till L- dopaförstärkning)

27 27 2 COMT-hämmare

28 28 2 COMT-hämmare förlänger tiden patienten är rörlig Stocchi et al. Mov. Disord 2000;15 (Suppl 3):127 Off On Levodopa COMT-hämmare + Levodopa* * levodopadosen sänkt med 30%

29 29 2 Övriga Virofral Symmetrel Botox-injektion

30 30 2

31 31 2 Effekt On = god effekt Off = dålig effekt Tablettintag Överrörlig Ökad stelhet med risk för kramper On/Off-effekt

32 32 2 Dessutom  Duodopa, via sond/PEG till duodenum  DBS, elektrisk stimulering i Thalamus/Subthalamicus/Pallidum  Stereotaktisk Thalamotomi/Pallidotomi  Transplantationer med fosterceller och stamceller är endast tillgängliga för forskning

33 33 2 Läkemedels historik 1958L-dopa/Arvid Carlsson 1967 L-dopa + hämmare/Cotzias 1970 Pravidel/Fuxe & Ungerstedt 1989 L-dopa depot 1995GDNF?

34 34 2 Under de senaste 25 åren har medicineringen av Parkinsons sjukdom utvecklats i snabb takt, läkemedels- forskning pågår hela tiden på olika håll i Sverige och i världen. För tillfället utvecklas ett flertal nya parkinsonmediciner, som testas för att kunna tas i bruk. Även nya kirurgiska metoder är under utveckling. På sikt kan troligen genterapi bli ett användbart verktyg både för att behandla och bota Parkinsons sjukdom.


Ladda ner ppt "1 2 Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London- läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin."

Liknande presentationer


Google-annonser