Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London-läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin bok.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London-läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin bok."— Presentationens avskrift:

1 Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London-läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin bok ”an Essay on the Shaking Palsy” Dr. James Parkinson

2 Parkinsons sjukdom drabbar
2 personer per invånare, något fler män än kvinnor…

3 Parkinson Symptom skakningar långsamma rörelse
rörelsehämning/orörlighet skakningar   långsamma rörelse   bortfall av naturliga medrörelser   svårt att påbörja en rörelse   gångrubbning   förlorad uthållighet   trötthet   talsvårigheter   minskad mimik

4 Några andra symtom Nedsatt mimik Påverkan på talet
Sväljningssvårigheter Ökad/minskad salivation Stresskänslighet Initiativlöshet Smärta

5 Ytterligare symtom i avancerad fas Lågt blodtryck Sömnstörningar
med mardrömmar Hallucinationer Risk för depression Inkontinens Förstoppning Nedsatt/ökad sexuell förmåga

6 Sammanfattning Långsamhet Stresskänslighet Simultankapacitet
Planera dagen Prioritera aktiviteter Fluktuationer Medicintider Hallucinationer Verbal/mental uppfattningsförmåga Matsituationen Blås/tarm funktion Sömn Smärta Social situation/depression Sexuell lust

7 Tänkbara orsaker till PARKINSON
Ärftliga faktorer Ålder Miljöfaktorer Huvudskada Fel i mitokondriens el. transportkedja   Överproduktion av fria syreradikaler   Glutamatöverskott i del av hjärnan

8 Forskning visar att aktiva personer har ett långsammare
sjukdomsförlopp än andra. Motion, gymnastik och olika former av rörelseövningar är en nödvändighet från allra första början och igenom hela sjukdomsperioden. Det viktiga är att patienten hittar en lustbetonad motionsform som hon/han vill fortsätta med regelbundet. Promenader, dans, stavgång, simning m m är några populära motionsformer. Minst lika viktigt som att träna kroppen är det att träna hjärnan och att bibehåller sina sociala aktiviteter. Det gäller att ägnar sig åt allt som gör patienten glad och som hon/han finner tillfredsställelse i!

9 2 I hjärnan finns många signalsystem, bland annat två som fungerar i samverkan för reglering av en mängd av kroppens olika funktioner - det kolinerga och dopaminerga nervsystemet. Dessa system fungerar ungefär som kroppens egen gas och broms för bland annat rörelseapparaten. Det som inträffar vid Parkinsons sjukdom är att dopaminproducerande celler dör, vilket gör att det uppstår en obalans mellan de två systemen.

10 Båda systemen förlitar sig på signalsubstanser för sin funktion.
Det kolinerga nervsystemets signalsubstans heter acetylkolin och det dopaminerga nervsystemets heter dopamin. Det som händer vid Parkinsons sjukdom är att det kolinerga systemet fortsätter sin vanliga funktion medan det dopaminerga systemet inte kan hänga med. Man drabbas av "signalstörningar" vilka yttrar sig som parkinsonsymtom, det uppstår en obalans mellan de två systemen.

11 Striatum Illustration: Orion Pharma

12 Striatum Thalamus Illustration: Orion Pharma

13 Mängden dopamin i striatum minskar
Antalet dopamin- producerande nervceller minskar Substantia nigra Illustration: Orion Pharma

14 Receptorer på mottagarcell
I varje ände av en nervcell finns små blåsor där cellen normalt lagrar dopamin för frisättning i nervcellskontakten - den så kallade synapsen. När kroppen ger en elektrisk impuls frisätts dopaminet som en våg över kontaktytan och impulsen går vidare. Nervändsslut Dopamin frisätts Receptorer på mottagarcell Illustration: Orion Pharma

15 Medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom

16 I början av sjukdomen kan du bli
I början av sjukdomen kan du bli ordinerad en eller en kombination av flera olika läkemedel. Man påbörjar medicineringen i små doser och ökar så småningom doseringen. Medicineringen är alltid individuell och kan variera mycket från person till person. Detta kräver uppföljning av en Parkinsonkunnig läkare.

17 Dopaminhalt 100 % Normalt åldrande cirka 20 % Symtom uppstår År

18 Den första effektiva behandlingen mot
Den första effektiva behandlingen mot Parkinsons sjukdom var Levodopa som kom på 1960-talet. Medicineringen bör ställas in av neurolog och är mycket individuell. L-dopa anses vara den mest effektiva medicinen för behandling av parkinsonsymtom.

19 L-dopa Illustration: Orion Pharma

20 L-dopa Madopark Madopark Depot Madopark Quick MadoparkQuick Mite
Sinemet Sinemet Depot Sinemet Depot Mite Duodopa, infusion Biverkningar: Lågt blodtryck/ blodtrycksfall Yrsel Illamående Sömnstörning Illusioner/ hallucinationer

21 Ett annat sätt att försöka få kontinuerlig dopaminstimulering är att man tillsätter ämnen som kemiskt är väldigt lika dopamin och som påverkar dopamin-receptorerna i hjärnan som om de var utsatta för dopamin. Sådana ämnen tillhör gruppen agonister

22 Dopaminagonist Illustration: Orion Pharma

23 Dopaminhärmare (dopaminagonister)
Pravidel Cabaser Requip Sifrol Apomorfin injektion Permax/Celance Biverkningar: Lågt blodtryck/ blodtrycksfall Överrörlighet (förstärker L-dopaeffekt) Hallucinationer

24 Ett annat sätt att förlänga effekten
av levodopabehandling är att tillsätta selegilin, ett ämne som hindrar dopamin från att brytas ner. Genom detta blir levo-dopabehandlingen mer effektiv.

25 MAO-B-hämmare Illustration: Orion Pharma

26 Dopaminförstärkare Comtess s k COMT-hämmare Tasmar Selegilin
s k MAO-B-hämmare Eldepryl Eldepryl mixtur Biverkningar: Yrsel Trötthet Diarre´ Huvudvärk Förvirring/hallucinationer Överrörlighet (rel. till L- dopaförstärkning)

27 COMT-hämmare

28 COMT-hämmare förlänger tiden patienten är rörlig
Levodopa Off On COMT-hämmare + Levodopa* * levodopadosen sänkt med 30% Stocchi et al. Mov. Disord 2000;15 (Suppl 3):127

29 Övriga Virofral Symmetrel Botox-injektion

30

31 On/Off-effekt Effekt Överrörlig On = god effekt Off = dålig effekt
Tablettintag Ökad stelhet med risk för kramper

32 Dessutom DBS, elektrisk stimulering i Thalamus/Subthalamicus/Pallidum
Duodopa, via sond/PEG till duodenum DBS, elektrisk stimulering i Thalamus/Subthalamicus/Pallidum Stereotaktisk Thalamotomi/Pallidotomi Transplantationer med fosterceller och stamceller är endast tillgängliga för forskning

33 Läkemedels historik 1958 L-dopa/Arvid Carlsson
1967 L-dopa + hämmare/Cotzias 1970 Pravidel/Fuxe & Ungerstedt 1989 L-dopa depot  1995 GDNF?

34 Under de senaste 25 åren har medicineringen av Parkinsons sjukdom utvecklats i snabb takt, läkemedels-forskning pågår hela tiden på olika håll i Sverige och i världen. För tillfället utvecklas ett flertal nya parkinsonmediciner, som testas för att kunna tas i bruk. Även nya kirurgiska metoder är under utveckling. På sikt kan troligen genterapi bli ett användbart verktyg både för att behandla och bota Parkinsons sjukdom.


Ladda ner ppt "Parkinsons sjukdom Sjukdomen är uppkallad efter London-läkaren James Parkinson som år 1817 beskrev sjukdomens typiska symtom hos sex patienter i sin bok."

Liknande presentationer


Google-annonser