Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NERVER OCH NERVSYSTEMET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NERVER OCH NERVSYSTEMET"— Presentationens avskrift:

1 NERVER OCH NERVSYSTEMET

2 NERVER OCH NERVSYSTEMET
Alla fysikaliska processer i kroppen kontrolleras och samordnas antingen hormonellt (långsamt; sek-min) eller med nervimpulser (snabbt; 100m/sek). Skillnaderna mellan dessa system är aktivitetens hastighet och reaktionernas varaktighet.

3

4 Små och rörliga djur eller stora, sessila djur har vanligen ett enkelt nervsystem, medan stora, rörliga djur har ett välutvecklat nervsystem.

5 Marina evertebrater såsom maneter och sjöstjärnor bildar nerverna ett nätverk.
Hos en plattmask utgår nerverna från en nervknut; ganglion, som bildar en slags primitiv hjärna. Högrestående djur har hjärna och ryggsträng.

6 Nervcell = neuron omgärdas och skyddas ofta av gliaceller. består av cellkropp med kärna, en axon och flertalet dendriter. endel axoner omges av myelin (specialiserade gliaceller): Schwannceller. mellanrummet mellan två Schwannceller = Ranviers nod. Swannceller och Ranvier-noder försnabbar impuls-överföringen.

7 Nervcellerna indelas i tre grupper:
1. Senoriska celler - förmedlar signaler till hjärnan och ryggsträngen. 2. Interceller - kopplar signaler mellan sensoriska och motoriska celler. 3. Motoriska celler- förmedlar signaler till målceller (t ex muskler).

8 Impulsöverföring sker genom variationer i jon-koncentrationen utanför och innanför nervmem-branet.
I viloläge (vilopotential) är insidan av membranet negativt laddad och utsidan positivt. Då nerven stimuleras svänger den elektriska laddning för några sekunder = aktionspotential, dvs utsidan får en negativ laddning och insidan en positiv.

9

10 Aktionspotentialet beror av en lokal jonkoncentrations-förändring som sprids längs axonen med konstant hastighet. Endel evertebrater har några få jätteaxoner. Nervimpulsen kan endast gå i en rikting. Synaps heter överföringsstället var axonen kopplar till följande neuron. Överföringen sker antingen på kemisk eller elektrisk väg

11

12 Kemisk överföring Axonens ända innehåller små blåsor, vesikler, med kemiska ämnen, neurotransmittorer, som för signalen över klyftan mellan nervcellerna. Vid en impulsöverföring avges neuro-transmittorerna till mellanrummet och kopplar till receptor-celler i nästa neurons membran. Bindningen  jonkanaler öppnas.

13 Elektrisk överföring Om en axonända befinner sig nära nästa neuron kan det uppstå en elektrisk förlängning mellan insidan av axonen och nästa neuron = gap junction.

14 T ex fiskar har elektrisk överföring speciellt i stora nervceller; mauthnerceller, som används vid flykt. Fisken flyr genom att slå med stjärtfenan och simma undulerande, reaktionen är styrd från mauthnercellerna som finns i teleosternas hjärna. Mauthnercellerna integrerar information från sinnesorganen och hjärnan till motoriska nerver som styr kroppsmuskulaturen genom en enkel impuls  snabb muskelkontraktion.


Ladda ner ppt "NERVER OCH NERVSYSTEMET"

Liknande presentationer


Google-annonser