Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NERVER OCH NERVSYSTEMET. -Alla fysikaliska processer i kroppen kontrolleras och samordnas antingen -hormonellt (långsamt; sek-min) eller med -nervimpulser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NERVER OCH NERVSYSTEMET. -Alla fysikaliska processer i kroppen kontrolleras och samordnas antingen -hormonellt (långsamt; sek-min) eller med -nervimpulser."— Presentationens avskrift:

1 NERVER OCH NERVSYSTEMET

2 -Alla fysikaliska processer i kroppen kontrolleras och samordnas antingen -hormonellt (långsamt; sek-min) eller med -nervimpulser (snabbt; 100m/sek). -Skillnaderna mellan dessa system är aktivitetens hastighet och reaktionernas varaktighet.

3

4 -Små och rörliga djur eller stora, sessila djur har vanligen ett enkelt nervsystem, medan stora, rörliga djur har ett välutvecklat nervsystem.

5 -Marina evertebrater såsom maneter och sjöstjärnor bildar nerverna ett nätverk. -Hos en plattmask utgår nerverna från en nervknut; ganglion, som bildar en slags primitiv hjärna. -Högrestående djur har hjärna och ryggsträng.

6 Nervcell = neuron -omgärdas och skyddas ofta av gliaceller. -består av cellkropp med kärna, en axon och flertalet dendriter. -endel axoner omges av myelin (specialiserade gliaceller): Schwannceller. -mellanrummet mellan två Schwannceller = Ranviers nod. -Swannceller och Ranvier- noder försnabbar impuls- överföringen.

7 Nervcellerna indelas i tre grupper: 1. Senoriska celler - förmedlar signaler till hjärnan och ryggsträngen. 2. Interceller - kopplar signaler mellan sensoriska och motoriska celler. 3. Motoriska celler- förmedlar signaler till målceller (t ex muskler).

8 -Impulsöverföring sker genom variationer i jon- koncentrationen utanför och innanför nervmem- branet. -I viloläge (vilopotential) är insidan av membranet negativt laddad och utsidan positivt. -Då nerven stimuleras svänger den elektriska laddning för några sekunder = aktionspotential, dvs utsidan får en negativ laddning och insidan en positiv.

9

10 -Aktionspotentialet beror av en lokal jonkoncentrations- förändring som sprids längs axonen med konstant hastighet. -Endel evertebrater har några få jätteaxoner. -Nervimpulsen kan endast gå i en rikting. -Synaps heter överföringsstället var axonen kopplar till följande neuron. -Överföringen sker antingen på kemisk eller elektrisk väg

11

12 Kemisk överföring -Axonens ända innehåller små blåsor, vesikler, med kemiska ämnen, neurotransmittorer, som för signalen över klyftan mellan nervcellerna. -Vid en impulsöverföring avges neuro- transmittorerna till mellanrummet och kopplar till receptor- celler i nästa neurons membran. Bindningen  jonkanaler öppnas.

13 Elektrisk överföring -Om en axonända befinner sig nära nästa neuron kan det uppstå en elektrisk förlängning mellan insidan av axonen och nästa neuron = gap junction.

14 -T ex fiskar har elektrisk överföring speciellt i stora nervceller; mauthnerceller, som används vid flykt. Fisken flyr genom att slå med stjärtfenan och simma undulerande, reaktionen är styrd från mauthnercellerna som finns i teleosternas hjärna. Mauthnercellerna integrerar information från sinnesorganen och hjärnan till motoriska nerver som styr kroppsmuskulaturen genom en enkel impuls  snabb muskelkontraktion.


Ladda ner ppt "NERVER OCH NERVSYSTEMET. -Alla fysikaliska processer i kroppen kontrolleras och samordnas antingen -hormonellt (långsamt; sek-min) eller med -nervimpulser."

Liknande presentationer


Google-annonser