Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Situationen i världen Vår medvetenhet: A -Växthuseffekten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Situationen i världen Vår medvetenhet: A -Växthuseffekten"— Presentationens avskrift:

1 Situationen i världen Vår medvetenhet: A -Växthuseffekten
B - Oljeuttömning C - Vattenbrist D -Allmän resursuttömning Vår medvetenhet: A Nyvaket intresse en ”hype” B Fortfarande ointressant = omedvetet C ”Andras problem” D Fortfarande ointressant = omedvetet Världens förbrukning leder till sopor på molekyl- och makro-nivå

2 Några reaktioner (1) Vi söker tekniska "lösningar"
(kärnkraft - nya oljefält - fusion - biobränsle - sol) Vem skall "betala"? (iland - uland - utsläppsrätter) Hur allvarligt är problemet? Hur mycket räcker? (Bensin -20% till 2020 ???) Grundproblemet: Vår livsstil - Konsumtionen Vår största sårbarhet: Samhällets infrastruktur Enda hållbara lösningen: En radikalt ny livsstil, Permakultur - måste visualiseras!

3 Några reaktioner (2) Politiker kan inte vara tankeledande - Vill inte oroa Opinionen beroende av media - fokuserar på politiker Allas inneboende motvilja inför obehagligheter Media styrs av "hypes" Min reaktion:

4 Varför är samhället sårbart?
Alla samhällsfunktioner stannar utan drivmedel Myndigheterna sover ännu inför sårbarheten (KBM, STEM) Alla är beroende av samhällets service "Just in time” = Vårt näringsliv idag Mattransport över stora avstånd Politiska beslut styrs av företag typ Monsanto (GMO) Vår ekonomiska måttstock mäter fel m.a.p. överlevnad

5 Oljeuttömningen Oljan är vår tids största drog - Dags att nyktra till
Världen har utvecklat ett totalt oljeberoende "Det har gått bra hittills"-syndromet. Varför oroas? Vi måste förstå netto-energi tänkandet: EROEI = "Energy returned on Energy invested" 10 = "Bra" 4= "På gränsen" 1.2 = "Dödsdömt" Peakoil

6 Konsekvenser Globalt Hälsan - massvält Miljöflyktingar
Avvägningen energi / mat-produktion På sikt - stads-samhället dödsdömt

7 Konsekvenser för individen
Väsentligt mindre resursförbrukning Högre grad av självförsörjning Lokalt odlad mat Vegetarianism

8 Våra arbetsuppgifter Medvetandegörande är en "trög" process
Allvaret kräver att vi arbetar snabbare Många poltiker är inte informerade och/eller ovilliga Individuell medvetenhet om "min personliga situation"

9 Exempel på engagemang Växjö & Göteborgs kommun har "vaknat", men Linköping sover Sigtunastiftelsens nätverk av aktiva = en studiegrupp Stockholm Oilawarnessgrupp Handlingsprogram i Sigtuna med politisk acceptans (Björn Lindbergson) Individuell energiprofil - Stocholms stad (Anders Saar) Menutools gör CO2-mätning från matrecept (Annika Karlsson-Kanyama) AVBP - ”A very beautiful place”= Ekobytanken

10 Många besläktade tankesmedjor
CUL Centrum för uthålligt lantbruk på SLU (pro ekologi) Kärngårdar (Låt land och stad mötas!) FiVH och Jordens vänner Permakultur Växhuset (ekologiskt boende) Sigtunastiftelsen (Se helheten - det livsuppehållande systemet) Småbrukarna (motreaktion till LRF) Nordbruk Ekologiska lantbrukarna Forum för systemdebatt Den goda jorden (Förstör inte jordbruksmark!) Hela Sverige skall leva Åter -www.alternativ.nu; Tidskrift för alternativ kultur

11 Vad kan JAG/VI göra? Börja samtala med likasinnade
Sluta flyga och okynnesåka bil - Det handlar om DIN sårbarhet Bli medveten om CO2-belastning och Energiförbrukning Vilken grad av självförsörjning har jag? Kan jag samverka med andra och minska min sårbarhet? Bli intresserad av odling Läs t.ex. "Handbok för vardagsekologi" av Jan Gustavsson-Berge ”How to live a low carbon life - Do something practical to reduce your own responsibility för climate change” (www.lowcarbonlife.net)

12 www.perma.se Oljan tar slut i världen
Biobränsle är ingen räddning för dagens konsumtion Myndigheterna tar inte tillräcklig ansvar Förnekan - En motvilja att erkänna vår sårbarhet En samhällsomställning måste inledas nu!


Ladda ner ppt "Situationen i världen Vår medvetenhet: A -Växthuseffekten"

Liknande presentationer


Google-annonser