Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikabehandling på MSE Hur gör vi? Hur borde vi göra? Göran Stenlund Inf klin 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikabehandling på MSE Hur gör vi? Hur borde vi göra? Göran Stenlund Inf klin 2010."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikabehandling på MSE Hur gör vi? Hur borde vi göra? Göran Stenlund Inf klin 2010

2 Fall 1 En kvinna från Sth kommer som jourfall till Akuten. Hon berättar att hon är ”ESBL- bärare”. Några närmare uppgifter går inte att få fram. Antibiotikaval om Du vill behandla –en pyelonefrit? –en cystit?

3 Fall 2 En 75-årig man med känd prostatism och tidigare urinretention. Nu feber och obetydlig hosta och dysuri sedan 5 dagar. Påverkat AT, temp 39, CRP 268, krea 110, Nitur pos, LPK 3+ urin, ej chock, ej resurin, rtg pulm visar pneumoniskt infiltrat Lämpligt antibiotikum iv?

4

5 Antibiotika i Europa 2008

6 Varför bry sig om antibiotikaförbrukningen? ”Ju mer antibiotika desto mer resistens”

7 Resistenta bakterier - konsekvenser Ökad risk för inadekvat initial antibiotika- behandling Ökad mortalitet Ökade kostnader –Förlängd vårdtid –Dyrare antibiotika –Ökat behov av sjukvårdsresurser

8 Resistensproblem Pc-resistenta Pneumokocker MRSAVRE ESBL-producerande gramnegativer

9 ESBL (Extended spectrum betalactamases) Ett enzym som bildas av gramneg. tarmbakterier ex. E.coli, Klebsiella Resistens mot betalaktamantibiotika såsom cefalosporiner (Zinacef, Claforan m.fl) –ofta multires. mot kinoloner, trim-sulfa mfl 2009 68 st fall i Sörmland. De flesta samhällsförvärvad E.coli i urin

10 Varför är vi oroliga för ESBL? Den genetiska dynamiken Spridningsvägar fecalt-oralt livsmedel (utlandsresor) vård/omsorg (obs även i vårdmiljön) Kostnaderna Bristen på antibiotika De medicinska konsekvenserna

11 ESBL (CTX-M) producing Enterobacteriaceae

12 Collateral damage KinolonerKinoloner –MRSA –VRE –ESBL CefalosporinerCefalosporiner –ESBL –Enterokocker, inkl. VRE –C. difficile

13 STRAMAS mål Minskad totala antibiotikaförbrukningen Minska kinolonanvändningen Minska cefalosporinanvändningen

14 Antibiotikaanvändning på svenska sjukhus 30% av alla patienter får antibiotika 30% av dessa får profylaktisk antibiotika 30% behandlas för vårdrelaterad infektion Relevant odling före terapi i 40%

15 Begränsa kinolonbruket!

16 E coli-resistens Sverige -96 - -08

17 Begränsa kinolonbruket! Ej till okomplicerad cystit hos kvinna –ge istället Selexid, Furadantin eller Trimetoprim Ej till okomplicerad hud- mjukdelsinfektion! Ej till okomplicerad pneumoni Används vid –pyelonefrit/urosepsis, UVI hos man, komplicerade gramneg. inf

18

19

20 Begränsa cefalosporinanvändningen Bactrim vid perop profylax (po eller iv) –istället för Zinacef Byt Claforan till Tazocin –undantag: bakteriell meningit Okänd sepsis –Bensyl-Pc + engångsdos Nebcina ”PNUVI” Po-uppföljning Tazocin –riktad terapi alt T Spektramox

21

22

23

24 Spara Ciproxin till pat med pyelonefrit/urosepsis!

25 När Du överväger Claforan/Zinacef – tänk istället Tazocin!

26 Använd Bensyl-Pc + engångsdos Nebcina!


Ladda ner ppt "Antibiotikabehandling på MSE Hur gör vi? Hur borde vi göra? Göran Stenlund Inf klin 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser