Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11."— Presentationens avskrift:

1 PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11

2 PPM-VRI inom psykiatrisk och somatisk slutenvård VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Landsting / regioner1921 Sjukhus60106108111109 112109 Regionsjukhus612 Länssjukhus142325 Länsdelssjukhus4071 7472 7573 Avdelningar7251773180718231754175617671726 Somatiska pat801420131200792030020481204772007319915 Psykiatri pat8812615288633302990263433652863

3 Prevalens av VRI inom psykiatrisk slutenvård

4 Prevalens av VRI inom psykiatrisk slutenvård, efter specialitet n = 2863

5 Förekomst av VRI inom somatisk slutenvård* *Redovisningen avser fortsättningsvis somatisk slutenvård

6 Förekomst av vårdrelaterade infektioner inom somatisk slutenvård

7 Förekomst av VRI Konfidensintervall 95 %

8 Förekomst av VRI VT 08* HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Blekinge11,0%13,9%7,6%5,7%11,3%8,7%9,2%7,6% Dalarna10,4%9,5%6,4%7,0%8,4%7,7% 8,5% Gotland11,1%10,3%6,0%3,7%12,6%13,9%8,6%10,2% Gävleborg12,2%9,8%10,3%9,3%8,4%9,0%7,4%9,9% Halland6,6%6,1%7,7%4,2%6,9%6,6%6,8%6,4% Jämtland15,8%13,3%8,4%6,1%8,4%5,4%11,2%4,8% Jönköping7,0%9,0%9,3%8,6%7,1%9,3%10,0%8,2% Kalmar12,3%10,2%8,1%8,7%8,2%5,6%8,6%6,9% Kronoberg9,1%8,2%10,1%10,5%7,7%6,6%9,1%8,3% Norrbotten13,0%7,8%8,9%4,4%7,0%8,1%9,0%9,5% Region Skåne0,0%11,6%10,1%9,6%9,9%10,5%8,2%9,0% Stockholm11,0%14,3%10,7%11,0%9,9%10,5%11,0%10,7% Sörmland13,2%9,6%10,0%8,3%7,5%8,2%7,5%6,8% Uppsala5,9%10,2%11,4%11,2%12,1%10,5%12,1%11,9% Värmland8,0%10,4%9,6%6,1%8,2%8,9%9,3%9,2% Västerbotten12,7%11,3%9,8%10,8%12,1%11,2%9,9%9,5% Västernorrland12,0%7,6%7,7%7,4%8,5%7,2%7,7% Västmanland9,7%8,1%10,8%7,3%9,6%8,6%7,3%3,9% Västra Götaland16,3%11,2%10,0%8,8%10,7%9,5%8,6%9,1% Örebro9,2%7,9%8,4%8,2% 8,3%9,9%9,2% Östergötland0,0%13,1%9,5%9,4%10,5%10,3%10,7%14,3% Riket11,2%11,0%9,7%8,9%9,6%9,4%9,2%9,3% * Ej komplett deltagande

9 Förekomst av VRI efter sjukhustyp

10 Förekomst av VRI, per regionsjukhus HT 11 Konfidensintervall 95 %

11 Förekomst av vårdrelaterade infektioner Regionsjukhus

12 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Akademiska sjukhuset10,8%12,0%10,8%12,8%10,8%12,2%11,0% Karolinska Universitetssjukhus16,8%13,4%13,9%12,0%13,9%14,2%13,9% Linköping13,2%10,8%13,0%10,4%13,0%13,6%16,6% Norrlands Universitetssjukhus12,6%12,0%14,4%13,1%14,4%11,5%10,6% Sahlgrenska Universitetssjukhus12,2%9,7%11,2%11,5%11,2%9,9%10,0% SUS Skåne13,7%12,3%12,0%11,3%12,0%10,3%11,2% Universitetssjukhus Örebro7,6%9,5%8,6%9,9%8,6%11,3%10,2% Summa13,0%11,5%12,1%11,6%12,1%11,6%11,7%

13 Förekomst av vårdrelaterade infektioner Länssjukhus HT 11

14 Förekomst av vårdrelaterade infektioner Länsdelssjukhus* HT 11 *med fler eller lika med 50 patienter

15 Förekomst av vårdrelaterade infektioner per specialitetsgrupp HT 11

16 Förekomst av vårdrelaterade infektioner per specialitetsgrupp

17 VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Barnmedicin7,6% 6,1%5,1% 6,8%5,2%7,7% Gynekologi6,3%5,3%7,8%5,4%6,6%7,2%7,7%4,7% BB/förlossning0,0%0,6%1,5%1,1%1,3%0,7%1,5%2,0% Infektion17,5%18,7%17,7%11,8%18,5%16,9%15,6%15,8% Invärtes medicinsk spec11,5%11,3%10,2%9,7%9,9%9,5%9,1%9,2% Kirurgisk spec13,3%12,9%9,9%9,5%11,0%11,9%11,3%11,5% Ortopedi9,6%9,3%9,1%8,3%8,2%7,0%8,7%7,4% Psykiatri0,7%1,7%1,6%1,3%1,2%1,3%1,2%1,4% Urologi12,0%18,1%13,8%12,6%15,0%12,3%12,4%15,0% Öron9,3%8,8%7,5%4,3%5,9%5,6%7,2%6,6%

18 Typ av vårdrelaterad infektion

19 Prevalens VRI uppdelat på diagnosgrupp per antal inneliggande patienter Diagnosgrupp VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 Bronkit0,1% 0,0%0,1% CNS0,1%0,2%0,1% Hjärta, kärl0,3%0,2% 0,3%0,2% Blåskatarr2,2%2,4%1,9% 1,8% 1,6%1,7% Feber1,0%0,9%0,7%0,6% 0,7% 0,5% Smittsamma tarmsjukdomar0,9%0,7%0,9%0,6%1,0%0,6%1,0%0,6% Genitala infektioner0,2%0,1% Nedre tarmkanalen0,6%0,4%0,3%0,4% 0,5%0,4%0,5% Övre tarmkanalen0,4% 0,3% 0,4% 0,3% Hud, mjukdelar1,7%1,9%1,7%1,5%1,3%1,6%1,4%1,5% Led o skelett0,6%0,5%0,4% 0,5%0,4%0,5%0,4% Lever/galla/bukspott/mjälte0,1% 0,2%0,1% 0,2% Munhåla och svalg0,6% 0,4% Lunginflammation1,6%1,7%1,6%1,5% 1,6% Njurbäckeninfektion0,5%0,6%0,4% 0,5%0,4% 0,5% Blodförgiftning0,6%0,7%0,6%0,5%0,6% 0,7%0,8% Ögon0,1% 0,0% Övre luftvägar0,2%0,1%

20 Prevalens av riskfaktorer för VRI

21 Fördelning av VRI på kön HT 2011

22 Prevalens VRI per kön

23 Prevalens VRI uppdelat på diagnosgrupp och kön Diagnoser VT 08 HT 08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT 11 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän Bronkit0,6%1,3%0,7%0,8%0,7%1,1%0,5%1,0%0,8%0,7%0,4%0,3%1,1%0,7%0,8%0,9% Centrala nervsystemet0,8%0,9%1,3%1,4%0,8%1,1%0,5%1,1%0,7%1,4%1,0%1,3%0,9%1,6%0,8%1,7% Hjärta, kärl2,7%2,4%0,8%3,0%1,1%2,6%2,1%2,7%1,3%2,7%2,2%3,3%1,2%3,1%1,4%2,5% Blåskatarr20,5%17,9%23,9%17,4%21,0%16,4%23,1%18,7%21,3%15,8%20,6%16,6%18,6%15,1%19,5%15,5% Feber8,6%9,3%7,5%7,7%7,1%6,4%6,5%6,7%5,6%6,4% 8,7%6,9%6,7%5,5%5,6% Smittsamma tarmsjukdomar8,4%7,3%6,0%6,2%8,8%9,0%6,3%6,5%10,8%8,6%6,3%6,4%13,3%8,8%7,4%4,9% Genitala infektioner1,5%1,3%0,7% 2,4%0,6%1,8%0,5%1,7%0,4%1,1%0,5%1,4%0,4%1,9%0,8% Nedre tarmkanalen4,8%5,0%4,1%3,5%2,9%3,8%4,4%4,0%4,4%4,3%5,8%3,9%4,8%2,9%5,0%5,9% Övre tarmkanalen4,0%2,8%3,3% 3,1% 4,0%3,1%3,7%3,4%4,6%3,2%2,8%3,2%4,2%3,0% Hud, mjukdelar16,7%12,3%17,0%16,0%16,2%18,2%16,1%16,3%13,1%13,0%17,0%15,6%15,4%13,9%15,3%15,1% Led o skelett4,6%5,4%4,7%4,3% 4,5%3,9%4,8%3,9%6,7%4,5%3,5%4,6%5,0%5,4%3,9% Lever/galla/bukspott/mjälte0,6%0,9%0,7%1,0%0,6%1,0%0,9%1,3%1,4%1,8%1,5%1,3%1,6%0,5%1,8%1,4% Munhåla och svalg5,2%4,8%5,5%4,6%4,4%3,9%4,2%4,1%5,8%3,2%3,6%3,9%5,0%3,3%5,4%3,5% Lunginflammation10,3%16,8%11,9%16,2%15,1%16,9%13,6%18,4%13,1%17,7%14,3%17,6%11,9%20,3%13,6%18,4% Njurbäckeninfektion3,3%5,0%4,4%6,3%4,6%3,8%4,9%3,5%4,9%5,2%3,1%6,0%3,2%5,4%3,2%7,3% Blodförgiftning5,2%4,5%6,0%6,1%5,3%6,0%5,8%5,7%6,3%6,8%6,4%6,8%6,4%7,4%7,3%8,6% Ögon0,8%0,4%0,5%0,4%0,3%0,5%0,2%0,4% 0,6%0,3%0,2%0,6% 0,3% Övre luftvägar1,3%1,7%1,0%1,2%1,4%1,2%1,3%1,0% 1,5%0,4%0,8%0,7%1,3%0,9%0,7%

24 Prevalens VRI diagnoser i åldersgrupp 61-79 år

25 SpecialitetsgruppBarnmedicinGynekologiInfektion Invärtes medicinsk specialitet Kirurgisk specialitet OrtopediUrologiÖronSumma Summa patientern=983n=1 188n=722n=10 556n=3 594n=2 156n=426n=290n=19 915 VRI7,7%3,0%15,8%9,2%11,5%7,4%15,0%6,6%9,3% Typ av VRI: 1 Postoperativ infektion10,5%52,6%19,8%13,1%49,2%59,4%35,9%47,4%27,4% 2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner18,4% 39,7%26,7%27,0%23,1%46,9%21,1%27,4% 3 Läkemedelsrelaterad infektion36,8%7,9%25,9%25,8%8,0%1,9%3,1%5,3%18,9% 4 Övriga vårdrelaterade infektioner34,2%21,1%14,7%34,4%15,8%15,6%14,1%26,3%26,4% Andel med CVK20,7%5,6%17,0%11,2%19,3%3,4%7,0%10,0%12,1% Andel med KAD5,3%13,0%24,1%18,3%31,6%23,6%57,5%9,7%21,3% Andel kvinnor47,6%100,0%46,4%50,8%47,7%57,5%19,7%40,7%52,8% Andel kvinnor med VRI8,1%3,0%15,2%8,7%9,6%6,2%10,7%4,2%8,1% Andel män52,4%0,0%53,6%49,2%52,3%42,5%80,3%59,3%47,2% Andel män med VRI7,4%0,0%16,3%9,7%13,2%8,9%16,1%8,1%10,7% VRI och riskfaktorer uppdelat på specialitetsgrupper


Ladda ner ppt "PPM-VRI Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner Redovisning av resultat HT11."

Liknande presentationer


Google-annonser