Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18 september 2013 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten Konsultdag Skåne Blekinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18 september 2013 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten Konsultdag Skåne Blekinge."— Presentationens avskrift:

1 18 september 2013 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten Konsultdag Skåne Blekinge

2 MPD har prövningsansvar för totalt 683 miljöfarliga verksamheter 545 tillståndspliktiga B- anläggningar, varav 100 täkter i Skåne (Drygt 200 anläggningar är sedan tidigare klassade som IPPC-anläggningar) 138 tillståndspliktiga B- anläggningar, varav 18 täkter i Blekinge Dessutom deltar Länsstyrelsen Skåne i prövningen av 52 A-verksamheter där Mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd.

3 Miljöavdelningen 2013 Avdelningschef Annelie Johansson Exp Maria Dahlbeck Jeanette Persson Margareta Svenning Miljö & vatten- strategiska Ola Gustafsson Fiske & vatten- vård Kristian Wennberg Miljöprövning Ingela Valeur Miljötillsyn Gerd Lundqvist Naturskydd Per-Magnus Åhrén Naturvård Paul-Erik Jönsson

4 Ansvarsområden miljöprövningsenheten Prövning av miljöfarlig verksamhet Prövning av ekonomiska säkerheter Prövning av avfallstransporter och överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter Prövning enligt minerallagen Företräder Länsstyrelsen i Mark och Miljödomstolen Luftvårdsfrågor, inkl. prövning av handel med handelsrätter Åtgärdsprogram vid överskridande av MKN luftkvalitet och buller Miljömål och miljöövervakning

5 Koncentration med Blekinge län den 1 juni 2012 Överlämning av 34 ärenden varav 31 ärenden var mer än tre år gamla(de äldsta inkomna 2004) bristfälliga underlag, originalhandlingar saknades i flera ärenden. Gamla ärenden från Blekinge och Skåne som bytt handläggare 3-4 gånger(och i vissa fall ännu fler ggr) En person omfattades av verksamhetsövergång

6 Miljöprövningsenheten år 2013 Enhetschef Ingela Valeur Cold Case Nya MPD ärenden & övrig prövning Mats Kvist Göran Fagerström Stefan Fahlstedt Susanne Johansson Birgitta Widén Emma Johansson Maria Bouvin Karin Söderholm Lilian Thurfjell Charlotte Jönsson Susanne Eriksson Frida V Skandevall Anna Nilsson Viktor Forsell 50% Anna Persson Lennart Höglind Jonny Hallgren

7 Mål för miljöprövningsärenden Alla ärenden ska avslutas inom sex månader (från datum när de är kompletta till beslut) senast den 1 juni 2014 Målet är att avsluta samtliga MPD-ärenden inkomna år 2010 och äldre, så kallade JK-ärenden, innan 2013 års utgång

8 Öppna miljöprövningsärenden Öppna MPD-ärendenÖppna ärendenvarav JK 2012-01-0117747 2012-06-0121941 2012-12-3114339 2013-04-3011125 2013-09-179813

9 Handläggning miljöprövning perioden 1 januari -1 juni 2013 Avslutade ärenden 86 st Av dessa höll 73 procent sexmånadersmålet

10 Lean à la länsstyrelsen Ökad kundnöjdhet utifrån god kvalité och bibehållen rättssäkerhet Effektmål −Kortare handläggningstider −Tydliga och samlade besked i tidigt skede −Ökad effektivitet Nyckelord −Kundnytta −Kvalité −Rättssäkerhet −Helhetssyn −Minskad sårbarhet −Delaktighet

11 På gång inom miljöskydd hösten 2013 Omklassning av B-verksamheter utifrån Miljöprövningsförordningen(SFS 2013:251) och med koppling till industriutsläppsförordningen(SFS 2013:250) Prioriteringsgrunder för omprövning av verksamheter som har tillstånd meddelade enligt miljöskyddslagen Översyn av alla äldre överlåtelsebeslut gällande operativ tillsyn enligt miljöbalken

12


Ladda ner ppt "18 september 2013 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten Konsultdag Skåne Blekinge."

Liknande presentationer


Google-annonser