Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSR Västerbotten Verksamhetsplan 2014. LSR Västerbotten Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016 Vision Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSR Västerbotten Verksamhetsplan 2014. LSR Västerbotten Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016 Vision Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar."— Presentationens avskrift:

1 LSR Västerbotten Verksamhetsplan 2014

2 LSR Västerbotten Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016 Vision Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Mål En profession i rörelse, med tre sammanhållna dimensioner: Profession – Position – Lön. Verksamhetsplan 2014

3 LSR Västerbotten LSR Västerbotten - Profession Mål/syfte: Förbättrad kontakt med arbetsplatsombuden i länet för ökad delaktighet och informationsutbyte. På sikt förbättrade möjligheter att rekrytera styrelseaktiva. God medlemsomsorg gynnar medlemsrekrytering, stärker förbundets position. Aktivitet: Lokala träffar i länet mellan distriktsstyrelsens ordförande, A-ledamot och arbetsplatsombud. Informationsutskick via e-post från distriktsstyrelsen till arbetsplatsombud med regelbundenhet. Mål/syfte: Förbättrad kontakt med Studenterna LSR i Umeå för ökad delaktighet och informationsutbyte. Aktivitet: Stående inbjudan till distriktsstyrelsens möten. Fortsatt regelbunden facklig information till termin 6 på Sjukgymnastprogrammet Verksamhetsplan 2014

4 LSR Västerbotten LSR Västerbotten - Profession forts. Mål/syfte: Implementerade nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bland sjukgymnaster i Västerbotten : Sjukgymnasters samtal om levnadsvanor. Aktivitet: Samverkan med sjukgymnast och hälsoutvecklare Cecilia Edström, Västerbottens läns landsting. Samverkan med Primärvårdssektionen/LSR. Sektionen arrangerar utbildning i Umeå i mars 2014 med ovanstående tema. Mål/syfte: Känsla av samhörighet mellan medlemmar i länet och LSR:s förbundsstyrelse. Aktivitet: Besök av förbundsordförande Stefan Jutterdal. Verksamhetsplan 2014

5 LSR Västerbotten LSR Västerbotten - Position Mål/syfte: Ökad kunskap om sjukgymnasters kompetens hos allmänhet, arbetsgivare och patientorganisationer. Ökad värdering av och efterfrågan på sjukgymnastik. Aktivitet: Arrangemang i samband med Internationella Sjukgymnastikens Dag 8 september: informationsbord på NUS, skicka e-post till politiker samt patientorganisationer. Eventuellt insändare till lokaltidning. Mål/syfte: Ökad kunskap om och värdering av sjukgymnastik hos beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Nya organisationsmodeller inom hälso- och sjukvård där positionen för sjukgymnastisk kompetens är framskjuten. Aktivitet: Uppvakta en politiker. Verksamhetsplan 2014

6 LSR Västerbotten LSR Västerbotten - Lön Mål/syfte: God kompetens inom distriktsstyrelsen angående förhandling för att kunna arbeta strukturerat och långsiktigt med lönefrågor. Aktivitet: Relevant utbildning för den som åtar sig uppdraget som Förhandlingsrådsledamot. Verksamhetsplan 2014


Ladda ner ppt "LSR Västerbotten Verksamhetsplan 2014. LSR Västerbotten Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016 Vision Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser