Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2005 - 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2005 - 2007."— Presentationens avskrift:

1 Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2005 - 2007

2 Organisation Miljösamverkan Skåne Arbetet organiseras med en styrgrupp, projektledning, delprojekt samt referensgrupper Styrgrupp Projektledning Arbetsgrupp för respektive projekt Arbetsgrupp för respektive projekt Referensgrupper inom olika sakområden Arbetsgrupp för respektive projekt

3 Syfte och mål Effektivisera tillsynen Stärka kvalitet på tillsyn Bättre resursutnyttjande Strategiskt utvecklingsarbete Större miljönytta Koncentration miljötillsyn

4 Insatser Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor Utarbeta handledning för tillsyn Gemensamma informations- och tillsynskampanjer Kurser och seminarier i anslutning till delprojekt

5 Målgrupp Kommunernas och länsstyrelsernas handläggare som arbetar med stöd av MB VU, Allmänhet, myndigheter

6 Huvudmän Kommunförbund/Skånes kommuner Länsstyrelsen i Skåne län

7 Referensgrupper Arbetsuppgifter Samordningsgrupperna inom kemikalier o. hälsoskydd referensgrupper Bistå projektledningen –Omvärldsbevakning –Bedömning angelägenhet –Möjlighet genomförande –Upplägg o. genomförande

8 Ekonomi Ingen särskild budget Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne vardera halv årsarbetskraft Skånes kommuner bidrag i form av medverkan i projektledning och arbetsgrupper

9 Grunder för prioritering Förfrågan till kommunerna Skånes miljökvalitetsmål Koppling till miljömedicin Planerade nationella projekt Pågående projekt inom kemikalier och hälsoskydd

10 Förfrågan till kommunerna Mest önskade aktiviteter –Enskilda avlopp: 16 –Branscher i alla kommuner: 9 –PCB: 9 –Avfall: 7 –Luftvård: 6 –Legionella: 5 –Strategiskt arbete: 5 Utöka ramarna för samverkan –Andra områden än MB (livsmedel, djurskydd) –Attitydfrågor hos allmänheten

11 Skånes miljökvalitetsmål Viktigt hålla fokus på miljökvalitetsmålen Svåraste målen att nå i Skåne –Begränsad klimatpåverkan –Giftfri miljö –Ingen övergödning

12 Koppling till miljömedicin YMM prioritering mellan olika problemområden –Luftföroreningar –Radon

13 Nationella projekt Boverket –Radon; info till allmänheten 2005 Socialstyrelsen –Radon; Mätning skolor 0. förskolor 2006/7 Folkhälsoinstitutet –Rökfria serveringsmiljöer, 2005

14 Pågående projekt Hälsoskydd Kemikalier Hälsoskydd –Fastbränsleeldning, 2006/7 –Egenkontroll förskolor, 2005 Kemikalier –Temadagar Giftfri miljö –Förslag Utfasning av farliga ämnen

15 Förslag Verksamhetsplan Allmänt –Viktigt hälsoskydd och kemikalier drivs vidare –Utvidgning Nu koncentration miljötillsyn, utvärdering 2006 –Kommunikation Sker i anslutning till projekt –Nationella projekt Radon; viktigt att många kommuner deltar

16 Projekt Fastbränsle Utfasning av farliga ämnen Temadagar Giftfri miljö Enskilda Avlopp Utsläpp av växthusgaser PCB i byggnader Legionella TIM/KIM/Behovsutredningar

17 Övrigt miljösamverkansarbete Befintligt material –Tillgängliggörs Informationsmaterial Riktlinjer/Policy Andra nätverksgrupper –Överblick viktig Med på hemsida Kurser och seminarier –Anordna nationella regionalt

18 Hemsida för Miljösamverkan Skåne Information om Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan Pågående/Kommande/Avslutade projekt Rapporter Tillsynsvägledning Kalendarium Nyhetsbrev Frågelåda Länkar EMIL Mailgrupper/Nätverk


Ladda ner ppt "Miljösamverkan Skåne Verksamhetsplan 2005 - 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser