Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skola F-3 Intraprenad 20 anställda 130 barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skola F-3 Intraprenad 20 anställda 130 barn."— Presentationens avskrift:

1 Skola F-3 Intraprenad 20 anställda 130 barn

2 Organisation Arbetslag Åldershomogena grupper
Fritids och skola nyttjar lokaler tillsammans Arbetslaget följer barngruppen åk 1-åk 3

3 Samverkan skola - fritids
Scheman - personal och barn Arbetslagsplanering Daglig verksamhet Temaveckor Utvecklingssamtal Föräldramöten

4 Mötesstruktur Beslutsordning
Ledningsgrupp Information Bereder frågor Beslut Torsdag 9.45 APT Utvecklings-arbete Beslut Konsensus Måndagsmöten Information Diskussion Remissinstans Fritids- pedagoger Måndag 9.30 Förskol- lärare Måndag 11.00 Lärare Måndag 13.30

5 Kvalitetssäkrade områden
Hållbar utveckling: Delaktighet Jämställdhet Trygghet Miljö Mångfald Kunskapsutveckling Fritids verksamhetsplan

6 Kvalitetspärmen Kvalitetssäkring Likvärdig verksamhet Arbetsmodell
Förbättringsarbete

7 Delaktighet Övergripande mål Definition av delaktighet
Mål och ”genom att” för: Veckobrev Föräldramöten Utvecklingssamtal Klassråd Elevråd Sandaråd Utvärdering och uppföljning

8 Föräldramöten F-klass – åk 3 Innehåll Medverkande Utvärdering

9 Fritids verksamhetsplan
Mål - att kvalitetssäkra verksamhet - alla barn ska få samma verksamhetsgrund Genom att - verksamhetsplanen är uppbyggd utifrån en stegring av bl. a aktiviteter och barnens delaktighet - hålla fritids verksamhetsplan levande - delge varandra goda aktivitetsidéer - revidera verksamhetsplanen regelbundet Utvärdering - en gång/termin - ev. revidering i slutet av läsåret

10 Fritids verksamhetsplan
Jag Ansvar Skapande Lek / Drama / Sport Barnkonventionen Utevistelse / Natur Möten / Medbestämmande Fadderverksamhet Barnsamtal Datorn Hygien

11 En strukturerad stegring av verksamheten
F– klass Lekgrupper År JAG År 2 Hitta Vilse År 3 Cattis och Roffe

12 Fritids verksamhetsplan
Utevistelse / natur Mål Att se naturens möjligheter. Att öka nyfikenheten och ge barnen trygghet i naturen. Röra på sig. Ge barnen ”gå - vett” i trafiken. Genom att Utedagar. Daglig utevistelse. Promenader i närmiljön tex till lekparker och skogen. Fritids Kläder: klä sig rätt, efter väder. för Känna till skolgårdens gränser. F-klass Gå i led. Utedag Fritids Kläder: klä sig rätt, efter väder. För Gå i led. 1:or Utedag Gläntan Fritids Kläder: klä sig rätt, efter väder. för Gå i led. 2:or Utedag Gläntan och Skolskogen. Hitta Vilse (ev.mörkerkväll). Cykelteknikbana 3:or Utedag Cykelutflykt ”Det är viktigt att barnen får lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter.” (sid. 23) ” Utemiljön kring fritidshemmet har stor betydelse för barns utveckling, samt utgör en viktig del av barns uppväxtvillkor. Det behövs en utemiljö som ger utrymme för såväl platsbundna lekar, som utforskande aktiviteter.” (sid.21) Kvalitet i fritidshemFrids

13 Utvärdering Vad har vi gjort som vi vill delge andra?
Utveckling av aktiviteter i verksamhetsplanen? Revidering av verksamhetsplanen?

14 Barnen fritidsbok Mål - att vara en portfolio över barnens fritidsverksamhet - att synliggöra verksamheten för både barn och föräldrar Genom att - barnen regelbundet arbetar med fritidsboken - barnen dokumenterar genom foton, teckningar och skrift - synliggöra fritidsboken vid utvecklingssamtal Utvärdering - läsårsutvärdering

15 Barnens Fritidsbok Portfolio Minne
Barnen har både lätt att se vad de har gjort och vad de har lärt sig samt vad de kommer att få göra de kommande åren på fritids.

16 Fritidsboken Min fadder heter _____________________ kort
Jag är fadder till ______________________ kort Tillsammans har vi läst lekt lekar målat sjungit _________________ jag har varit rastkompis jag har varit på rastkompismöte jag känner till ordningsreglerna på Sandaliden Jag har deltagit i veckans lek Jag har lärt ut veckans lek

17 Lek Olika roller prövas Fantasi Samarbete Bearbetning Regler Motorik
Språk mm

18 Utevistelse

19 Fördelar Synliggör och stärker vår yrkesroll
Ger möjlighet till gemensam utveckling Skapar pedagogiska diskussioner Samsyn Kvalitetssäkring Genomtänkt stöd för årets planering Skapar tydlighet för pedagoger, föräldrar och barn

20 Sandalidens skola Grindvägen 3 Umeå


Ladda ner ppt "Skola F-3 Intraprenad 20 anställda 130 barn."

Liknande presentationer


Google-annonser