Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINK verksamhetsplan 2010-2011. Övergripande mål Att i ett nationellt nätverkssamarbete stödja cancerstrategins mål med fokus på aktiviteter syftande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINK verksamhetsplan 2010-2011. Övergripande mål Att i ett nationellt nätverkssamarbete stödja cancerstrategins mål med fokus på aktiviteter syftande."— Presentationens avskrift:

1 VINK verksamhetsplan 2010-2011

2 Övergripande mål Att i ett nationellt nätverkssamarbete stödja cancerstrategins mål med fokus på aktiviteter syftande till ett förbättrat patientomhändertagande

3 Stöd till Cancerstrategins fem mål Minska risken att insjukna i cancer Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid Bevaka incidenstrender, stöd till etiologisk forskning Följa mönster för utredning och behandling, bevaka ledtider Följa överlevnads- och dödlighetsmönster. Inhämtande av patientnära indikatorer Bevaka geografiska och socioekonomiska skillnader i cancerincidens- och överlevnad

4 VINK Cancers Stödområden

5 Kunskapsstyrning Bidra till fortsatt samordning av nationellt arbete Utveckla stöd och resurser till nationellt vårdprogramarbetet Starta nya vårdprogram för ännu ej inkluderade diagnos/patientgrupper Utveckla former för att underlätta utnyttjande i regionala beslutsprocesser

6 Verksamhetsutveckling Utveckla formerna för kommunikation med linjeorganisationens olika nivåer Bidra till fastställande av målnivåer och indikatorer Stöd till multidisciplinärt teamarbete Stimulera diskussion om nivåstrukturering och kompetensförsörjning

7 Verksamhetsuppföljning Arbeta för snabbare inrapportering Förbättra datatillgänglighet genom utbildningar i datauttag Ta fram standardmallar för rapporter med rikslika format Utöka antal kvalitetsregister Utvidga täckning av vårdkedjan i kvalitetsregister

8 Forskning Identifiera problemområden och frågeställningar för framtida forskning Utveckla metodstöd till registerbaserad forskning Stödja klinisk forskning i olika faser

9 Utveckling av infrastruktur I Förtydliga koppling mellan landsting linjeorganisation, professionella grupper, och VINK/ROC Samordning av cancer- och kvalitetsregistrering Medverka vid utveckling av tekniska lösningar för datainsamling och samkörning av databaser Analys av hur/när patientrapporterade mått skall/kan inhämtas

10 Utveckling av infrastruktur II Ökad kompetens inom lärande och förbättringsarbete Bidra till förbättrad informationsspridning (VinkCancer.se) Utveckla VINK Cancer som kommande nationell samarbetsarena för RCC


Ladda ner ppt "VINK verksamhetsplan 2010-2011. Övergripande mål Att i ett nationellt nätverkssamarbete stödja cancerstrategins mål med fokus på aktiviteter syftande."

Liknande presentationer


Google-annonser