Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Larsson beredningsjurist Stockholm 2013-10-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Larsson beredningsjurist Stockholm 2013-10-18."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Larsson beredningsjurist Stockholm 2013-10-18

2 Distans- och hemförsäljningslagen Ångerrätt – avsteg från grundsatsen att avtalsparterna är bundna av sina respektive viljeförklaringar, anbud och accept. Informationsskyldighet. Tvingande till konsumentens förmån. Lagen grundar sig på tre EG-direktiv.

3 Problemområden Lagens tillämpningsområde Ångerrätt ”Väsentligen oförändrat skick”

4 Lagens tillämpningsområde Avtalet har ingåtts inom ramen för ett system för avtal på distans, som näringsidkaren har organiserat. Krävs att kommunikationen mellan parterna sker uteslutande på distans. Avtal som ingås vid hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe.

5 Ångerrätt Rätt att frånträda avtalet utan att behöva ange varför. Ångerrätten gäller parallellt med rättigheterna vid fel i vara/tjänst i KKL och KTjL. Informationsskyldighet Om informationen om ångerrätt inte lämnats på föreskrivet sätt – ångerfrist 1 år

6 ”Väsentligen oförändrat skick” Ångerrätten får utövas endast om varan som tagits emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan förstörts eller förändrats pga. någon åtgärd som varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av omständighet som inte kan hänföras till konsumenten. För det stora flertalet varor nödvändigt att bryta förpackningen för att kunna undersöka varan. Återgång av varan kan ske om varans skick har ändrats i endast obetydlig grad. Undersökningen av varan ska utföras med varsamhet och inte göras mer omfattande än nödvändigt. Näringsidkaren har bevisbördan för att varan inte är i väsentligen oförändrat skick.


Ladda ner ppt "Stefan Larsson beredningsjurist Stockholm 2013-10-18."

Liknande presentationer


Google-annonser