Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTSIKTEN 2.0 Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTSIKTEN 2.0 Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen"— Presentationens avskrift:

1 UTSIKTEN 2.0 Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen
Nära samarbete med försäkringskassan

2 Samlokaliserade myndigheter
Teamarbete i gemensamma neutrala lokaler, för att hjälpa unga vuxna med särskilda behov Insatser och stöd med målet egen försörjning via arbete eller studier

3 Utsikten ESF-projekt 120102 - 140630 Nyckelord:
Ungdomsarbetslöshet, Arbetsmarknad för unga vuxna, Metoder för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet, Implementering, Jämställdhet, Tillgänglighet

4 Målgruppen – unga vuxna som
Är år och i behov av utökat stöd för att komma ut i arbete eller studier Har kontakt med minst två myndigheter Själva är motiverade att delta Inte bedöms behöva mångårig rehabilitering Är redo för praktik eller studier Inte är inne i ett aktivt missbruk

5 Socioekonomiskt utsatt grupp
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Långvarig psykisk ohälsa Missbruk och kriminalitet Samsjuklighet En stor utmaning att lyfta fram och utveckla deras styrkor

6 Målande exempel; Psykiska diagnoser, baserat på 38 deltagare, totalt antal… Asperger's syndrom ADHD ADD OCD Autism Psykotiskt syndrom Lågbegåvning Utvecklingsstörning 10 3 2 1 Ätstörning Bipoläritet Självskadebeteende Sömnstörning Trikotillomani Schizofreni Minnesstörning 6 3 7 8 1 2 Depression Ångest 27 18 Social fobi 14 Personlighetsstörningar Borderline PS Fobisk PS Tvångsmässig PS Passive-aggressive PS Depressiv PS Paranoid PS Schizoid PS Narcissistisk PS Ospecificerad PS 6 3 1

7 Totalt ~ I genomsnitt 3,7 psykiatriska diagnoser per deltagare
+ Somatiska problem + Missbruksproblem + Socioekonomiska problem + Sociala problem Hög komorbiditet

8

9 Metod Rehabiliterings- och vägledningsinsatser som syftar till arbete eller utbildning Kartläggning av resurser och hinder Individuell handlingsplan med mål och delmål, där deltagaren förväntas delta aktivt Fokus på hälsoperspektivet genom färdighetsträning kring fysisk aktivitet, sömn, kost, rutiner etc. Arbetsförmågeprövning i reell arbetsmiljö

10 Metod Uppföljning och utvärdering tillsammans steg för steg
Arbetsförberedande verksamhet i grupp eller enskilt utifrån behov Gemensam träff med Utsiktens personal I verksamheten ingår hembesök vid behov, öppenhet och nätverksarbete Vid utskrivning görs sammanfattning och utvärdering av projektdeltagandet

11 Arbetsprocess Medgivande att lätta på sekretessen
Behövsbedömning av coacher från flera myndigheter Individuell kartläggning av individens hela situation Individuell handlingsplan Insatser för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet Vägledande studiebesök Arbetsträning/praktik i individuellt anpassad omfattning Täta uppföljningar Anställning eller studier

12 Utsikten 2.0 Framgångs-recept

13 Samlokaliserat team som leder till gemensamma behövsbedömningar, konsensus och gemensamt ansvar
Från hemorganisationerna fristående lokaler Tillgång till alla hemorganisationernas utbud Ökade resurser Helhetsyn och obrutna kedjor Möjlighet att möta flera behov parallellt Långsikthet och fullföljande av processen Uppriktighet och stöd till arbetsgivare (Möjlighet att göra) hembesök och akututryckningar – flexibilitet och lättillgänglighet

14 Fokus på deltagaren Tydliga förväntningar Nära och långvarig coahing Deltagaren görs delaktig I processen Två coacher per deltagare Nätverksmöten Individanpassning av miljö, pedagogik och insatser. Metoder som MISA, Supported Employment, Motivativerande intervju och RePulse Professionell handledning

15 Sunshinecase 3 Ferdinand -83
April -10 Mars -10 Arbete Snöskottning Hemma Egen försörjning! Arbete Tillfälligt Hemma Arbetssökande Arbryter praktiken 0901 Praktik 2 veckors telefonförsäljning Utsikten Arbetssökande LARO Trivdes Ersättnings- fråga Betydelsefullt för resultatet: Kunskap om missbruk på Utsikten, akututryckningar, stöd till a-givaren, medicin via företagshälsovården. Kartläggning, planering Medicin

16 Praktikplatser, arbetstränings-platser
och ibland framtida arbetsgivare Solkraft, Myrorna, Röda Korset, Kyrkan, Skogsstyrelsen, Föreningarnas hus Lokalvårdsföretag, café, restaurang, bilvård, tillverkningsindustri, byggsektorn, äldreomsorg, gummiverkstad, transportföretag, bibliotek, handel mm.

17 Det är möjligt och det lönar sig
2008 Utvärdering, Nyttosam 29 deltagare - 14 till egen försörjning Vinst: ~ kr/deltagare och år Samhällsekonomisk vinst: ~ 108 milj. Kr Projektkostnad: Några miljoner kr.

18 Resultat 2011 Nyttosam, 3 år senare Samma deltagare
Resultaten står sig, har till och med blivit något bättre Vinst: ~ kr/deltagare och år Med anledning av minskade subventioner, minskade vårdkostnader, knapp eller ingen rehabilitering etc…

19 Resultat ESF-projekt Utsikten 2009-08-03 - 2011-08-02 92 deltagare
55 avslutade varav 23 till arbete och 14 till studier 67,2% till egen försörjning

20 Satsar vi så lyckas vi! Mycket goda resultat, särskilt med tanke på målgruppen som kantas av långvarig och komplex problematik Bevisat långvariga resultat En förgrundsmodell när det gäller fördjupat lokalt samarbete Största möjliga nytta med de resurser som tillfogats

21 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!
Kontaktuppgifter: Projektledare Ingrid Selin


Ladda ner ppt "UTSIKTEN 2.0 Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen"

Liknande presentationer


Google-annonser