Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Nära samarbete med försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Nära samarbete med försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Nära samarbete med försäkringskassan

2 Samlokaliserade myndigheter  Teamarbete i gemensamma neutrala lokaler, för att hjälpa unga vuxna med särskilda behov  Insatser och stöd med målet egen försörjning via arbete eller studier

3 Utsikten ESF-projekt 120102 - 140630 Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, Arbetsmarknad för unga vuxna, Metoder för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet, Implementering, Jämställdhet, Tillgänglighet

4 Målgruppen – unga vuxna som  Är 20-35 år och i behov av utökat stöd för att komma ut i arbete eller studier  Har kontakt med minst två myndigheter  Själva är motiverade att delta  Inte bedöms behöva mångårig rehabilitering  Är redo för praktik eller studier  Inte är inne i ett aktivt missbruk

5 Socioekonomiskt utsatt grupp  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  Långvarig psykisk ohälsa  Missbruk och kriminalitet  Samsjuklighet  En stor utmaning att lyfta fram och utveckla deras styrkor

6 Målande exempel; Psykiska diagnoser, baserat på 38 deltagare, totalt antal… Asperger's syndrom ADHD ADD OCD Autism Psykotiskt syndrom Lågbegåvning Utvecklingsstörning 10 3 2 1 Ätstörning Bipoläritet Självskadebeteende Sömnstörning Trikotillomani Schizofreni Minnesstörning 63781126378112 Personlighetsstörningar Borderline PS Fobisk PS Tvångsmässig PS Passive-aggressive PS Depressiv PS Paranoid PS Schizoid PS Narcissistisk PS Ospecificerad PS 631111111631111111 Social fobi 14 Depression Ångest 27 18

7 Totalt ~ I genomsnitt 3,7 psykiatriska diagnoser per deltagare + Somatiska problem + Missbruksproblem + Socioekonomiska problem + Sociala problem Hög komorbiditet

8

9 Metod  Rehabiliterings- och vägledningsinsatser som syftar till arbete eller utbildning  Kartläggning av resurser och hinder  Individuell handlingsplan med mål och delmål, där deltagaren förväntas delta aktivt  Fokus på hälsoperspektivet genom färdighetsträning kring fysisk aktivitet, sömn, kost, rutiner etc.  Arbetsförmågeprövning i reell arbetsmiljö

10 Metod  Uppföljning och utvärdering tillsammans steg för steg  Arbetsförberedande verksamhet i grupp eller enskilt utifrån behov  Gemensam träff med Utsiktens personal  I verksamheten ingår hembesök vid behov, öppenhet och nätverksarbete  Vid utskrivning görs sammanfattning och utvärdering av projektdeltagandet

11 Arbetsprocess  Medgivande att lätta på sekretessen  Behövsbedömning av coacher från flera myndigheter  Individuell kartläggning av individens hela situation  Individuell handlingsplan  Insatser för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet  Vägledande studiebesök  Arbetsträning/praktik i individuellt anpassad omfattning  Täta uppföljningar  Anställning eller studier

12 Utsikten 2.0 Framgångs- recept

13  Samlokaliserat team som leder till gemensamma behövsbedömningar, konsensus och gemensamt ansvar  Från hemorganisationerna fristående lokaler  Tillgång till alla hemorganisationernas utbud  Ökade resurser  Helhetsyn och obrutna kedjor  Möjlighet att möta flera behov parallellt  Långsikthet och fullföljande av processen  Uppriktighet och stöd till arbetsgivare  (Möjlighet att göra) hembesök och akututryckningar – flexibilitet och lättillgänglighet

14  Fokus på deltagaren  Tydliga förväntningar  Nära och långvarig coahing  Deltagaren görs delaktig I processen  Två coacher per deltagare  Nätverksmöten  Individanpassning av miljö, pedagogik och insatser.  Metoder som MISA, Supported Employment, Motivativerande intervju och RePulse  Professionell handledning

15 Ferdinand -83 Utsikten Sunshinecase 3 LARO Praktik Arbryter praktiken Hemma Arbete Hemma Snöskottning Arbete Medicin Kartläggning, planering Trivdes Ersättnings- fråga Arbetssökande 2 veckors telefonförsäljning Arbetssökande Egen försörjning! Mars -10 April -10 Betydelsefullt för resultatet: Kunskap om missbruk på Utsikten, akututryckningar, stöd till a-givaren, medicin via företagshälsovården. 0901 Tillfälligt

16 Praktikplatser, arbetstränings- platser och ibland framtida arbetsgivare  Solkraft, Myrorna, Röda Korset, Kyrkan, Skogsstyrelsen, Föreningarnas hus  Lokalvårdsföretag, café, restaurang, bilvård, tillverkningsindustri, byggsektorn, äldreomsorg, gummiverkstad, transportföretag, bibliotek, handel mm.

17 Det är möjligt och det lönar sig 2008 Utvärdering, Nyttosam 29 deltagare - 14 till egen försörjning Vinst: ~ 220.000 kr/deltagare och år Samhällsekonomisk vinst: ~ 108 milj. Kr Projektkostnad: Några miljoner kr.

18 Resultat 2011 Nyttosam, 3 år senare Samma deltagare Resultaten står sig, har till och med blivit något bättre Vinst: ~ 250.000 kr/deltagare och år Med anledning av minskade subventioner, minskade vårdkostnader, knapp eller ingen rehabilitering etc…

19 Resultat ESF-projekt Utsikten 2009-08-03 - 2011-08-02 92 deltagare 55 avslutade varav 23 till arbete och 14 till studier 67,2% till egen försörjning

20 Satsar vi så lyckas vi!  Mycket goda resultat, särskilt med tanke på målgruppen som kantas av långvarig och komplex problematik  Bevisat långvariga resultat  En förgrundsmodell när det gäller fördjupat lokalt samarbete  Största möjliga nytta med de resurser som tillfogats

21 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! Kontaktuppgifter: Projektledare Ingrid Selin 0910-712317 Ingrid.selin@skelleftea.se


Ladda ner ppt "Psykiatrin Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Nära samarbete med försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser