Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rusinternat 8 dec. Askersund 200,9 Degerfors 179,1 Hallsberg 194,2 Hällefors193,7 Karlskoga201,4 Kumla199,8 Laxå187,0 Lekeberg200,4 Lindesberg190,6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rusinternat 8 dec. Askersund 200,9 Degerfors 179,1 Hallsberg 194,2 Hällefors193,7 Karlskoga201,4 Kumla199,8 Laxå187,0 Lekeberg200,4 Lindesberg190,6."— Presentationens avskrift:

1 Rusinternat 8 dec

2

3 Askersund 200,9 Degerfors 179,1 Hallsberg 194,2 Hällefors193,7 Karlskoga201,4 Kumla199,8 Laxå187,0 Lekeberg200,4 Lindesberg190,6 Ljusnarsberg185,5 Nora199,3 Örebro202,0 Riket totalt210,5 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng.

4

5 Bästa skolkommun Nora230 Laxå284 Örebro161 Hällefors245 Degerfors 289 Askersund282 Kumla132 Lindesberg274 Ljusnarsberg 202 Karlskoga219 Hallsberg 234 Lekeberg187

6 Etappmål: År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt i alla kärnämnen År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år År 2012 ska varje kommun ha lagt fast och påbörjat en handlingsplan för breddad rekrytering till högskolan

7 Askersund75,4 Degerfors61,4 Hallsberg65,7 Hällefors68,1 Karlskoga75,7 Kumla75,7 Laxå82,6 Lekeberg79,2 Lindesberg70,3 Ljusnarsberg65,5 Nora79,2 Örebro71,5 Riket totalt77,3 År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt i alla kärnämnen År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år 35 40 34 36 40 39 36 25 34 18 39 44 42

8 Dialoger:  Regional kraftsamling  Samordnade insatser  Erfarenhetsutbyte  Stödjande insatser  Samverkan med Örebro universitet  Efterfrågade insatser / Uppdrag ”Inte utan min rektor”  Insatser på ett ”nytt sätt”  Analysera, Stödja, Initiera, Utmana – men aldrig driva  Stödja verksamhetsnära skolforskning

9 Erbjuda coachning och expertstöd Han tycker att staten borde kräva att kommuner och privata skolaktörer erbjuder coachning och expertstöd till sina lärare, som i dag ofta saknar utvecklingsmöjligheter. -Med stöd i forskningen anser jag att staten skulle kunna ställa vissa ramkrav. De skulle kunna kräva att man målmedvetet och kontinuerligt arbetar med de här frågorna, och att man inte bara skickar lärarna på en kort kurs och tror att det är bra sedan.

10 För få lärare Omotiverade elever För svag styrning För dålig lärarutbildning Föräldrar som sviker För dålig uppföljning För dåliga läromedel Okunniga politiker ”Bruksortskultur” Svagt stöd från universitet

11 En skola där lärare har förmåga att skapa goda sociala relationer En skola där lärare är synliga ledare som leder undervisningen för alla elever En skola där lärare har didaktisk kompetens både generell och ämnesdidaktisk En skola som utgör en trygg miljö där barn och ungdomar kan utvecklas och lära Vi vill ha…

12 MANTRA ”Smart är inget du är, utan något du blir”

13 KUL Analys av nuläge och utvecklingsbehov Skapa möte för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Stödja och samordna nätverk Ordna kompetensutveckling Knyta kontakter med andra nätverk/ högskolor Bistå med modeller och verktyg som stödjer utvecklingsarbete Analysera Stödja Initiera Utmana

14 KUL Organisationsform styrning: RUS /Regionförbundet Uppdrag från nämnder/förvaltningar Insats alltid i överenskommelse med skolchef/rektor Tidsperiod: Försöksperiod tre läsår Samverkanspartner: Universitet Landstinget

15 Utgångspunkt för prioriterade insatser: Målen i nationella styrdokument Målen i regional utvecklingsstrategi Skolverkets inspektionsrapporter De enskilda skolhuvudmännens utvecklingsstrategier

16 Grundläggande utgångspunkter för KUL KUL erbjuder stöd i form av efterfrågad kunskap och insatser. KUL erbjuder insatser som vilar på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. KUL stödjer nätverk för aktörer inom skolan med särskilda utvecklingsuppdrag samt erbjuder kompetensutveckling för dessa KUL bistår med metoder och arbetssätt som stödjer didaktisk utveckling

17 Skolforskning Enhet för regionalt skolstöd Nätverk /Erfarenhets- utbyte Uppdrag i enskilda förvaltnin gar och skolor Initiera, Utmana, Stödja och Analysera Kompetens utveckling Samordna projekt genom EU2020 ”Unga på väg” Kul Ruc

18

19 Framgångsfaktorer: o Hyperaktuellt problemområde o Etablerade nätverk o Tydligt politiskt stöd o Lösningsfokuserad debatt o Samsyn om problembild

20 Problem på vägen: o Spelet mellan de regionala aktörerna o Regionalt/kommunalt o ”Ryktet om vår död är betydligt överdrivet” o ”Oplöjd mark”

21 Målområdesansvarig: Hur skapar vi skillnad/förändring? -Förändrar ordning? -Anger nya perspektiv? -Introducerar nya redskap? Konsekvenser: -Ny maktordning? -Nya relationer/andra former för relationer -Samverka? Samordna? Samarbeta?

22 Målområdesansvarig forts. Veta om hur det är? Få något att hända? Få mandat att utmana?

23 Rusig reflektion: Har vi hoppat över regionala förståelsen ? Finns det en regional solidaritet? Dit Örebro går, går vi???


Ladda ner ppt "Rusinternat 8 dec. Askersund 200,9 Degerfors 179,1 Hallsberg 194,2 Hällefors193,7 Karlskoga201,4 Kumla199,8 Laxå187,0 Lekeberg200,4 Lindesberg190,6."

Liknande presentationer


Google-annonser