Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musikens sammanhang och funktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musikens sammanhang och funktioner."— Presentationens avskrift:

1

2 Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musikens sammanhang och funktioner

3 Musicerande och musikskapande Så här står det:  Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.  Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. Betyder:  Skapa filmmusik  Blanda bild och ljud

4 Musikens verktyg Så här står det:  Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.  Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.  Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Betyder:  Använd musiktermer när ni skriver filmmusik  Skriv ner vad ni gör  Använd redigeringsprogram för bild och ljud (moviemaker, cubase)

5 Musikens sammanhang och funktioner Så här står det:  Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan…  Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. Betyder:  Skapa tydliga känslostämningar  Titta på andra exempel

6 Uppgiften  Skapa stumfilmsmusik som visar tydligt vilken sinnestämning som det handlar om. Ni kan välja teman som kärlek, ilska, hat, rädsla, förvirring, glädje, stress, panik, lycka… 1. Välj tema4. Skriv musik 2. Skriv manus 5. Spela in 3. Filma6. Redigera film

7 Så här ska vi göra  Vilka?  När?  Hur?  Grupper ca 4 pers  4 veckor framåt  Använda digitala och analoga verktyg

8 Hjälpmedel  Instrument  Notation  Teknik  Gitarrer, synthar, kroppen, datorn, slagverk, effekter  Skriv på valfritt sätt och lämna in i slutet. Tex grafiskt, noter, tabs etc.  Digital filmkamera, laptop

9 Betyg E Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar. Du är aktivt deltagande och bidrar till att det fungerar i gruppen

10 Betyg C Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar. Du klarar av att variera dig och pröva dig fram till ett gott resultat

11 Betyg A Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar. Du klarar av att ledigt variera dig och pröva dig fram till ett mycket gott resultat


Ladda ner ppt "Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musikens sammanhang och funktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser