Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stumfilm åk 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stumfilm åk 7."— Presentationens avskrift:

1 Stumfilm åk 7

2 Läroplan Musicerande och musikskapande Musikens verktyg
Musikens sammanhang och funktioner Läroplan

3 Musicerande och musikskapande
Så här står det: Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras. Betyder: Skapa filmmusik Blanda bild och ljud

4 Musikens verktyg Så här står det:
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation. Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation. Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Betyder: Använd musiktermer när ni skriver filmmusik Skriv ner vad ni gör Använd redigeringsprogram för bild och ljud (moviemaker, cubase)

5 Musikens sammanhang och funktioner
Så här står det: Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan… Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. Betyder: Skapa tydliga känslostämningar Titta på andra exempel

6 Uppgiften Skapa stumfilmsmusik som visar tydligt vilken sinnestämning som det handlar om. Ni kan välja teman som kärlek, ilska, hat, rädsla, förvirring, glädje, stress, panik, lycka… 1. Välj tema Skriv musik 2. Skriv manus Spela in 3. Filma Redigera film

7 Så här ska vi göra Vilka? När? Hur? Grupper ca 4 pers 4 veckor framåt
Använda digitala och analoga verktyg

8 Hjälpmedel Instrument Notation Teknik
Gitarrer, synthar, kroppen, datorn, slagverk, effekter Skriv på valfritt sätt och lämna in i slutet. Tex grafiskt, noter, tabs etc. Digital filmkamera, laptop

9 E Du är aktivt deltagande och bidrar till att det fungerar i gruppen
Betyg E Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar. Du är aktivt deltagande och bidrar till att det fungerar i gruppen

10 Betyg C Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar. Du klarar av att variera dig och pröva dig fram till ett gott resultat

11 Betyg A Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar. Du klarar av att ledigt variera dig och pröva dig fram till ett mycket gott resultat


Ladda ner ppt "Stumfilm åk 7."

Liknande presentationer


Google-annonser